Två personer vid Domstolsverket i Jönköping avskedas plötsligt. Detta efter att myndigheten genomfört säkerhetsprövningar och anser att personerna kan utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet.

Personerna som har arbetat på Domstolsverket i omkring fem år ansvarade för bland annat larm, passage och kameraövervakning i landets 80 domstolar.

Men trots att personerna har arbetat flera år inom myndigheten är det är först nu som det har genomförts säkerhetsprövningar och kommit fram att de kan handla om hot mot rikets säkerhet.

LÄS ÄVEN: Domstolsturken läckte till kriminell klan – döms

Joakim Eklund är biträdande säkerhetschef på Domstolsverket vill inte berätta varför personernas anställning kan hota rikets säkerhet men han framför att det är en bild efter säkerhetsprövningarna.

– En säkerhetsprövningsintervju, referenser, CV och andra omständigheter kring personerna, säger Eklund till SR.

Uppdatering.

Samnytt har varit i kontakt med Domstolsverket som inte vill kännas vid att det ska röra sig om hot mot rikets säkerhet vilket statsradion rapporterar om.

Domstolverket hänvisar uppsägningarna till ”arbetsbrist”. De två personerna i fråga har svenskklingande namn.

LÄS ÄVEN: Ekeroth: Skrota strävan efter ”etnisk mångfald” på arbetsplatser