En man har häktas av Malmö tingsrätt misstänkt för barnpornografibrott och sexuellt övergrepp mot barn på den kommunala förskola på Sofielundsvägen 59 i Malmö där han varit anställd. Mannen har erkänt brotten.

Enligt föräldrar har Philip Stenkula, 29, anlagt en fasad av att vara en omtänksam dagisanställd som ingett förtroende. Men bakom denna har han gett utlopp för sina pedofila böjelser.

Barnpornografibrotten har Philip begått på Internet. Det framgår inte om de begåtts i förskolans lokaler på arbetstid och om barn där har fotograferats och bilderna spridits på nätet. Brotten har enligt de rättshandlingar Samnytt tagit del av begåtts från om med början av juni förra året och fram till gripandet nu i mars.

Däremot anges förskolan som brottsplats för de sexuella övergreppen mot barn. De uppges vara flera till antalet och ha pågått sedan början av november förra året fram till slutet av januari i år.

Åklagare i målet är Thomas Bergström som till Sydsvenskan säger att man bara är i början av utredningen och att alla uppgifter om tidpunkter, brottsplatser och vilka som utsatts för brott fortfarande är preliminära.

Erkänner brott

Philip har erkänt barnpornografibrotten och ett fall av sexuellt övergrepp mot barn i november men nekar till de övriga övergrepp han misstänks ha begått i december och januari.

Det var efter ett tips från den amerikanska organisationen Necmec, National Center For Missing and Exploited Children som polisen i Sverige fick upp ögonen för Philips pedofila aktiviteter på nätet. Det ledde i sin tur till att de fysiska sexövergreppen på arbetsplatsen uppdagades.

Föräldrar informerade

Den kommunala förskolan Rolf på Sofielundsvägen 59 i Malmö uppges ha skickat ut ett brev till samtliga föräldrar som har barn där i vilket de informeras om att en av förskolans medarbetare har häktats misstänkt för barnpornografibrott och sexuellt övergrepp mot barn men att verksamheten i övrigt fortsätter som vanligt efter att den häktade tagits ur tjänst och ny personal kallats in.

Föräldrar och personal som så önskar erbjuds även stödsamtal med anledning av det inträffade. Man bedyrar att barnens trygghet på förskolan har högsta prioritet.