Tandläkare migranter

Genrebilder. T.v. Tandvårdsklinik. T.h. Migranter. Faksimil Facebook

Inrikes

Asylsökande fick vård för kvarts miljon kronor – Migrationsverket vägrar ersätta

Publicerad 10/24/2019
Annons

På tisdagen uppmärksammade SVT att Region Jämtland Härjedalen går till domstol med Migrationsverket som motpart för utebliven ersättning rörande migranter. Samhällsnytt har tagit del av en överklagan som visar att regionen bland annat söker ersättning för en migrants vårdkostnader på över en kvarts miljon kronor.

Tidigare har regioner och kommuner erhållit ersättning från Migrationsverket, det vill säga staten, för de kostnader som uppstår när asylsökande nyttjar vård. Men nu har myndigheten börjat säga nej och ute i landet ställer man sig frågande till vad som gäller.

Migrationsverket uppger att de bara är villiga att bidra med medicinska insatser som är brådskande och nödvändiga samtidigt som alla enligt lagen har rätt till vård vilket gör att kostnaderna till slut kan landa på enskilda vårdgivare.

Statstelevisionen uppger att Region Jämtland Härjedalen för närvarande har överklagat fem ärenden där asylsökande har nyttjat vård men där kostnaderna för dessa ärenden sedan har avslagits av Migrationsverket.

Samhällsnytt har tagit del av ärendena – som är fyra till antalet, inte fem – och kan nedan visa en överklagan av vilken det framgår att regionen söker ersättning med 276 156 kronor för en migrants vård.

”Mellan tjugotusen kronor och några hundratusen kronor”

Anna Frisk, som är utvecklingsstrateg vid Region Jämtland Härjedalen, uppger i intervjun med SVT att alla de ärenden som regionen har överklagat till Förvaltningsrätten rör kostnader mellan tjugotusen kronor och några hundratusen kronor.

Enligt Frisk kommer det att från deras region bli ännu fler överklaganden framöver och hon säger sig även veta att andra regioner också är i arbete med att överklaga för att reda ut hur regelverket ska tolkas.

– Det kommer att dyka upp flera överklaganden, både från oss och övriga landet. Just nu går det inte att överblicka var det här slutar, berättar hon för SVT.

Samhällsnytt har varit i kontakt med Frisk och bett att få titta närmare på Region Jämtland Härjedalens kostnader kopplade till migranter under de senaste åren. Hon uppger i ett skriftligt svar till oss inga belopp men förklarar att landsting och regioner har rätt till ersättning för hälso-, sjuk- och tandvård till asylsökande och vissa kostnader för nyanlända. Hon skriver att ersättningen erhålls på olika sätt:

1. Ersättning för genomförd hälsoundersökning som utbetalas efter rapportering. Hälsoundersökning ersätts för både asylsökande och nyanlända.

2. Schablonersättning, en ersättning för övrig hälso-, sjuk-, och tandvård till asylsökande och som består av ett visst årligen fastställt schablonbelopp som betalas ut per kvartal. Schablonbeloppet utgår från antal asylsökande i länet vid ett fastställt datum och beloppet varierar beroende på personens ålder.

3. Kostnadskrävande vård för asylsökande, Landsting/Regioner kan ansöka om ersättning för hälso- och sjukvård för asylsökande där sjukvårdskostnader överstiger 100 000 kronor.

4. Varaktig vård för folkbokförda, Landsting/Regioner kan ansöka om kostnader när personens sjukdom eller funktionshinder fanns vid första mottagandet i kommunen eller på annat sätt har ett direkt samband med personens situation som skyddsbehövande. Det kan till exempel vara fysiska eller psykiska skador på grund av krig.”

Över 103 miljarder kronor sedan 2016

När vi nätgranskar Migrationsverkets uppgifter rörande utbetalad statlig ersättning till kommuner och landsting visar det sig att myndigheten betalade ut nära 25,5 miljarder kronor under år 2018 till kommuner och landsting i statlig ersättning. År 2017 var motsvarande belopp mer än 42,3 miljarder kronor och året innan dess var kostnaden mer än 35 miljarder kronor.

Migrationsverkets sammanlagda utbetalningar sedan år 2016 landar på 102,8 miljarder kronor.

När det gäller Jämtland Härjedalen har regionen fått flera utbetalningar år 2016 på sammanlagt 83,5 miljoner kronor.

Det finns även uppgifter publicerade rörande den statliga ersättningen för asylsökande och nyanlända år 2017 och 2018. Uppgifterna är dock sammanställda på ett annat sätt som gör det svårare att se vad specifikt region Jämtland Härjedalen fick för belopp.

Så kan man laga tänder gratis

I slutet av februari uppmärksammade Samhällsnytt den lag som sju av åtta riksdagspartier klubbade igenom år 2013 som i princip ger gratis vård även till illegala invandrare som inte har rätt att uppehålla sig i landet.

Vi granskade hur systemet fungerar genom att besöka ett antal tandvårdskliniker utrustade med dold kamera och utgav oss för att vara ”papperslösa”. Se reportaget nedan:

LÄS ÄVEN: Här är politikerna som röstade för gratis tandvård till illegala

Simon Kristoffersson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1192”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons