Partierna som står bakom Tidöavtalet har sedan tidigare meddelat att permanenta uppehållstillstånd kan komma att dras in. Förslaget att dra in redan beviljade uppehållstillstånd har dragit på sig kritik från asylaktivistiskt håll där man menar att det kan påverka rättssäkerheten negativt.

I december förra året gick migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) ut i pressen för att meddela den tillträdande regeringens hållning om att man ska premiera tillfälliga uppehållstillstånd framför permanenta sådana.

I ambitionen ingick även att få till kortare handläggningstider samt att man ska ha bott i Sverige under en viss tid och levt ett ”skötsamt liv” för att medborgarskap ska komma på fråga. Mest uppmärksamheten fick dock linjen om att permanenta uppehållstillstånd skulle utmönstras från asylpolitiken.

Inte alla PUT dras tillbaka

Nu meddelar emellertid Malmer Stenergard att policyn om slopade permanenta uppehållstillstånd inte kommer få ett generellt genomslag inom invandringsärenden. Under Ekots lördagsintervju låter ministern förstå sin uppfattning om att människor som kommit till Sverige för studier och arbete kan få behålla sin säkra plats.

Förslaget som kan innebära att permanenta uppehållstillstånd dras tillbaka kommer därmed enbart beröra asyl- och inte arbetskraftsinvandring. Även om förslaget fortfarande håller på att utredas verkar det just nu inte som att regeringen kommer att släppa sin ambition om att avskaffa permanenta uppehållstillstånd när det kommer till asylärenden.

LÄS ÄVEN: Statsradion gör snyfthistoria om uppehållstillstånd