Rolf Malm: Mannen bakom klimatlarmen fälld som bedragare

➤ KRÖNIKA När Al Gore presenterade sin film om klimatet, byggde han mycket av sina slutsatser på den s.k. ”hockeyklubbsgrafen”. Den visar ett tämligen jämnt klimat sedan tusentals år. Men i vår tid gör den raka kurvan ett plötsligt hopp och visar drastiskt höjda temperaturer i nära framtid.

Den amerikanske klimatologen Michael Mann försåg FN:s klimatpanel med denna förment vetenskapliga rapport. Den grundar sig på modeller som visat sig stämma illa med verkligheten. Men den är grundbulten i all den klimatpropaganda vi sedan dess utsatts för. Allt som påstås om koldioxidens och människans påverkan på klimatet bygger på denna graf.

Den kanadensiske professorn Tim Ball ifrågasatte tidigt de FN-rapporter som byggde på Michael Manns rapporter. Till slut anmälde han Mann för bedrägeri. Mann i sin tur anmälde Ball för förtal. En långdragen rättegång inleddes.

Domstolen dömde Mann att presentera de rådata han hänvisade till. Han vägrade att lämna ut materialet. I dagarna kom till slut domstolens utslag. Man dömer helt till Tim Balls fördel och Mann tvingas betala miljonbelopp i rättegångskostnader. Han är alltså dömd för vetenskapligt bedrägeri.

Med tanke på vilka gigantiska effekter hans lögner givit upphov till – allt från ekonomiska till mänskliga – måste detta betraktas som ett av världens värsta bedrägerier. Eftersom nu klimatalarmisterna – även om de inte vill erkänna det – inser att hela deras s.k. vetenskapliga grund är falsk, tvingas de göra klimatlarmen till en närmast religiös fråga, bortom all vetenskap.

Tim Ball är inte ensam i sin kritik. Bara under 2018 publicerades över 500 vetenskapliga rapporter som är kritiska till FN:s klimatlarm. På punkt efter punkt bevisas att alla domedagsprofetior om jordens undergång om tio år beroende på klimatförändringar är felaktiga.

Med Greta som en ny Messias riskerar den blinda tron att övertrumfa förnuft och vetenskap. Klimatfrågan går före verkliga, allvarliga miljöproblem som människan faktiskt kan motverka. Klimatet rår vi inte på – det bestäms av solen.

Detta är en opinionstext. De åsikter och påståenden som förekommer i artikeln är skribentens egna.


Uppdatering: Är det jag eller den röda alternativsajten Aktuellt Fokus som blåljuger?

Sedan min krönika om skaparen av den s.k. ”hockeyklubbgrafen” Michael Mann publicerades har den vänsterradikala mediesajten Aktuellt Fokus uppmärksammat den med anklagelser om att jag blåljuger.

Det är denna graf som är grundbulten i hela den nu så totalt dominerande klimatreligionen. Som ersatt verklig vetenskap med tro. Jag kallar dess upphovsman Michael Mann för vetenskapsbedragare. Ja, värre med tanke på de enorma konsekvenserna, mänskligt och ekonomiskt som detta fuskverk har lett fram till. Inte minst i Sverige.

Här nedan bemöter jag Aktuellt Fokus anklagelser:

 • Aktuellt Fokus förnekar att Mann förlorat den långdragna rättegången mot Dr Tim Ball – vilken anklagat Mann för bedrägeri – som i sin tur anmälde Ball för förtal. Domstolsprotokollen från den kanadensiska domstolen fastslår utan tvekan att man dömt till Balls fördel PÅ ALLA PUNKTER. Vilket jag tolkar som att Ball haft rätt i sin anmälan om bedrägeri och att Manns anmälan om förtal tillbakavisats. Det ena kan ju inte dömas ut utan att det andra godkänns.
  .
 • Aktuellt Fokus påstår att rättegången fördröjdes i åratal beroende på Ball. Helt fel igen. Det var Mann som vägrade att lämna ut av domstolen krävda rådata. Oftast med argumentet att han inte hade tid! Det bekräftas entydigt av domarens förklaring till domen. Även den skrivelsen finns på domstolens hemsida.
  .
 • Aktuellt Fokus hävdar att efterlysta rådata fanns tillgängliga på Manns hemsida. Fel igen. Det gör de inte. Bara under 2018 har flera hundra vetenskapliga avhandlingar dömt ut ”hockeyklubbsgrafen” som ovetenskaplig. Utan tillgång till rådata kan andra forskare vare sig bekräfta eller falsifiera en teori. Då är det inte vetenskap!
  .
  Det som politikerna inom IPCC bluffar om – att 97% av alla klimatforskare är överens är alltså bara en obekräftad teori, byggd på felaktiga datamodeller och som inte bekräftats av en enda vetenskapligt genomförd mätning i verkligheten. IPCC har också sedermera indirekt erkänt detta genom att man bytt ut den kritiserade grafen mot en kurva som mer motsvarar verkligheten. (Man kan jämföra de båda graferna på bl.a IPCC:s hemsida. Sök annars på hockeyklubbsgrafen på Google)
  .
 • Aktuellt Fokus påstår att Mann inte ska betala de dryga rättegångskostnaderna. Fel igen. Domaren förklarar utförligt att Mann inte godtagbart och ursäktligt dröjt med att efterfölja kraven på redovisning och att detta leder till att Mann ska betala. Även denna text från domaren finns på domstolens hemsida.
  .
 • Aktuellt Fokus påstår att Balls egna advokater dömt ut hans anklagelser om bedrägeri. Att de sagt att Dr Balls hemsida inte syns vid sökning på Michael Mann och att det skulle innebära att han inte kraftfullt nog hade fog för bedrägerianklagelse. Det faller ju på sin egen orimlighet.
  .
 • Aktuellt Fokus påstår att jag fått mina uppgifter ”från bloggar som tillhör den amerikanska klimatförnekarrörelsen”. Där finns visserligen tonvis med sådan kritik, men det finns också massiv kritik från andra. Kolla till exempel klimatsans.se eller se några av SwebbTV:s lördagsintervjuer med Lars Bern och en rad andra framstående forskare. Till och med Greenpeace-grundaren Patrick Moore menar att klimatlarmen är ”historiens största bluff”.
  .
 • Aktuellt Fokus påstår – utan en enda källa – att SD:s klimatpolitik skrivits av klimatskeptiker i ”Stockholmsinitiativet” och näringslivets tankesmedja Timbro. Som om det inte skulle finnas klimatsansade människor nog bland SD:s egna led och som att Timbro skulle vara en oseriös och suspekt organisation.
  .
  Svenska folket delar inte Aktuellt Fokus glödröda klimatlarmande. En färsk undersökning från Yougov visar tvärtom att svenskarna är MINST oroade för klimatet av alla folk (36%). Indierna är de som oroar sig mest (71%). Undersökningen finns detaljerat redovisad på YouGovs webbplats.
  .
  Samtidigt är svenskarna det folk som kanske tvingas göra de största uppoffringarna under en vänsterregering under miljöpartistisk påverkan. Om vi så stängde Sverige helt skulle våra minskade koldioxidutsläpp ätas upp på några veckor av Kinas ökande utsläpp. Sverige står för en promille av de globala utsläppen av växthusgaser. Jag anser mig därför ha fog för att kalla Michael Mann för en av historiens värsta bedragare – å det svenska folkets vägnar.
  .
 • Aktuellt Fokus är snabba att dela ut nedsättande epitet till andra medier men lever inte själva upp till lägsta nivå av seriositet och neutralitet i sin vänsterradikalt selektiva nyhetsbevakning. Exempelvis berömmer man sig med att ha avslöjat att tre SD-politiker delat vad man anser vara en antisemitisk artikel i ”fascisttidningen” Nya Tider. Samtidigt förbigår man med tystnad att socialdemokrater i god Reepalu-anda skränat judefientliga ramsor i sina demonstrationståg, något som rapporterats av de flesta medier värda namnet.

