Ännu en iransk man begärs häktad för grovt spioneri i den härva som skakar Säkerhetspolisen och Försvarsmaktens Militära underrättelse- och säkerhetstjänst. Mannen är lillebror till tidigare KSI-agenten Peyman Kia, som redan sitter häktad i samma ärende.

Spionerimisstänkte iraniern Peyman Kia, 41, har tidigare jobbat på Säkerhetspolisen (Säpo) och innan dess på Kontoret för särskild inhämtning (KSI) vid Försvarsmaktens Militära underrättelse- och säkerhetstjänst (Must), något som Dagens Nyheter först rapporterade om. Totalt har han i nio års tid arbetat för de båda myndigheterna.

Den brottslighet Peyman Kia häktats för inleddes 2011, när han fick anställning på KSI, och fortsatte när han senare fick jobb på Säpo.

Topphemligt myndighetsorgan

KSI är ett av Sveriges mest hemliga myndighetsorgan och det finns få offentliga dokument som förklarar vad verksamheten går ut på. Det är hemligt hur stor KSI:s budget är, det är hemligt vilka instruktioner KSI har och det är till och med hemligt vem som är chef för KSI.

I ett betänkande till regeringen från 1999 beskriver 1996 års underrättelsekommitté KSI:s verksamhet på följande sätt:

”KSI:s uppgift är att hämta in information med särskilda metoder, dvs. genom förfaringssätt, som det inte ankommer på andra underrättelseorgan att använda. KSI:s roll är därvid att ge Försvarsmakten möjlighet att ta till vara tillfällen till underrättelseinhämtning, som andra organ inte kan utnyttja därför att de inte har ett säkerhetsskydd, som är tillräckligt för situationen.”

Faksimil

Hemliga identiteter

Den som arbetar på KSI får inte berätta för någon om sitt arbete, ibland inte ens för sina nära anhöriga. Vissa anställda får dessutom något som kallas för en ”kvalificerad skyddsidentitet” för sitt arbete. I lagen definieras en sådan som ”en särskilt beslutad skyddsidentitet som består av andra personuppgifter än de verkliga och som har förts in i statliga register eller i handlingar som har utfärdats av statliga myndigheter.”

Det betyder att den KSI-anställde får en helt ny identitet, med ett nytt namn, personnummer, körkort, pass och andra identitetshandlingar. De kan sedan resa utomlands och verka under sin skyddsidentitet.

Peyman Kia. Foto: Pressbild

Från Iran

Peyman Kia är född i Irans huvudstad Teheran och kom med sina föräldrar till Sverige på 80-talet. Familjen flyttade till Uppsala och barnen växte upp i miljonprogramsområdet Gottsunda. Peyman blev svensk medborgare som barn, 1994.

Peymans lillebror, som även han nu är misstänkt för grovt spioneri, är född i Sverige. Även han blev svensk medborgare 1994.

Ville öka mångfalden

2009 tar Försvarsmakten fram ett ”styrdokument för Jämlikhet” för perioden 2009 till 2011. Det är första gången ett sådant dokument tas fram, och det är på uttrycklig order i ett regleringsbrev från regeringen Reinfeldt som vill öka jämlikheten inom försvaret.

Enligt styrdokumentet ska Försvarsmakten sträva efter en ”personalsammansättning som speglar den mångfald som finns i samhället.” Ett ”övergripande mål” är enligt samma dokument att: ”Öka mångfalden särskilt bland officerare och chefer” och ett delmål att ”Eliminera de strukturella hindren för etnisk och religiös mångfald”.

Som ett led i detta inleds ett aktivt arbete med att locka fler med ”annan etnisk bakgrund eller religion än den dominerande” till Försvarsmakten.

Peyman Kia fick jobb på Must under de parollerna.

Spionerade i mer än tio år

Den 23 september i år häktades Peyman Kia misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Då för brott begångna mellan 28 september 2011 och 23 november 2015.

Under gårdagen begärdes Peyman Kia omhäktad misstänkt för grovt spioneri. Samtidigt begärdes Peymans lillebror även han häktad för grovt spioneri. Brottsperioden har nu utsträckts att gälla perioden mars 2011 till september 2021 – alltså mer än tio års tid.

Det är okänt för vems räkning de båda bröderna spionerat, men det spekuleras i att de arbetat för Irans räkning och att Peyman Kia utnyttjat sin roll på Must och Säpo för att bedriva spioneriet.

Häktningsförhandling hålls under fredagseftermiddagen.