aldreboende-84763
Inrikes

Allt färre vill in på äldreboende – räds massdöden i covid-19

Publicerad 3/30/2021
Annons

Efterfrågan på en plats på ett äldreboende har minskat kraftigt det senaste året. Rekordmånga tackar nej och bakom siffran döljer sig en rädsla för att smittas med covid-19, inte få adekvat vård och lämnas att i neddrogat tillstånd långsamt kvävas till döds – ett öde som enligt rapporter drabbat många äldre under den pågående pandemin.

En mycket stor andel av de som dött med covid-19 i Sverige är personer på äldreboenden. Skräckberättelserna om massdöd har avlöst varandra, med bland annat skandaler där smittskyddsregler inte följts av personalen och där de som insjuknat svårt nekats intensivvård och syrgas och bara drogats ned med morfin och lämnats att dö kvävningsdöden.

Rapporteringen har lett till att allt färre äldre vill in på äldreboende och trots behov av bättre omsorg än den man kan få i hemmet med hemtjänst väljer att tacka nej när man erbjuds en plats.

LÄS ÄVEN: Coronakommissionen: Massdöden på äldreboenden en följd av vanstyre i decennier

Var femte äldre tackar nej

Efterfrågan bland personer över 80 år har enligt siffror från Socialstyrelsen i snitt rasat med närmare 15 procent det senaste året och på vissa håll ännu mer. I Stockholm är andelen som tackat nej exempelvis 23 procent.

I absoluta siffror handlar det i den gruppen om 4 000 personer som nobbat en erbjuden plats på ett äldreboende. Räknar man in personer under 80 ökar siffrorna ytterligare.

LÄS ÄVEN: Skarp kritik från IVO efter pandemiska massdöden på äldreboenden

Socialstyrelsen bekräftar

Michaela Prochazka är samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen och bekräftar i en kommentar till media att förklaringen är en rädsla att gå det öde till mötes som man läst om har drabbat många andra på landets äldreboenden.

– Man har blivit mer återhållsam och försiktig. Det finns absolut en rädsla för att bli smittad i äldreomsorgen.

LÄS ÄVEN: Dåliga svenskkunskaper kan ha orsakat massdöd på äldreboenden – regeringen vill inte svara

Rädsla smittas även av hemtjänsten

Rädslan bland de äldre återspeglas inte bara i en minskad efterfrågan på äldreboende. Många säger nu också nej till hemtjänst för att inte riskera att smittas den vägen. Här handlar det om en nedgång i storleksordningen 20 procent i åldersgruppen 80 år och äldre.

I stället är det anhöriga som tar på sig ansvaret att ge de äldre den omsorg de behöver. Michaela Prochazka tycker inte att det är en bra utveckling men erkänner samtidigt enligt devisen ”inget ont som inte har något gott med sig” att kommunernas utgifter för äldreomsorg minskat som ett resultat av covid-rädslan, även om hon tror att det bara är tillfälligt.

LÄS ÄVEN: SD begär sanningskommission om massdöden på äldreboenden

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
779Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons