En anställd på ett äldreboende i Härnösand i Västernorrland har angripit en vårdtagare genom att trycka upp personen mot en vägg och dra ned byxorna.

Attacken som inträffade i april har lett till psykiska besvär i form av rädsla hos den äldre personen, rapporterar SR.

LÄS ÄVEN: Man dog av näringsbrist på äldreboende – personal utan grundläggande kunskaper ett av skälen

Kommunen har tagit den anställde ur tjänst och händelsen har blivit anmäld till både polisen och enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Äldreboendet har inlett samtal med personalen om vad som är tillåtet.

LÄS ÄVEN: Äldreboende glömde klienter i avföring och spyor – inför checklistor för att komma ihåg