På lördagen höll Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson sitt linjetal på partiets landsdagar. Han konstaterade att SD genom att ha fått igenom sin, M:s och KD:s budget nu på allvar påverkar svensk politik på riksplanet och uttryckte en övertygelse om att det socialkonservativa inflytandet kommer att bli än större efter valet nästa år när Socialdemokraterna får lämna regeringsmakten.

”Sverige är inte helt” konstaterade Åkesson – landet har trasats sönder av den ”systemhotande” otrygghet som följt i spåren av en skenande kriminalitet. Att bryta den utvecklingen och återställa tryggheten är enligt SD-ledarens nu politikernas viktigaste uppgift.

Åkesson riktade skarp kritik mot den S-ledda regeringen som han – i motsats till Löfvens eget omdöme ”fantastiskt” om sin tid vid makten – menade ”inte har lyckats med någonting”. SD-ledaren sade sig övertygad om att en majoritet av väljarna delar hans uppfattning och att det blir ett regeringsskifte nästa år – till en regering där SD har som målsättning att tillsätta posterna som justitieminister och migrationsminister.

Men redan nu påverkar SD politiken på riksplanet, påtalade Åkesson med hänvisning till att partiet i veckan fick igenom den budget man tagit fram tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna, en budget som vann över regeringens och som denna därför måste rätta sig efter under återstoden av innevarande mandatperiod.

Se hela Åkessons tal nedan: