I en debattartikel skriver SD-ledaren att det är uppenbart att det finns ett betydande antal människor som fått svenskt medborgarskap trots att de i praktiken känner väldigt liten eller ingen samhörighet med vare sig Sverige eller svenska folket. Mot bakgrund av alla så kallade ”svenskar” som numera förekommer i medierna, som terrorister och kriminella, vill Åkesson se att det svenska medborgarskapet uppvärderas kraftigt.

Jimmie Åkesson konstaterar att vi under de senaste dagarna fått bevittna stora grupper migranter som på svenska gator och torg firat massakern på civila israeler.

Vad man överhuvudtaget ens gör i vårt land om man gläds åt att barn mördas i islams namn är värt att diskutera, men inte minst aktualiserar det frågan vad det egentligen innebär att vara svensk medborgare.

Åkesson konstaterar även att i många av fallen med islamisk terrorism i västvärlden under de senaste åren har svenska medborgare varit inblandade och benämnts som ”svenskar” både av svensk och internationell press, något han menar skadar Sveriges anseende och förolämpar alla hederliga och skötsamma medborgare.

Sverigedemokraterna anser att det svenska medborgarskapet måste vara värt mer än så. Sverige har ingen moralisk skyldighet att ansvara för människor som mentalt lever i en del av världen där det är normalt att förtrycka eller skada andra människor.

Nu vill SD-ledaren verka för att kraftigt uppvärdera det svenska medborgarskapet, vilket han anser görs bäst genom att bland annat kraftigt skärpa kraven och knyta väsentliga delar av svenska samhällstjänster och vår gemensamma välfärd till medborgarskapet.

Samtidigt efterlyser han en diskussion kring möjligheten att upphäva eller återkalla medborgarskap hos individer med dubbla medborgarskap och som har begått systemhotande brottslighet, brott mot mänskligheten eller andra mycket allvarliga brott.

Även de som fått medborgarskap på oriktiga grunder, exempelvis genom att ha uppgett felaktiga uppgifter under sin ansökningsprocess, bör kunna bli av med det.

Det är ingen mänsklig rättighet att bli medborgare i Sverige, lika lite som det är det i andra länder. Det är hög tid att politiken också reflekterar det.

LÄS ÄVEN: SD: Riv upp medborgarskap för dem som vägrar anpassa sig