Enligt Folkhälsomyndigheten kan en första påfyllning, en tredje dos vaccin, bli aktuellt till vintern för de över 80 år, boende på särskilt boende eller med nedsatt immunförsvar. ”Jag kan tänka mig att det kommer att fortsätta så här i ett par år”, säger professorn och vaccinforskaren Matti Sällberg.

Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram en bedömning av behovet av vaccin mot covid-19 de kommande två åren. Enligt denna kommer flera grupper att behöva en tredje dos redan om några månader. Bedömningen delas av Matti Sällberg på Karolinska institutet som ”håller det för ytterst sannolikt”.

Skälet till att grupperna i fråga sägs behöva extradoser är för att deras immunförsvar är svagare och inte lika långlivat. För att det ska fortsätta producera antikroppar behöver man fylla på med vaccin. Enligt Sällberg lär extradoser bli något återkommande under flera år.

– Jag kan tänka mig att det kommer att fortsätta så här i ett par år, att de sköraste kommer att behöva få extradoser, säger Matti Sällberg till TT.

Även de med normalt immunförsvar kan komma att få ta extradoser. På dessa ger ”grundvaccineringen” troligtvis ett skydd i 9-12 månader. För att sedan bevara skyddet kan flera doser till krävas.

Fjärde våg avgör

Blir det ingen fjärde våg i höst och omkring 80 procent av befolkningen har vaccinerats vet man att vaccinet fungerar som avsett.

– Dyker det upp många som hamnar på sjukhus trots att de blev vaccinerade för ett år sedan talar det för att man behöver ge ytterligare doser. Vi har inte den kunskapen i dag, men det är inte osannolikt att vi kommer att behöva en dos var artonde månad för allmänheten och kanske två gånger per år för de sköraste under de kommande åren, säger han.

LÄS ÄVEN: Ny studie: Infektion med covid-19 ger livslång immunitet

Folkhälsomyndigheten bedömer att de kommer kunna ge ett besked i höst om även riskgrupper som inte har nedsatt immunförsvar ska få en tredje dos till vintern. Myndigheten ska nu djupare analysera vilka grupper som drabbas av covid-19 trots att de är vaccinerade, och vilka av dem som blir allvarligt sjuka och avlider.