Migrationsverket

Faksimil YouTube

Inrikes

Asylsökande täppte till avloppsrör med kudde – Migrationsverket slipper betala skadorna

Publicerad 4/7/2020
Annons

Migrationsverket hyrde en lägenhet åt asylsökande. I slutet av 2017 orsakade migranterna i den avsiktligen en omfattande vattenskada genom att ha täppt till ett avloppsrör till vasken med en kudde. Men trots att det var Migrationsverket som hade hyrt lägenheten och stod på kontraktet menar tingsrätten att de inte behöver betala skadan på 600 000 kronor.

Vattenskadan uppstod 9-11 december 2017. Trygg-Hansa övertog fastighetsägarens rätt att kräva ersättning av Migrationsverket och krävde 600 000 kronor av Migrationsverket.

De menade att Migrationsverket är ansvarig för alla skador som uppkommit genom vållande av den eller de personer till vilken lägenheten av Migrationsverket upplåtits och hänvisar till hyresavtalet.

Migrationsverket ansvarar för uppkomna skador oaktat om skadorna uppkommit till följd av uppsåtligt eller vårdslöst handlande. En hyresgäst svarar för samtliga kontraktsförpliktelser gentemot hyresvärden även när hyresvärden upplåtit rätten att begagna lägenheten till annan.

Erkänner att skadan gjordes medvetet

Migrationsverket erkänner att migranterna orsakat skadan medvetet men motsatte sig att myndigheten var ansvarig att betala för skadorna.

Deras resonemang var att de boende inte var hyresgäster ”eftersom deras rätt till logi grundas på rätten till bistånd, enligt lagen om mottagande av asylsökande”. Därmed skulle de inte vara ansvariga för skadan.

Underligt nog skulle de dock ha tagit på sig ansvaret om skadan uppkommit genom oaktsamhet, men alltså inte när det gjordes med uppsåt.

Tingsrätten håller med Migrationsverket:

I här aktuellt fall har en eller flera av de boende i lägenheten uppsåtligen orsakat en skada genom att täppa för ett avloppsrör till vasken i köket med en kudde och vrida på vattenkranen. Skadegörelsen framstår enligt tingsrättens mening som högst oberäknelig.

Det är inte visat att skadan på något vis kan härledas till oaktsamt agerande från Migrationsverket. Mot denna bakgrund har Trygg-Hansa inte rätt till skadestånd på denna grund.

Trygg-Hansa ville också ha skadestånd då Migrationsverket inte lämnade ut uppgifter på de som vållat skadan. Men även har går tingsrätten på Migrationsverkets linje eftersom Trygg-Hansa aldrig formellt sett begärde ut sådana uppgifter.

Domen kan överklagas till och med 22 april.

authorimage

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
859”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons