GW Persson om gängvåld: ”En etnisk problematik – ingen svenne banan-kriminalitet”

Kändiskriminologen och författaren Leif GW Persson tar bladet från munnen om gängkriminaliteten. I en intervju slår han fast att svenskar har väldigt lite med den sortens brott att göra. De begås till 95 procent av migranter som enligt GW släppts in i landet med ”en förlorad samhällspolitik”.

Det är i en intervju med Malou Siwers i TV4 som den jämfört med sina kollegor inom den kriminologiska professionen ofta mer rättframme Leif GW Persson kallar en spade för en spade när det gäller gängkriminaliteten. I medias rapportering stannar preciseringen av vilka det är som begår brotten nästan alltid vid att det är unga män. Men GW menar att den starka kopplingen till Sveriges havererade invandringspolitik inte ska förtigas.

– Det är en etnisk problematik i detta. Det här här inte svenne banans [sic] kriminalitet, utan det är invandrare och flyktingar som står för 95 procent av den.

Kritisk till migrations- och integrationspolitiken

GW har inget positivt att säga om de makthavare som genom sina migrationspolitiska beslut tillåtit denna etniska brottslighet att växa fram i Sverige till en nivå där Polisen regelbundet larmar om att den är bortom deras kontroll att hantera.

– Vår samhällspolitik verkar ha gått förlorad tidigt. Det måste rättas till på nåt sätt.

”Ett helvete” för brottsoffren

Persson vill samtidigt inte skriva under på den beskrivning som blir allt vanligare om att gängkriminaliteten är ett problem som är grundläggande system- och demokratihotande genom att på ett maffialiknande sätt äta sig allt längre in i samhällskroppen. För brottsoffren som drabbas är det dock ”ett helvete”.

– Det här är ingenting som gör att nationen kommer att gå under eller ned på knä. Det är ett riktat problem. Men de som berörs av det och inte har med saken att göra, vilket är sådär 30 till 50 gånger fler än de som är involverade i verksamheten, de riskerar att få ett helvete utan egen förskyllan. Och det stör mig kraftigt.

Se klippet på TV4 HÄR.

Klimat-Greta och 600 barn stämmer svenska staten

Den kontroversiella klimataktivisten Greta Thunberg har tillsammans med 600 av sina minderåriga lärjungar lämnat in en grupptalan till domstol där de stämmer den svenska staten för att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder för att stoppa klimatförändringarna. Stämningsansökan ingår i ett brett initiativ till lawfare-aktivism där man vill sätta demokratin ur spel i flera länder.

Metoden att överpröva den klimatpolitiska folkviljan i domstol har blivit vanligare sedan en grupp gröna alarmister i Nederländerna 2019 rönte framgång med sin lawfare-stämning och lyckades förmå landets högsta domstol att fastslå att regeringen har en juridisk skyldighet att vidta åtgärder för att motverka global uppvärmning och att den frågan alltså lyfts ut från demokratin.

Greta Thunberg har tidigare genom uttalanden och samarbete med militanta organisationer som Extinction Rebellion, markerat att de demokratiska beslutsprocesserna och folkviljan måste åsidosättas för att rädda jorden från den undergång man tror är nära förestående till följd av den något ökade CO2-halten i atmosfären.

Den utomparlamentariska klimatkampen förs på två fronter där den ena är att störta regeringar med våld som inte för önskad politik. Den andra är att överpröva demokratiskt fattade politiska beslut i domstol – så kallad lawfare. Och det senaste initiativet i den vägen är alltså en grupptalan mot svenska staten där man hoppas tvinga den nya regeringen att föra en annan klimatpolitik än den väljarna röstat fram.

Stat-TV ger draghjälp

Statsradion ägnar på fredagen ett inte mindre än 17 minuter långt inslag i sina nyhetssändningar åt att puffa för initiativet och lyfta fram hur stämningsansökan inte lämnades in på vanligt sätt utan först efter att klimataktivisterna tågat med dokumentet från Mynttorget i Gamla stan till Stockholms tingsrätt på Kungsholmen.

I inslaget intervjuas en ung talesperson för den aktivistiska klimatorganisationen Aurora som formellt står bakom stämningsansökan. Man menar att Sverige genom att följa de demokratiska spelreglerna på det klimatpolitiska området begår grundlagsbrott och brott mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Detta genom att föra en klimatpolitik som Aurora tror kommer att leda till ”en förödande klimatkatastrof”.

Delvis har politikerna i Sverige själva öppnat upp för att sätta demokratin ur spel på det klimatpolitiska området. Detta genom bland annat et klimatlag som antogs av riksdagen 2017 och bakbinder regeringen. Undertecknandet av sådana internationella dokument som Parisavtalet innebär också att svenska folket frånhänds självbestämmande över klimatpolitiken.

Men Greta Thunberg och Aurora vill gå betydligt längre. I en intervju med Dagens Nyheter säger hon att fler och hårdare lagar som begränsar demokratin måste införas. Tills sådana lagar är på plats ser hon initiativet att stämma staten som ett alternativ för att begränsa folkviljans inflytande över klimatpolitiken.

Går till attack mot ”blåbruna” regeringen

Greta och Aurora har tillsammans med jurister filat på stämningsansökan i två år i hopp om att hitta sätt att framställa demokratiskt fattade beslut på klimatområdet som lagbrott. Det är heller ingen slump att man avvaktat med att lämna in stämningsansökan tills den rödgröna regeringen avgått och den nya blågula tillträtt – eller ”blåbruna” som Aurora benämner regeringen på sin Facebook-sida.

Att Sverige ska göra mer än idag och mer än andra länder motiveras av Greta och Aurora som ”rättvist” med argumentet att rika länder har ett större ansvar än fattiga och ska betraktas som större klimatbovar idag och historiskt. Siffror visar samtidigt att de extrema klimatåtgärder Sverige vidtar till höga kostnader och med samhällsskadliga konsekvenser ger en helt försumbar klimatpåverkande effekt.

Vill införa ny världsordning

Auroras talesperson Ida Edling är under intervjun med statstelevisionen tydlig med att slutmålet är att avskaffa demokratin och marknadsekonomin till förmån för en världsordning där besluten fattas centralt globalt ovanifrån.

– För att vi ska undvika en klimatkatastrof så krävs det grundläggande förändringar av samtliga våra samhälleliga och ekonomiska system.

Tills de ”drastiska systemförändringarna” har gjorts är lawfare med rättsprocesser mot stater den metod Edling ser som den som just nu kan få en sådan effekt på beslutsfattandet.

Nyanlända ges förtur till bostadsområden med hög status

Traditionell socialdemokratisk politik gick ut på att bygga ett samhälle där alla svenskar genom arbete och flit gavs möjlighet att göra en klassresa. Partiets nya klassresepolitik, som riktar sig till migranter, är i stället att skapa gräddfiler i samhället grundat på ursprung och hudfärg. I Göteborg har det nya S-ledda styret beslutat att nyanlända utan motprestation ska ges förtur till de bostadsområden i staden som har högst status. Sverigedemokraterna är kritiska.

Den förra mandatperioden styrdes Göteborg av de borgerliga forna Allianspartierna. Efter valet i höstas beslutade Centerpartiet att överge det samarbetet vilket öppnade för att Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet kunde gripa makten. Maktskiftet får nu konkreta konsekvenser för bland annat bostadspolitiken.

Redan under det blå styret infördes i Göteborg ett system där de meritokratiska principerna på bostadsmarknaden sattes ur spel så att personer med utländskt ursprung och mörkare hudfärg kunde påräkna särskilda privilegier till bättre bostäder jämfört med infödda och etniskt svenska göteborgare.

Det var ett system som kommunstyrelsens avgående ordförande Axel Josefsson (M), i en kommentar till de mer radikala förändringar i samma riktning som S, V och MP nu genomför, menar ”fungerade bra”. Konkret innebar det närmare en halvering av antalet migranter som behövde börja från botten på bostadsmarknaden och arbeta sig upp från lägenhet i något av stadens ”utsatta” områden till ett boende med högre social status.

I samband med att det nya rödgröna styrets budget klubbades på torsdagen beslöts dock att det som påståtts fungera bra nu ska börja fungera ännu bättre. Nya kommunalrådet Jonas Attenius (S) berättar stolt för stats-TV:s reporter att utländskt ursprung och mörk hudfärg nu ska ge kraftigt förstärkta privilegier på bostadsmarknaden i Göteborg.

– Sedan decennier tillbaka har det varit våra förorter som fått ta det ansvaret, vi vill nu att man placerar nyanlända i de välmående områdena.

Gräddfilen motiveras med att man vill minska segregationen. Men etniskt svenska göteborgare med motsvarande svag socioekonomisk status lämnas utanför programmet.

Etniska privilegier motiveras med språkargument

Att urvalskriterierna för att komma ifråga för gratis klassresa på bostadsmarknaden fokuserar på etnicitet motiveras av Attenius med att det handlar om språket. Efter decennier av extremt hög invandring finns i Göteborg som på de flesta håll i landet bostadsområden där nästan ingen längre talar svenska.

– Det betyder ju oerhört mycket för barnen att bo i ett område där det pratas svenska.

I motsats till svenskar behöver migranter heller inte betala hyran för sina bostäder själva. Det ska i stället infödda göteborgare göra som själva inte omfattas av rätten att få en bostad i ett högstatusområde.

Även om facit varit konstant nedslående beträffande den här gruppens sysselsättningsgrad, även efter lång tid i Sverige, hoppas Attenius på att de migranter som nu får nycklar till bostäder i fina områden på sikt ska kunna betala för sitt boende med egna pengar i motsats till bidragspengar från göteborgarna.

– Sen ska vi jobba vidare med att föräldrarna ska bli självförsörjande och komma in i jobb.

Attenius understryker i sin kommentar till SVT att självförsörjning fortsatt och förstärkt ska vara ”stadens ansvar”, inte migrantens eget.

Sverigedemokraterna kritiska

Alla i Göteborg ser inte lika positivt på de ytterligare förstärkta etniska särrättigheter som nu införs i staden och inte heller lika optimistiskt på att komma i åtnjutande av privilegierna ska leda till en ökad grad av självförsörjning. En som är öppet kritisk är Sverigedemokraternas starke man i staden, Jörgen Fogelklou.

– I Göteborgs utsatta områden påminns invånarna dagligen om socialdemokraternas brutna löften om en bättre samtid och ljusare framtid. Nu vill socialdemokraterna lösa problemen de en gång skapade, med mer av samma politik.

Med hänvisning till att det politiska lag som fattat beslutet lutar långt vänsterut formulerar Fogelklou också en mer allmän kritik mot socialismen genom att citera Storbritanniens legendariske premiärminister och nobelpristagaren Winston Churchill:

– ”Socialism är misslyckandets filosofi, okunnighetens bekräftelse och avundsjukans förkunnelse. Dess inneboende arv är det jämlika delandet av elände.”.

Sverigedemokraternas lantbrukspolitik hyllas av LRF

Med en känga till de tidigare röda och rödgröna regeringarnas misslyckade energipolitik skriver ett antal sverigedemokrater i riksdagens miljö- och jordbruksutskott om hur energipriserna drabbar det svenska jordbruket och i förlängningens Sveriges självförsörjningsgrad på baslivsmedel som utgör en viktig del av landets totalförsvar. Debattartikeln får tummen upp av LRF som annars står Centern nära.

Nedlagd kärnkraft, Ukrainakrigets förändringar i synen på rysk gas och tvingande EU-regler är några av de faktorer som fått elpriserna att skena, något som drabbar elintensiva delar av livsmedelsproduktionen hårt. Höga punktskatter och hög reduktionsplikt gör samtidigt drivmedelspriserna extremt höga, något som även det slår hårt mot jordbruket.

Många svenska lantbrukare klarar inte kostnadsläget och när livsmedelspriserna ökar minskar konsumenternas motivation att handla svenskproducerat, vilket drabbar de svenska livsmedelsproducenterna osv i en accelererande ond cirkel. Det drabbar sysselsättningen i Sverige men äventyrar också den svenska beredskapen när självförsörjningsgraden sjunker.

Vill stärka svenskt lantbruk med rad åtgärder

Sverigedemokraterna föreslår en rad åtgärder som man hoppas få med sig både regeringen och oppositionen på då det råder stor politisk enighet om att jordbruket i Sverige ska öka, inte minska.

