kvarnsgardesskolan-avsparrat
Inrikes

Anmälningar om hot och våld i skolan ökar – nära fördubbling på 5 år

Publicerad 9/9/2019
Annons

Siffror från Arbetsmiljöverket för första halvåret i år visar att 353 anmälningar gjorts som rör fysiskt våld i landets skolor. Ifall resterande sex månader kommer att ligga på samma nivå handlar det om en ökning på 17 procent jämfört med i fjol. Även anmälningar om hot ökar kraftigt.

I mars visade ny statistik att antalet anmälningar rörande våld och hot i skolan har fördubblats på fem år. För att stävja utvecklingen har regeringen föreslagit ett mobiltelefonförbud och göra det enklare att stänga av elever som utsatt andra för hot och våld.

Färsk statistik från Arbetsmiljöverket DN tagit del av visar att trenden håller i sig. Förra året låg antalet anmälningar om våld på 602 stycken, vilket motsvarar en ökning med 89 procent de senaste fem åren. Även om anmälningarna rörande hot inte stigit riktigt lika dramatiskt, är ökningen även här omfattande – 35 procent under samma period.

På Arbetsmiljöverket säger Kristian Hansson att de inte vet ifall det rör sig om en faktiskt ökning eller bara toppen av ett isberg.

– Men vi ser att det är en allmän trend i samhället, oavsett bransch, att anmälningar om hot och våld ökar.

Ökningen inom skolan är dock större och man välkomnar det ökade antalet anmälningar då man tror att det finns en underrapportering.

2013-2016 gjorde myndigheten en stor tillsynsinsats och besökte en tredjedel av samtliga landets skolor där man tittade på vilka rutiner som fanns ifall någon blir utsatt och hur man arbetar förebyggande. Detta tror Hansson kan vara förklaringen till ökningen.

”Enorm skillnad”
Även hos Barn- och elevombudet, BEO, bekräftar man att skolan blivit en mer våldsam och hotfull plats. 2018 gjordes 1 910 anmälningar om kränkande behandling, en fyrfaldig ökning jämfört med 2006.

– Det är en enorm skillnad i attityden till lärare, sa Ulla Nyström Theander, rektor på Wendela Hellmanskolan i Härnösand, till SVT Nyheter 2018.

Lärare ratar yrket
Trots lärarbrist registrerar sig allt fler lärare som arbetslösa och enligt Lärarnas A-kassa är den otrygga arbetsmiljön det främsta skälet till varför man vill lämna yrket.

När Lärarnas A-kassa tidigare i år sammanställde det föregående året konstaterade man att andelen lärare som nu får ersättning från arbetslöshetskassan ökat med hela 14,7 procent.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
999”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons