Mannen har varit arbetsförmedlare på myndigheten sedan 2010 och har enligt Arbetsförmedlingens personvalsansvarsnämnd brutit mot ett flertal jävsregler och favoriserat sin svärsons företag på olika sätt. Trots alla regelbrott blir straffet bara löneavdrag.

Mannen beslutade om en förlängning av en arbetssökandes instegsjobb hos en firma som drivs av hans svärson. Instegsjobb, eller introduktionsjobb som det numera ersatts av, är statligt subventionerade anställningar för nyanlända migranter. Han har även beslutat att för samma företag förlänga ett så kallat nystartsjobb, som även det är en statlig subventionerad anställningsform för långtidsarbetslösa.

Förseelserna mannen gjort sig skyldiga till anses allvarliga, ändå blir påföljden bara fem dagars löneavdrag, satt till 25 procent av dagslönen. Hur mycket pengar mannens beslut kostat framgår inte.

Enligt Arbetsförmedlingens verksjurist Anna-Lena Söderström är påföljder som dessa ovanliga och har bara skett fyra gånger tidigare under året.

Medan mannen arbetet som arbetsförmedlare har han även genomgått ett flertal utbildningar vilket gör att nämnden utgår från att han varit medveten om att han brutit mot reglerna.

Mannen har nu tre veckor på sig att eventuellt överklaga beslutet.