Man vill bland annat att Sverige återupptar inhemsk produktion av konstgödsel. Idag importeras den till stor del från Ryssland. Man vill också stimulera den inhemska livsmedelsproduktionen genom en ökning av den offentliga upphandlingen av svensk mat i kommunernas och regionernas verksamheter.

Vidare vill man vidta åtgärder för att minska det svenska jordbrukets kostnader och, om inte det räcker, göra riktade budgetåtgärder för stöd till jordbruket. Regelkrånglet är också något som behöver ses över, anser man.

Slutligen vill partiet se en intensifierad information till medborgarna om vikten av att handla svenskt för att upprätthålla ett starkt svenskt jordbruk.

Det är upp till oss allihop att tänka efter när vi köper vår mat. Vill vi gynna landsbygden, human djurhållning, låg giftanvändning liksom miljö och klimat? I så fall ska vi köpa svenskproducerad mat” avslutar de tre sverigedemokratiska riksdagsledamöterna Mats Nordberg, Staffan Eklöf och Martin Kinnunen som också sitter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott sin debattartikel i tidningen Land.

SD hyllas av LRF

Sverigedemokraternas artikel får tummen upp av Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), en organisation som annars har starka kopplingar till Centerpartiet. Förbundets avdelning LRF Mjölk komplimenterar SD för ambitionen att öka den svenska livsmedelsproduktionen.

Man påtalar behovet av detta är stort då Sverige är självförsörjande på mjölk och relaterade produkter till endast 70 procent. ”Det behövs fler mjölkbönder för en trygg livsmedelsförsörjning” slår man fast.

Domstol slår fast: Utegångsförbud mot covid olagligt

De hårda nedstängningsregler på grund av covid som tillämpats i en tysk delstat där bland annat invånarna förbjuds lämna hemmet av andra skäl än arbete, matinköp, läkarbesök och träning har varit olagliga. Det slår en federal domstol i landet fast.

Det var i tisdags som Tysklands administrativa förbundsdomstol fastslog att de regler om utegångsförbud som infördes i Bayern i pandemins början stod i strid med lagen eftersom det saknades tillräckligt starka medicinska skäl att legitimera dem.

Beskedet kommer som i varje fall en liten tröst för de många i Tyskland som fortfarande är föremål för en lång rad nedstängningsrestriktioner trots att det stora flertalet europeiska länder sedan länge har upphävt de åtgärder som syftade till att få kontroll över smittspridningen av covid.

Oproportionerligt intrång i fri- och rättigheter

Enligt en rapport från Der Spiegel, implementerades regler om utegångsförbud som tvingade medborgarna att hålla sig hemma först i Bayern 2020, men förklarades sedermera olagliga av en lokal domstol som menade att de på ett oproportionerligt sätt inkräktade på människors rättigheter.

De bayerska myndigheterna överklagade dock beslutet till landets administrativa förbundsdomstol i förhoppning om att få beslutet i lägre instans upphävt om att på ett orättfärdigt sätt han inskränkt invånarnas friheter.

Den högre domstolen går dock på samma linje som den lägre och fastställer att myndigheterna kränkte individens frihet på ett sätt som inte kunde rättfärdigas på medicinsk grund.

Domstolen kritiserar särskilt delstaten för att ha infört mer än drakoniska metoder för att begränsa spridningen av covid, när betydligt mildare åtgärder med väsentligt mindre inverkan på grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter kunde ha använts i stället.

Förbudet dygnet runt att lämna sin egen bostad för att vistas utomhus var ett allvarligt intrång i [de påverkades] grundläggande rättigheter” skriver domstolen i ett pressmeddelande.

Upphävde förbud att protestera mot nedstängning

Det är inte första gången som en tysk domstol ger lokala myndigheter i landet bakläxa på deras nedstängningsåtgärder Tidigare i år olagligförklarades bland annat ett lokalt totalförbud mot att anordna protestmarscher mot covid-relaterade nedstängningar. Det officiella argumentet för förbudet var att det kunde bidra till smittspridning. Den förklaringen dög inte, ansåg domstolen.

Samtidigt har de få domstolsutslag som gjorts varit till klen nytta för alla de som lever under hårdföra nedstängningsregler, såsom tvång att bära ansiktsmask och tvångsvaccinering av vård- och omsorgsanställda.

