kronofogden.-skulder
Ekonomi

Allt fler svenskar hos Kronofogden – och toppen är inte nådd

Publicerad 7/13/2023
Annons

Antalet svenskar som inte klarar av sin ekonomi och hamnar hos Kronofogden för skulder det inte kan betala växer lavinartat. På myndigheten förutspår man att det är en utveckling som kommer att fortsätta under överskådlig tid.

Bara sedan årsskiftet har de sammanlagda skulder som Kronofogden fått på sitt bord att driva in ökat från 101 miljarder till 109 miljarder kronor. Myndighetens analytiker Davor Vuleta, är bekymrad och ser ingen ljusning i närtid. Tvärtom är prognosen att ännu fler kommer att hamna i skuldfällan.

– Det ser inte bra ut i år, inflödet till oss har vuxit mer än i fjol. Vi tror inte vi har sett den värsta toppen än. Det blir värre innan det blir bättre, säger han i en kommentar till SvD Näringsliv.

Tidigare regeringar och Riksbanken medskyldiga

Den förväntade ökningen gäller inte bara resten av innevarande år utan även 2024. Prognosen bygger på hur samhällsekonomin ser ut efter att de tidigare S-ledda regeringarna drivit upp priserna på el och drivmedel, vilket fortplantat sig som prisökningar på många varor och tjänster och Riksbanken misslyckats med att hålla inflationen i schack.

– Vi har inflation, höga räntor, höga matpriser. Elpriserna har gått upp. Det är fler variabler, helt enkelt det tuffa ekonomiska läget ute i samhället, förklarar Vuleta.

Skulder i enskilda mål ökar mest

Förutskickelsen om att det kommer att fortsätta bli värre innan det vänder baseras också på vetskapen om att det är en eftersläpning på obetalda skulder som först hamnar hos inkassobolag och först därefter hos Kronofogden.

Kronofogden skiljer på skulder i allmänna respektive enskilda mål. Bland allmänna mål återfinns skulder till staten, såsom skatteskulder medan enskilda mål avser skulder till privata företag, exempelvis lån och obetalda räkningar. Det är det sistnämnda som ökar kraftigast.

Ändrat konsumtionsbeteende

De obetalda privata skulderna har tredubblats bara de senaste fem åren, från sammantaget tre till nio miljarder kronor. En del av ökningen menar Voluta beror på en succesiv förskjutning i svenskarnas konsumtionsbeteende.

Där man tidigare sparade ihop till något och sedan handlade, köper man idag oftast det man vill ha på kredit. Många överskattar sin betalningsförmåga eller tar inte höjd för oförutsedda händelser som att man kan bli sjuk eller arbetslös, drabbas av räntehöjningar och så vidare.

Unga kvinnor överrepresenterade

Unga kvinnor är den kategori som konsumerar mest på kredit och utan framförhållning, exempelvis kläder och skönhetsprodukter på postorder, och därför oftare hamnar hos fogden. Här ser myndigheten en fördubbling det senaste decenniet.

Det är stor skillnad på dem som har banklån jämfört med de som lånar av andra aktörer när det gäller hur vanligt det är att man hamnar hos Kronofogden. Bara en kund på tusen hos storbankerna hamnar där. Motsvarande siffra för låntagare hos andra aktörer är hela en av 40.

En avgörande delförklaring är att bankerna göra noggrannare kreditprövningar och inte har samma riskbeteende i sin utlåning som de andra aktörerna. Men det betyder samtidigt att många som anser sig behöva låna pengar får nej.

Ny utredning överlämnad till regeringen

Skuldfällan är inte ett nytt fenomen och debatten har pågått länge om hur man med olika regler och åtgärder kan motverka att hushållen hamnar där. I förra veckan överlämnades en nya utredning på det temat till civilminister Erik Slottner (KD).

Voluta hoppas att regeringen, givet den alarmerande utvecklingen, agerar snabbt. Den enskilt viktigaste åtgärden menar han är skärpta regler om kreditprövning. En annan är ett samordnat skuld- och kreditregister så att en långivare kan se vilka andra skulder den som ansöker om ett lån har och bättre avgöra rimligheten att vederbörande dra på sig ytterligare skulder.

Många får evighetsskulder

Voluta vill också att den så kallade avräkningsordningen ses över, det vill säga reglerna för hur skulder som hamnat hos Kronofogden betalas av. I många fall är betalningsförmågan så låg att skulden till följd av räntor växer med mer än vad personen ifråga betalar in och att man därför aldrig blir av med den.

– Om man hamnar hos Kronofogden så ska man få en rimlig chans att bli skuldfri, även om det kan ta många år, menar han.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
432Regeringen lovade sänka skatten – höjde i stället med 30 procent
Annons