safaryan-insats

Mark Safaryan/Genrebild. Foto: Juristhuset Advokatfirman Sjöström

Inrikes

Advokat efter Säpos politiska utvisningar: Vi kan driva det till Europadomstolen

Publicerad 3/17/2021
Annons

Igår kom nyheten att Säkerhetspolisen – i samarbete med vänsterextrema Expo – har hållit två ryska bröder i fängelse i ett år på politiska grunder för att sedan utvisa dem till Ryssland. Samnytt har pratat med advokaten Mark Safaryan som representerade bröderna.

LÄS MER: Ryska bröder fängslades och utvisades – på uppgifter från vänsterextrema Expo

– Man ska som enskild kunna försvara sig från anklagelser som en myndighet lägger fram mot en. Och är det en fråga om anklagelser som är icke-preciserade som gör att det inte finns förutsättningar att bemöta då blir det ju väldigt svårt. Då hamnar vi i ett läge där rätten till en rättvis prövning blir starkt åsidosatt.

– Det spelar ingen roll om det handlar om ett legitimt intresse från myndighetens sida – som till exempel ett skyddsintresse. Som misstänkt måste man under alla förhållanden få ta del av information för att kunna försvara sig mot anklagelser.

Fick dina klienter inte ta del av anklagelsen?

– Nej, enbart icke-preciserade påståenden. De har suttit frihetsberövade helt oskyldigt. De har blivit utsatta för repressalier till följd av sin politiska åskådning. Det är inget brott i sig att vara anhängare av en viss ideologi.

Vad jag förstår har det inte ens belagts att de var medlemmar i NMR?

– Nej, precis. Grunden till att de blev förvarstagna och tvångsutvisade är att de har setts umgås med kriminella individer.

Det är en ganska vidlyftig anklagelse?

– Jag umgås med kriminella individer i arbete som advokat varje dag (skrattar). Hur försvarar man sig mot en sådan anklagelse?

Har Expo varit involverade i detta ärende? Jag tänker framförallt på de bilder tagna av Expo som dokumenterar brödernas umgänge och som verkar ha använts av Säpo?

– Ja, de här bilderna är helt nya för oss också. Vi har inte kunnat ta ställning till dem.

Du såg dem alltså först nu i tidningen?

– Ja, det är helt nya bilder för oss.

I januari rapporterades om ett liknande fall med en estnisk medborgare som också blev utvisad på grund av umgänge med fel personer.

– Jo, det känner jag igen. Var det på grund av en dom om ett våldsbrott?

Nej, det var samma klausul – han stämplades av Säpo som ”hot mot rikets säkerhet”.

– Det är helt sjukt. Om man anklagar en för att vara ett hot mot rikets säkerhet måste man kunna försvara sig mot anklagelsen. På vilket sätt och under vilka omständigheter utgör man hot mot rikets säkerhet? Okej, man har umgåtts med kriminella individer. Vad är det för individer? I vilka sammanhang? Har man blivit delgiven misstanke om brott? Nähä. Man utgör inte hot mot rikets säkerhet bara för att några gubbar på Säpo är av den uppfattningen. Oaktat måste man kunna få tillfälle att försvara sig mot konkret rättsfakta. Det enda fakta som vi vet är att mina klienter har varit engagerade politiskt i Sverige. 

– Det är solklara exempel på repressalier till följd av individers politiska åskådning och sådant bör inte förekomma i ett land som Sverige. Rätten till en rättvis prövning innebär att alla har rätt att få sin sak prövad av en opartisk domstol och få möjlighet att bemöta klander– alldeles oavsett vad man har gjort och inte har gjort har man rätt till en rättvis domstolsprövning. Den här typen av fasoner äventyrar rättvisan.

Nu har det blivit två liknande fall på kort tid. Kan man säga att Säpo sätter politiska utvisningar i system?

– Det är inte bra. Den här typen av beteende ska inte förekomma överhuvudtaget och det vore inte bra om Säpo fick fria händer att bete sig hur som helst. Man ska kunna bemöta konkreta anklagelser om hot mot rikets säkerhet, inte bara att Säpo ska påstå saker i största allmänhet.

Samtidigt är Säpo på väg att just få fria händer. Myndigheten kräver att Lagen om särskild utlänningskontroll som rutinmässigt används för politiska utvisningar utökas och att Säpo ska få ännu mer befogenheter. Sverigedemokraterna har ställt sig bakom detta krav.

Vad kan göras för att tvinga Säpo att följa lagen?

– Vi har lagstiftning som garanterar rättvis prövning. Det som kan göras är att man kan uppmana myndigheterna att följa gällande rätt.

Men tydligen fungerar det inte så som de här fallen visar?

– Det är en brist. Men man kan gå till andra instanser – som tex till Europadomstolen och få sin sak prövad där.  Jag för en diskussion med mina klienter om det – att ta det här fallet till Europadomstolen.

Så ni kommer att gå till Europadomstolen med det här?

– Deras rättigheter har blivit åsidosatta – och detta strider mot Europakonventionen och vi utreder möjligheterna för att gå vidare till Europadomstolen.

LÄS ÄVEN: Vem vinner på säkerhetiseringen av samhället?

Egor Putilov
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
754Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons