Advokatkostnaderna i asylärenden har fördubblats på fyra år – men Advokatsamfundet vägrar att svara på frågor som rör ökad transferering av skattemedel. ”Humanismen kräver faktiskt att man får göra avkall på sin välfärd”, säger Anne Ramberg.

Enligt utlänningslagen och europeiska direktiv som reglerar asylinvandringen har personer som sökt asyl i Sverige rätt till skattesubventionerad rättshjälp i alla instanser. Vanligtvis brukar det vara advokater som representerar sina klienter i migrationsärenden – från första beslutet i Migrationsverket, genom överklagande i migrationsdomstolar och till ett slutligt avgörande i Migrationsöverdomstolen.

Denna praxis har gjort det möjligt att fördröja handläggning av asylansökningar som med alla överklaganden inräknade kan ta flera år. Därmed blir advokater som fakturerar Migrationsverket för sina tjänster de stora vinnarna i sammanhanget.

Ökade med 100%

Samhällsnytt begärde ut Migrationsverkets statistik över utbetalningar till advokater för åren 2013-2016. Enligt myndighetens beräkningar har utbetalningarna ökat med nästan 100% på bara fyra år – från drygt 269 miljoner kronor år 2013 till över en halv miljard kronor år 2016.

I ett mejlsvar till oss skriver Migrationsverket att antalet migrationsärenden har ökat avsevärt – men även att advokaternas timtaxa ökat med 66 kronor sedan 2014.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har positionerat sig som förespråkare av en generös asylpolitik. I flera uttalanden har hon starkt kritiserat medicinska åldersbedömningar som skulle minska så kallade pull-faktorer och på det sättet begränsa asylinvandringen till Sverige.

Tjänade 325 tusen per månad – kräver avkall på välfärden

I en intervju med Sverige radio i september 2016 sa Ramberg att ”humanismen kräver faktiskt att man får göra avkall på sin välfärd”. Förutom att Ramberg representerar en penningstark bransch, hör hon själv till de absoluta höginkomsttagarna i Sverige. År 2014 fick hon sammanlagt 3.932.028 kronor i olika ersättningar bara från Advokatsamfundet – det vill säga drygt 325 tusen kronor per månad.

Samhällsnytt har under flera dagar försökt att få en kommentar från Ramberg. Den fråga som vi både mejlade och ställde på telefon löd så här:

”Enligt Migrationsverkets statistik fördubblades de sammanlagda advokatkostnaderna mellan 2013 och 2016. Under 2016 betalades drygt 540 miljoner kronor ut till advokater i migrationsärenden. Är denna omständighet någonting som påverkar Advokatsamfundets ställning i migrationsdebatten?”

Det enda svaret vi fick från Kät Berglund, Rambergs assistent i Advokatsamfundet, var att generalsekreteraren hade tagit emot meddelandet, men att hon sitter ”i möten”.  Ett liknande svar har även getts vid tidigare tillfällen. Samhällsnytt har även sökt den profilerade advokaten Emma Persson som nyligen bistod afghanledarna Amir Nabizadeh och Fatima Khawari i deras förtalsanmälan mot SD:s Mattias Karlsson. Redan under första året omsatte hennes byrå nästan 1,5 miljoner kronor

LÄS MER: Ingen förundersökning mot Mattias Karlsson (SD)

Advokatsamfundets egen tidning Advokaten väljer att omskriva pengaflödet till advokater i asylbranschen som ”stor press” som kommer att påverka advokaterna ”kraftigt”. Ovanstående pekar på att Advokatsamfundet duckar obekväma frågor och inte vill uppmärksamma den ökade transfereringen av skattemedel till sina medlemmar.

Samhällsnytt fortsätter att söka Anne Ramberg för en kommentar i frågan och kommer att publicera en uppdatering så snart vi erhåller ett svar från intresseorganisationen.