Antalet våldtäkter i Stockholm ökar explosionsartat – 20 % på ett år

Drygt fem per dag. Så många våldtäkter anmäldes i genomsnitt under fjolåret i Stockholm. I år ser situationen ut att förvärras ytterligare med en ökning på 20 procent under första halvåret jämfört med samma period 2018.

Under första halvåret 2018 anmäldes 890 våldtäkter i Stockholm – antalet under motsvarande period i år är 1 060. Till detta tillkommer 24 stycken så kallade oaktsamma våldtäkter, en ny rubricering som infördes i samband med att samtyckeslagen trädde i kraft den 1 juli 2018.

På Södersjukhuset finns landets enda akutmottagning för våldtagna där omkring 800 patienter behandlas per år. Mörkertalet är dock stort – bland dessa 800 gör bara omkring sex av tio en anmälan.

Kameraövervakning i kollektivtrafiken och trygga stadsmiljöer är två exempel på det förebyggande arbete Region Stockholm ska försöka stävja utvecklingen med.

Kraftig ökning av våldtäkter på nationell nivå
När Brottsförebyggande rådet, Brå, presenterade ny statistik i somras kunde man bland annat konstatera att våldtäkter ökade med hela 14 procent jämfört med förra perioden och de första sex månaderna i år anmäldes 4 070 våldtäkter, en ökning med 493 brott.

Antalet anmälda våldtäkter mot kvinnor i åldern 18 år eller äldre uppgick till 2 300 brott, vilket är en ökning med 20 procent (+386 brott) och våldtäkt mot män ökade ännu mer, 40 procent, till sammanlagt 118 brott.

Samtidigt ökade de anmälda våldtäktsbrotten mot barn, definierat som personer 0–17 år, med 5 procent till 1 650 anmälda brott.

Rekord
Då de slutgiltiga siffrorna för 2018 presenterades av Brå i mars i år hade ett nytt rekord slagits med 7 556 anmälningar om fullbordade våldtäkter. Antalet anmälningar har ökat stadigt sedan 1975 men den mer branta uppåtgående trenden inleddes 2005 och procentuellt har våldtäktsanmälningarna ökat med nästan 1 700 procent från 1975 fram till 2018.

Läkare slår larm
I december 2017 slog läkartrion Maria Grundel, Pia Jakobsson Kruse och Anna Möller om att alltfler kvinnor och flickor söker sjukvård efter våldtäkt. Man underströk att ökningen var störst bland flickor under 18. På ett år skedde en fördubbling av antalet flickor under 18 som sökte sig till Södersjukhusets våldtäktsmottagning.

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Klicka här för att läsa våra kommentarsregler.