Varje vecka anordnas protester i Tyskland mot fortsatta nedstängningar relaterade till covid och de fortsätter under vintern och mot landets energi- och inflationskris. Tysk gammelmedia har dock valt att i stort sett tiga om manifestationerna.

EU-kommissionen: ”Migranterna över Medelhavet saknar skyddsbehov”

Ett migrationspolitiskt bråk har blossat upp mellan Italiens nya nationsvänliga regering och Frankrikes mer vänsterliberalt globalistiska dito. Det kommenteras nu av EU-kommissionär Ylva Johansson som officiellt klargör att de som tar sig över Medelhavet saknar asylskäl och skyddsbehov och i stället är att betrakta som välfärdsmigranter.

Den illegala människosmugglingen över Medelhavet till Europa har länge varit framskjuten fråga i den migrationspolitiska debatten på såväl nationell nivå i medlemsländerna som på central EU-nivå. Från politiskt vänsterhåll och aktivistiska så kallade NGO-organisationer har trafiken framställts som ”flyktingströmmar” medan mer sakligt orienterade aktörer påtalat att det till helt övervägande andel handlar om välfärdsmigranter, personer som önskar ta del av den högre levnadsstandard som européerna skapat.

”Inte i behov av internationellt skydd”

Redan för fem år sedan rapporterade SVT genom sin dåvarande utrikeskommentator, idag ”klimatkorrespondent”, Erika Bjerström, om hur man i tredje världen betraktar EU som ”en bankomat” och inte som en fristad undan krig, svält och katastrofer. I samband med det Svarte Petter-bråk som nu blossat upp mellan Italien och Frankrike om mottagande av de hitsmugglade migranterna upprepar svensk stats-tv samma budskap.

– Vi måste beakta att den övervägande majoriteten av personer som nu kommer över centrala Medelhavet inte är i behov av internationellt skydd, förklarar EU-kommissionär Ylva Johansson.

Italien och Frankrike i luven

Bakgrunden är utspel från den migrationsliberala franska Macron-regeringen mot den nytillträdda migrationsrestriktiva italienska Meloni-regeringen. Den sistnämnda har satt ned foten mot så kallade NGO-organisationers verksamhet att delta i människosmugglingstrafiken över Medelhavet.

Det senaste exemplet är det det norskregistrerade aktivistfartyget Ocean Viking fick på sin framställan om att lägga till i italiensk hamn och där släppa av ett stort antal migranter som de plockat upp från smugglarnas båtar. NGO-fartyget fick i stället angöra fransk hamn.

I efterspelet till den händelsen har Frankrike, i kontrast till sin migrationsliberala hållning, valt att som en hämnd mot Italien ytterligare förstärka gränskontrollen för att avvisa de välfärdsmigranter som tagit sig iland vid den italienska kusten och därefter på sedvanligt sätt börjat vallfärda upp genom Europa med bland annat Sverige som slutdestination.

Varje fordon som velat passera en gränsövergång från Italien till Frankrike har genomsökts av den franska tullen och gränspolisen, vilket resulterat i enorma köer och trafikkaos för vanliga italienare och fransmän med legitima skäl att korsa gränsen inom ramen för EU:s fria rörlighet. Frankrike har också som en del av bråket infört obligatoriska passkontroller gentemot Italien.

Italiens premiärminister Giorgia Meloni har kritiserat de franska åtgärderna som hon anser är ”aggressiva” och ”orättvisa”. Frankrikes inrikesminister Gerald Darmanin har i sin tur kallat den italienska regeringens beslut att stoppa aktivistfartygens verksamhet för ”oansvarig” – samtidigt som landet själv alltså stängt gränserna för migranter.

Krismöte i Bryssel på fredag

EU-kommissionen har inte gett upp de hittills fruktlösa försöken att driva igenom en överstatlig migrationspolitik för hela unionen. Man har tikll fredagen utlyst ett ”krismöte” i Bryssel där medlemsländernas migrationsministrar ska närvara och där den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson kommer att lägga fram en ”krisplan” för migrationen som hon hoppas ska lösa konflikten mellan den nya konservativa italienska regeringen och de mer vänsterliberala regeringarna i Frankrike och andra berörda länder.

Det var i samband med att detta möte utlystes som Johansson klargjorde att dens storskaliga människosmugglingen över Medelhavet inte ska hanteras som en flyktingfråga eftersom de som betalar för överresan är personer som saknar asylskäl och skyddsbehov.

Johansson sade samtidigt att den rådande situationen ”inte är hållbar” och att en punkt på dagordningen under fredagens möte är att snabbt få igång insatser för att skicka hem alla de välfärdsmigranter som inte har rätt att stanna i EU.

Studie bekräftar: Vaccin skyddar inte mot långtidscovid

Vaccin ger i princip inget skydd mot så kallad långtidscovid, det vill säga alla de kvardröjande symptom som många rapporterar långt efter att de akuta sjukdomssymtomen försvunnit. Det konstaterar en nyligen genomförd studie vid universitetssjukhuset i Oslo.

Många som insjuknat i covid får ett eller flera andra symptom som kan hålla i sig mycket lång tid efter att man tillfrisknat från det akuta sjukdomstillståndet. Det handlar om sådant som bortfall eller förändringar av lukt- och smaksinne, utmattning, andningssvårigheter, koncentrationsstörningar med mera.

Ett forskningsteam under ledning av läkaren Arne Søraas vid Oslos universitetssjukhus har genomfört en studie där man jämfört två patientgrupper där den ena bestått av vaccinerade patienter och den andra av ovaccinerade. I den vaccinerade gruppen var det färre som akut behövde uppsöka sjukhus i samband med insjuknande men i övrigt är skillnaderna i symptom små.

”Väldigt överraskande”

Søraas säger till Aftenposten att han finner det ”väldigt överraskande” att vaccinering inte tycks göra varken till eller ifrån när det gäller långtidssymptom och kallar de fynd hans forskningsgrupp gjort för ”trista”.

I studien har man följt upp de två patientgrupperna i femton månader efter insjuknande. De har dessutom jämförts med en kontrollgrupp som inte haft covid. Det visar sig att de vaccinerade och ovaccinerade patienterna drabbats av långtidssymptom i samma omfattning.

Den teori till förklaring av varför det är så här är att vaccin endast mildrar de akuta symptomen men inte skyddar mot själva infektionen. Det innebär att om det är infektionen i sig som orsakar långtidssymptomen så erhålls inget skydd mot dessa av vaccinet.

LÄS ÄVEN: Vaccin stoppas för yngre än 30 – för hög risk
LÄS ÄVEN: Icke-vaccinerat blod kan bli hårdvaluta

Skotska folket förbjuds folkomrösta om självständighet

Den högsta brittiska domstolen slår i ett beslut fast att skottarna inte får utlysa en folkomröstning om att lämna eller vara kvar i den brittiska unionen. Endast centralmakten i London har enligt domstolen rätt att utlysa folkomröstningar och där vill man inte höra vad det skotska folket har att säga i frågan.

Skotska nationalister har på senare år fått stöd från bredare grupper. Detta efter att britterna röstade för att lämna EU. Många skottar vill hellre vara med i EU än i den brittiska unionen men har mot sin vilja tvingats till utträde ur EU. Nu tvingas man också vara kvar i Storbritannien.

Onsdagens beslut i brittiska HD tas emot med stor besvikelse av den skotska försteministern Nicola Sturgeon och hennes styrande nationalistparti SNP. Partiet hade hoppats kunna utlysa en folkomröstning om självständighet hösten 2023 men domstolsbeslutet sätter stopp inte bara för den omröstningen utan för skottarnas rätt att folkomrösta i frågan överhuvudtaget.

Drog brittiska regeringens nej inför domstol

Regeringen i London har vägrat ge skottarna tillstånd att folkomrösta, något de enligt en tolkning av brittisk lag har rätt att göra med hänvisning till att Storbritannien inte är en mellanstatlig union utan en överstatlig sådan.

Nicola Sturgeon, SNP och den skotska regeringen har velat få den lagtolkningen prövad och hoppades att domstolen skulle förorda en annan mer demokratisk lagtolkning som man menar också bättre överensstämmer med internationell rätt om varje folks rätt till självstyre.

Ett av Skottlands argument i överklagandet har också varit att folkomröstningen i sig inte innebär att landet blir självständigt, bara att folkviljan redovisas. Argumentet från centralregimen i London att säga nej med hänvisning till att frågan angår hela unionen menade man därför inte är riktigt.

