helsingborg kullagatan

Foto: Jesper Olsson.

Inrikes

13 miljoner skattekronor ska minska segregationen i Helsingborg

Publicerad 8/14/2019
Annons

Helsingborg är en av 32 kommuner med så kallade socioekonomiska utmaningar som kunnat söka finansiellt stöd med för att motverka segregationen. Som en första utbetalning får kommunen 13 miljoner men det kan bli långt mer fram till 2027.

Pengarna kommer att användas i stadens långsiktiga arbete mot segregation och fördelas i olika förvaltningar. Man kommer se över den fysiska miljön och involvera näringslivet och skola- och fritidsverksamheten. I staden ska ca en femtedel leva i så kallade utsatta områden och segregationen sägs låsa inne människor både fysiskt i områdena och även i ”socioekonomiska fack”.

”En högre grad av isolering av så kallade utsatta områden och låg rörelse mellan stadsdelar förstärker upplevelsen av en delad stad. Vi behöver därför fokusera på hela staden och inte bara göra insatser i de så kallade utsatta områdena. Stadens bild av segregationen i staden behöver kompletteras med andra perspektiv och sammanställas i en gemensam lägesbild till stöd för det fortsatta arbetet”, skriver staden.

Den långsiktiga ambitionen är att man vill locka människor med olika utbildningsnivå, ekonomiska förutsättningar, nationell bakgrund och så vidare till de utsatta områdena.

Det statliga stödet betalas ut till och med 2027 och som mest kan staden få 69 miljoner kronor om året.

Delegationen mot segregation
Den 1 januari 2018 inrättade regeringen den nya myndigheten Delegation mot segregation med Inger Ashing som direktör.

– Vi behöver kraftsamla och öka samarbetet så att vi kan använda samhällets fulla resurser för att bryta segregationen. Lärdomarna från tidigare satsningar visar bland annat att vi behöver arbeta med tidiga insatser, mer långsiktigt och se till att få på plats ett fungerande samarbete mellan stat, kommun och andra aktörer, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan (S).

Man anser det viktigt att arbetet utgår från forskning och beprövad erfarenhet och därför har man samlokaliserat myndigheten med Södertörns högskola.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons