Trots en växande stad minskar parkeringsmöjligheterna i Stockholm. Boende och näringsidkare klagar över situationen, som exempelvis slår mot hantverkare som inte kan parkera för att utföra sina jobb.

Uppemot 5 000 parkeringsplatser har försvunnit i staden de senaste tio åren, enligt Josefine Mittermaier, enhetschef för parkering på trafikkontoret, som intervjuas i lokaltidningen Mitti.

– Det främsta skälet till minskningen är att vi har omvandlat många gator, anlagt körfält för kollektivtrafik, byggt cykelbanor och breddat gångbanor, säger hon.

Hantverkare har tidigare slagit larm om att de inte kan ta jobb i centrala Stockholm då de inte har någonstans att parkera. När förslaget på att ta bort 150 parkeringsplatser vid Skeppsbron kom väckte det starka reaktioner från både grannar och näringsidkare.

Försvarar situationen

Det ska idag finnas cirka 37 000 parkeringsplatser på gatumark i Stockholms innerstad men exakta siffror finns inte för tidigare år. Det står dock klart att en minskning skett. Den kontroversielle trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) försvarar att det blir allt svårare att hitta parkering.

– Det huvudsakliga syftet med strategierna är att ge plats åt andra än bilarna, och använda utrymmet på ett smartare sätt, säger han.

Helldén menar dock att antalet parkeringsplatser inte minskat, bara antalet parkerade bilar, men det håller inte Mittermaier med om.

– Går vi tillbaka till 2007 visar siffrorna en minskning på 10 000 parkeringsplatser fram till i dag. Att färre parkerar fel är en del av det, men det beror också på gatuombyggnader som görs i linje med framkomlighets- och parkeringsstrategin, säger hon.

Antalet bilar som är registrerade på fysiska personer (alltså inte företag) i Stockholms kommun har ökat från 170 676 år 2011 till 186 930 år 2019.