Migrationsverket publicerade häromdagen statistik över invandringen till Sverige 2020. Totalt var det 88 814 personer som inte var medborgare i ett land tillhörande EU/EES som invandrade 2020.

Raden ”EU/EES” i statistiken omfattar vad Migrationsverket beskriver som ”tredjelandsmedborgare (icke EU/EES-medborgare) varaktigt bosatta i ett EU-land samt ev anhöriga till dessa, tredjelandsmedborgare som är anhöriga till EU/EES-medborgare med uppehållsrätt och schweiziska medborgare samt ev anhöriga till dessa”.

Migrationsverket räknar in 10 409 av de som fått uppehållstillstånd 2020 under kategorin ”Asyl”. Som arbetskraftsinvandrare räknas 32 379 personer och som anhöriginvandrare 29 468. Sammanlagt 10 790 kom hit för att studera.

Invandring till Sverige 2020 fördelat på olika kategorier.

Den största invandrargruppen var indier som utgjorde 9 489 individer. Nedan visas hur många som fick uppehållstillstånd från de tio länder som stod för flest personer:

1. Indien 9 489 personer
2. Syrien 7 384 personer
3. Thailand 4 693 personer
4. Eritrea 3 931 personer
5. Pakistan 3 889 personer
6. Kina 3 658 personer
7. Irak 3 447 personer
8. Afghanistan 3 266 personer
9. Ukraina 2 991 personer
10. Iran 2 945 personer

Måste tjäna 13 000 kr per månad

Det finns inga krav på att de som kommer hit från tredje världen för att arbeta måste jobba heltid. Däremot krävs det att de tjänat minst 13 000 kr per månad före skatt fyra av de sju senaste åren för att de ska beviljas permanenta uppehållstillstånd.