Rolf Malm

Varför aldrig några positiva klimatnyheter?

➤ KRÖNIKA  Vi dränks i larmrapporter om klimatet. Domedagen kommer allt närmare för varje nyhetssändning. Nästan allt negativt skylls på klimatförändringar orsakade av koldioxidutsläpp. Man skiljer inte på klimathot och miljöhot. Knappast ens längre mellan klimat och väder. Ju mer information man söker, desto mer förvirrad blir man. Allt beträffande klimathotet tycks kunna ”bevisas” eller ”motbevisas”.

Men hur påverkar denna massiva klimatångest människors livskvalitet i stort? Vi lär inte bli lyckligare, mer förhoppningsfulla, mer kreativa eller mer ödmjuka inför de oanade naturliga krafter som styr planetens utveckling bortom all mänsklig påverkan. Hur påverkar den ständiga påminnelsen om jordens påstått snara undergång dagens unga – de som rimligen blir de som får uppleva planetens förutspådda kollaps? De unga som den nya Messias, Greta Thunberg, gjort sig till talesperson för genom att sprida den nya masspsykosen klimatångest som en farsot.

Enligt färsk undersökning anser nu 89% av ungdomar (16-29) i Storbritannien att livet är meningslöst! Utskrivningen av antidepressiva läkemedel till unga slår alla rekord i Sverige. Är kanske klimatlarmens ångestskapande hälsoeffekter värre för mänskligheten än ett varmare klimat? Hoppet sägs vara det sista som överger människan – är det där vi hamnat nu?

Vi kanske ska vara tacksamma för att det blivit några grader varmare. Mellan 1645 och 1750 genomlevde mänskligheten det som kallats den lilla istiden. Bistert kalla vintrar och ständiga missväxtår med svält och sjukdomsepidemier. Den lilla istiden orsakades av att solens aktivitet var låg. Den varierar med regelbundna intervaller, vilka med dagens forskning kan bestämmas med stor säkerhet. Nu konstaterar solforskarna att vi är på väg in i en period med lägsta solaktivitet. Vilket kan leda till början av en ny liten istid inom 15 år.

Atmosfären består till 0,03 % av koldioxid. Halten har ökat under de senaste 100 åren. Oavsett om detta beror på mänsklig aktivitet (3%?) eller naturligt utsläpp från främst haven (97%?), har detta bidragit till viss uppvärmning och ökad växtlighet och en enorm ökning av skördarna, vilket förbättrat chanserna att föda världens snabbt ökande befolkning.

Erfarenheter från ökad koldioxidhalt i växthus visar att avkastningen från odling ökas med 40%. Sveriges yta består till 70% av skog. Den växer nu dubbelt så fort som för 100 år sedan! Eftersom en stor del av koldioxiden tas upp av växtligheten via fotosyntesen innebär det att ökande koldioxidutsläpp till stor del tas om hand av naturen själv.

Öknarna krymper av samma anledning. Med ökad koldioxidhalt blir växterna dessutom mindre vattenberoende. För första gången sedan 1949 krymper Kinas öknar nu med ca 1 500 kvadratkilometer per år. Av Kinas markyta betecknas en fjärdedel som öken.

Ständigt hör vi att orkaner, jordskred och andra naturfenomen orsakade av klimatförändringar blir allt fler. Men vetenskapliga fakta visar att de glädjande nog istället minskat de senaste hundra åren. En positiv information som vi aldrig får ta del av eller som drunknar i det klimatalarmistiska larmet.

Med några års mellanrum har det påståtts att Maldiverna inom kort kommer att försvinna i havet. Likaså andra områden i Stilla Havet, Indiska Oceanen, Kina, Thailand, Egypten, Holland, Florida, Kalifornien etc. Sådana påståenden görs även om Sverige, där fakta är att vi tvärtom har landhöjning.

Polarisarna smälter och haven kommer att stiga tiotals meter hävdar förståsigpåarna tvärsäkert. Men inget sådant har hänt. Någon allvarlig höjning av havsnivån har inte kunnat observeras någonstans. Är inte det en fantastiskt god nyhet för alla dem som lider samvetets alla kvav för att de flyger, äter kött och tankar diesel i sin gamla bil och därmed känner sig medskyldiga till att dränka till exempel Maldivernas befolkning?