Tusenårig konflikt mellan skottar och engelsmän

Enligt brittiska HD uppfyller inte det skotska självständighetskravet villkoren i internationell lag. Rätten till självständighet menar man bara gäller för forna kolonier och folk eller etniska grupper som kan anses vara socialt, kulturellt eller ekonomiskt förtryckta.

Skottland har i likhet med Irland en lång historia av konflikt och regelrätta krig med England om självständighet. Redan på 1200-talet stred skottar mot engelsmän om sin frihet, något som bland annat porträtteras i storfilmen Braveheart med Mel Gibson i huvudrollen.

Gör i stället parlamentsvalet till ett val om självständighet

Nicola Sturgeon skriver i en kommentar till HD-beslutet att den skotska regeringen kommer att respektera det men i gengäld göra nästa skotska parlamentsval till ett val om Skottlands självständighet och frihet.

En folkomröstning om att bryta sig loss från Storbritannien hölls i Skottland 2014. Då röstade 55 procent av skottarna för att vara kvar medan 45 procent röstade för att lämna.

Det var emellertid två år innan britterna röstade om fortsatt eller avslutat EU-medlemskap och frågan har fått en ny och tung dimension genom att självständighet från Storbritannien ger Skottland självbestämmande även över om man vill vara med i EU eller inte.

Gäng knuffade 51-åring i vattnet från lastkaj

Precis innan midnatt fick polisen i Malmö larm om ett pågående tillbud vid Sydkajen i stadens hamn. En man kämpade för sitt liv och att inte drunkna i det iskalla vintervattnet.

När den första polispatrullen anlände hade mannen, som är 51 år gammal, lyckats kravla sig upp på land. Han var emellertid svårt medtagen och nedkyld och fördes till sjukhus med ambulans.

Oprovocerad attack

Vittnen till händelsen berättade för polisen att ett gäng unga män oprovocerat gett sig till att knuffa mannen i vattnet. Att det gått till så bekräftades senare också av mannen själv som inte är bekant med och än mindre har något otalt med någon i gänget.

– Han är helt oförstående till varför detta inträffar, säger Malmöpolisens presstalesperson i en kommentar till media.

Fem anhållna

Drygt 20 minuter senare stoppade polisen en personbil vid Frihamnsviadukten. Samtliga fem personer i bilen greps och anhölls senare misstänkta för grov misshandel i samband med den inträffade händelsen.

Polisen uppger att samtliga är män och att de är födda mellan 1999 och 2002. Man offentliggör däremot inte någon uppgift om de brottsmisstänktas härkomst eller eventuella tidigare kriminella CV.

Två timmar och 45 tusen liter vatten för att släcka brinnande elbil

Brandkåren i Pennsylvania, USA, fick ett larm om utryckning till en fordonsbrand. Den brinnande bilen var en Tesla. Eldsvådan visade sig avsevärt svårare att få bukt med i såväl åtgång av tid som mängd vatten.

Det var i tisdags som en elbil av fabrikatet Tesla fattade eld utmed motorvägen I-80 i den amerikanska delstaten Pennsylvania. Att släcka en bilbrand brukar gå rätt snabbt för brandkåren och åtgången av vatten vara måttlig. Så inte den här gången.

När de normala 20 000 liter vatten sprutats över den brinnande bilen återantändes branden och fortsatte att göra så i ett par timmar och till dess en utryckande brandkårspatrullen gjort av med hela 45 tusen liter vatten i släckningsarbetet.

– Det var inte någon normal fordonsbrand, konstaterade brandsoldaterna när de väl fått bukt med branden.

Batterierna boven i dramat

I motsats till traditionella bilar så återuppstod branden gång på gång när man trodde sig ha fått den under kontroll. Orsaken till det är de litiumjon-batterier som elbilar är utrustade med och den extrema hetta dessa utvecklar i samband med en brand.

Enligt brandmännen var värmeutvecklingen så stark att fordonet i princip smälte ned till en oformlig klump.

– Om det inte varit för fälgarna hade man nog inte förstått att brandresterna en gång varit en bil, förklarar en av brandmännen.

Vad som orsakade branden är inte fastställt. Det har händelsen gemensamt med många andra elbilsbränder.