Swedbank har drabbats av ytterligare ett rättsligt bakslag i kampen mot tidningen Fria tider. Det framgår av en dom från Svea hovrätt.

Swedbank stängde i december 2020 av Fria tiders chefredaktör Widar Nords privata bankkonto. Avstängningen var ett led i den s-märkta storbankens kamp mot oppositionella medier och journalister – en strid den utkämpar tillsammans med flera andra banker, politiker och andra samhällsaktörer.

LÄS ÄVEN: Mira Aksoy vårdades för cancer på sjukhus – då stängde Swedbank hennes bankkonto

Efter att ha fått sina bankkonton stängda vände sig Widar Nord till domstol – och vann. ”Banken har inte förmått styrka att det förelegat särskilda eller andra skäl att säga upp Widar Nords betalkonto med grundläggande funktioner. Tingsrätten anser därför att bankens uppsägning saknat grund, dvs. varit obefogad”, skrev Stockholms tingsrätt i sin dom i oktober förra året.

LÄS MER: Swedbank döms för uppsägning av Fria Tiders chefredaktörs konto

Swedbank döms – igen

Efter domen öppnade Swedbank Widar Nords bankkonto, men blockerade vissa banktjänster. Nord vände sig därför i juni i år, återigen, till Stockholms tingsrätt. Hotet om ännu en fällande dom gjorde att den trilskande banken backade, och öppnade banktjänsterna.

Samtidigt har en deldom från Stockholms tingsrätt gällande Swedbanks kamp mot Widar Nord överklagats till Svea hovrätt. Frågan har handlat om huruvida chefredaktören har rätt att ta del av inspelade telefonsamtal mellan honom och banken eller ej.

LÄS MER: Regeringens nya förslag: Förbjud ”rasistiska” tidningar

Swedbank anser att de inte är skyldiga att lämna ut inspelade samtal, något som Stockholms tingsrätt förra året höll med om. Hovrätten gör emellertid en annan bedömning och dömer banken att lämna ut de begärda samtalen.

”Enligt hovrättens mening är det möjligt att med ledning av rösterna identifiera de samtalande. Widar Nords röst i inspelningarna utgör alltså en personuppgift som avser honom. Widar Nord har enligt artikel 15.3 i dataskyddsförordningen rätt att få en kopia av denna personuppgift”, står att läsa i Svea hovrätts dom.

Samnytt har sökt Widar Nord.

LÄS ÄVEN: Widar Nord efter domen: Swedbank stängde mitt konto för att jag står bakom Fria Tider