Asylsökare vaccinerar sig inte – ny metod att gardera sig mot utvisning

Ett nytt sätt att bita sig fast i Sverige även om man får avslag på sin asylansökan blir allt vanligare. Genom att inte vaccinera sig mot covid-19 kan man skapa ett verkställighetshinder mot utvisning. Allt fler undviker vaccination i förebyggande syfte redan under asylprocessen.

Många som söker asyl i Sverige vet med sig att de saknar verkliga asylskäl och att det finns en risk att man får avslag, även med det generösa svenska regelverket som går långt utöver vad som krävs enligt internationella konventioner. Ett sätt att ändå gardera sig mot att behöva resa hem är att se till att man omfattas av någon form av verkställighetshinder.

Ett hinder kan till exempel skapas genom att man övertygar de svenska myndigheterna om att risk föreligger för att utsättas för omänsklig behandling i hemlandet. Även den som dömts till utvisning på grund av att ha begått grova brott kan få stanna efter en sådan bedömning.

Pandemin öppnar för nya verkställighetshinder

Covid-pandemin har öppnat nya möjligheter att undgå utvisning. Samnytt har tidigare rapporterat om hur utvisningsdömda på bred front vägrar låta sig testas för covid som ett sätt att stoppa verkställandet. Detta då flera länder endast tar emot sina medborgare om de testat negativt för covid.

LÄS ÄVEN: Utvisningsverksamheten förlamad – 90% vägrar Covid-test

I Danmark har man beslutat att PCR-test kan genomföras även om en utvisningsdömd brottsling eller asylsökare som meddelat avslag motsätter sig det och därigenom täppt till den möjligheten att obstruera för att slippa återvända till hemlandet. I Sverige anses detta däremot vare en alltför långtgående integritetskränkning.

LÄS ÄVEN: Danmark tvångstestar asylsökande med avslag

Undviker vaccinering för att undgå utvisning

Nu kommer också rapporter om att allt fler asylsökare i förebyggande syfte undviker att vaccinera sig mot covid – inte därför att de är oroliga över själva vaccinationen utan därför att i ett senare skede om de får avslag på sin asylansökan kunna använda sin ovaccinerade status som ett verkställighetshinder mot utvisning.

Statsradion engagerar sig nu i ett inslag för den här gruppen. På bruten svenska förklarar statsreporter Adib Azrafshan att det finns en utbredd rädsla bland asylsökare för att bli utvisad efter avslag och att man därför inte vill vaccinera sig.

Asylsökare och asylaktivist intygar

SR har intervjuat en asylsökare med avslag som inte vill uppge sitt rätta namn men som intygar att han är en av dem som lever med denna rädsla. Han berättar att risken är större att han blir utvisad om han tas i förvar om han är vaccinerad än om han inte är det och att han träffat flera andra i samma situation som undviker att vaccinera sig av samma skäl..

Statsradion har även talat med asylaktivisten Agneta Romin, som är ordförande för en grupp likasinnade som kallar sig ”Flyktinggruppen i Falun”. Även hon intygar att hon i sina möten med bland annat unga män från Afghanistan med faktiska eller befarade avslag upplever en rädsla, både för att vaccinera sig och för att bli covid-testade eftersom det kan göra det lättare att verkställa en utvisning.

– Det har ju gjort att man är väldigt skeptisk och inte vill vara vaccinerad eftersom det kan underlätta utvisning, förklarar hon.

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Mats Dagerlind

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.