bostadsomrade 1
Kultur

Alingsås bygger nytt område i lokal klassisk tradition

Publicerad 6/21/2023
Annons

Sverige har under lång tid fått för sig att nybyggen ska vara modernistiska ”lådor”, vilket Arkitekturupproret riktat skarp kritik mot. Nu rapporterar organisationen att Alingsås dock valt att klubba ett nytt område som innebär att nya byggnader ska uppföras i lokal klassisk tradition.

Närmare bestämt handlar det om ett markanvisningsavtal för Kavlås äng i Alingsås. Det var från början 20 tävlingsförslag som bantades ner till tre finalister. Vinnaren blev till slut 4D Gruppen tillsammans med Poll Arkitektur.

– Det vinnande förslaget var det som bäst svarade upp mot vår gemensamma målsättning att skapa prisvärda småhus i en klassisk stil som knyter an till och stärker Alingsås småstadskaraktär. Vi ser mycket fram emot att få se projektet förverkligas, sa de båda kommunråden Daniel Filipsson (M) och Simon Waern (S).

Tävlingsförslagen har bedömts utifrån kriterierna gestaltning, boendemiljö samt klimatpåverkan av en bedömningsgrupp bestående av tjänstepersoner från tillväxtavdelningen och kommunstyrelsens presidium.

Fredrik Nyman, vd på 4D Gruppen, är nöjd över vinsten och ser fram emot att ta projektet vidare.

– Ambitionen är att skapa hem med förutsättningar för ett modernt hållbart liv i en traditionell bebyggelse och fina trädgårdsmiljöer med ett fokus på småstadslivets kvaliteter. Allt i närhet till stan, aktiviteter och ett socialt sammanhang, säger Fredrik Nyman i ett pressmeddelande.

Projektets arkitekt Maria Poll vill knyta an till den traditionella arkitekturen:

– Arkitekturens inriktning är att tydligt knyta an till den traditionella trädgårdsstadens arkitektur och Alingsås unika identitet, säger Maria Poll.

Även Arkitekturupproret är lyriska över att det äntligen byggs vackert:

Nästa steg i processen är att kommunen tecknar ett markanvisningsavtal med vinnaren. Det formella köpet av fastigheten sker sedan när 4D Gruppen har ett beviljat bygglov för byggnation som stämmer överens med det förslag som vunnit tävlingen. Enligt avtalet ska bygglovet var sökt och erhållet senast februari 2025. 

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons