Håkan Johansson

hakan-lbj-mlk

The Great Society

Publicerad 9/23/2023

DEBATT • Nästa år (2024), är det sextio är sedan Lyndon Johnson-administrationen startade sitt krig mot fattigdomen i USA. Det storslagna federala programmet som gick under namnet The Great Society hade som utsatt mål att totalt eliminera fattigdomen i landet samt även rasmässiga orättvisor. Initiativet härstammade från Johnsons föregångare John F Kennedys reformförslag New Frontier, […]

Annons