I sommar ska ett 60-tal bostäder i ett servicehus i Fruängen fyllas av nyanlända migranter. Mer specifikt handlar det om så kallade genomgångsboenden där migranterna ska bo medan de söker egen bostad.

2019 beslutade Stockholms stad att hus A på Fruängsgårdens servicehus skulle stängas för renovering, stambyte och ombyggnad till seniorbostäder. De 19 åldringar som då bodde där tvingades ansöka om nya servicelägenheter.

Sedan åldringarna tvingats bort har byggnaden stått tom och till hösten 2021 beräknas renoveringarna sätta igång. Tills dess har man nu beslutat att hyra ut lägenheterna till SHIS, stadens bostadssociala resurs, som i sin tur ska hyra ut lägenheterna till nyanlända som fått uppehållstillstånd och anvisats till Stockholm av Migrationsverket.

Tillfälligt boende

Boendet ska vara tillfälligt medan migranterna etablerar sig och letar eget boende.

– Eftersom det har varit servicehus med riktiga lägenheter kommer det att fungera utmärkt. Huset behöver renoveras och ytskikt har varit med ett tag men i förhållande till att inte ha någon bostad alls så är det jättebra, säger Anna Mölgård, stadens samordnare för nyanländas boende, till StockholmDirekt.

Ambitionen är migranterna ska flytta in i de 34 ettorna och 26 tvåorna till sommaren men på den punkten är inget ännu bestämt då Migrationsverket för tillfället inte tar emot några nya kvotflyktingar på grund av coronaviruset. Trots påstått stängda gränser och restriktioner fortsätter dock migranter att ta sig till Sverige och söker asyl och i Stockholm räknar man fortsatt med att ta emot 856 stycken nyanlända under 2020 varav merparten väntas mot hösten.

Från tillfälliga boenden till nya tillfälliga bostäder

Enligt Mölgård är behovet av bostäder för anvisade migranter stort. Man har också många migranter som redan bor i Stockholm och som håller på att fullfölja sina etableringsprogram men inte är färdiga och inte har hittat en egen bostad ännu. Dessa menar hon kan behöva flytta vidare när deras nuvarande hyreskontrakt går ut.

Modulhus

Utöver servicehuset i Fruängen ska man även bygga modulhus intill Mellanbergsparken i Västertorp för nyanlända.