De kanske inte är så usla människor som de tvingats tro att de är. De skulle kanske må bra av att få lite positiva klimatnyheter som motvikt till den ökande floden av undergångsprofetior som nu tar död på framtidshopp och livsglädje. Som nu t.o.m. får människor att av avstå från att sätta barn till liv i denna förment dödsdömda värld.

Den förvirrande diskussionen om antalet invandrare

➤ KRÖNIKA På rekordtid har vi blivit 10 miljoner invånare i Sverige. Eller finns det 11 eller kanske t.o.m. 12 miljoner människor här?

Alla de som väntar på asylbesked räknas ju inte in i statistiken. Inte heller alla de som fått avslag och lever här ”papperslösa” eller de utlänningar som jobbar svart utan tillstånd och bor här periodvis. Eller alla de tiggare som sitter utanför varje butik. Eller bärplockarna och asfaltsanläggarna. Eller de unga som lever här som offer för människohandeln. Eller de ambulerande inbrottsligorna.

Försöker man få svar via regeringens eller Migrationsverkets hemsidor blir man inte mycket klokare. Inte heller får man en klarare bild genom att ta del av svenska medier. De officiella redovisningarna använder otaliga förvillande begrepp. Kvotflyktingar, asylsökande, anhöriginvandrare, arbetsinvandrare, invandrare med särskilda skäl, gymnasieinvandrare etc.

Någon samlad uppgift om det totala antalet migranter som faktiskt befinner sig i landet är svår att få. I media ges entydigt bilden av att invandringen minskar och att Sverige nu ligger på EU:s lägsta nivå. Under första halvåret i år beviljades 60 291 uppehållstillstånd, dvs drygt 120 000 på helårsbasis.

Men i Migrationsverkets prognos för 2015 – 2020 angavs antalet väntade migranter till 762 346. Det betyder alltså per år ungefär lika många som kom under kalabaliken 2015! Senare siffror anger från nu fram till 2021 122 000 nya asylsökande och 181 000 anhöriginvandrare. Alltså 303 000 invandrare kommande år.

Räknar man in de övriga grupper som Migrationsverket enligt ovan använder sig av hamnar vi alltså åter på siffror som liknar de 2015! Då man desperat fick bygga tältläger för att till nöds kunna erbjuda ”flyktingarna” tak över huvudet. Nu får de istället förtur till de få bostäder som står till förfogande i bostadsbristens Sverige och försörjningsbördan har överflyttats från staten till kommunerna. Men hur länge håller det?

Enligt vår statsminister Stefan Löfven är detta en restriktiv invandringspolitik på lägsta nivå. Enligt den tidigare statsministern Göran Persson är det ohållbart. Det går inte att vi har 4 gånger så hög invandring som alla våra grannländer tillsammans, säger han. Vi klarar inte detta. Men Miljöpartiet vill öppna för ännu fler. Centerns Annie Lööf ser gärna 10-tals miljoner fler!

Alla gör de anspråk på att den ”humanitära stormaktens” politik inte bara är just humanitär utan också berikar Sverige och det svenska folket och rentav är helt nödvändig för att vi svenskar överhuvudtaget ska klara oss. Utan den stannar Sverige hävdar man. En genialisk win win-politik alltså om man ska tro dem.

Bara en liten minoritet av forskarna anser att människan påverkar klimatet

➤ KRÖNIKA Ständigt hör man klimatalarmisterna påstå att 97 procent av klimatforskarna står bakom dem. Men det stämmer inte.

2014 undersökte beteendevetaren John Cook och hans grupp 11 944 vetenskapliga uppsatser om klimatet och presenterade en rapport för FN:s klimatpanel IPCC. Två tredjedelar av dessa uppsatser ströks eftersom de inte nämnde mänsklig påverkan av klimatet eller att koldioxid var orsaken till varmare klimat.

I resterande tredjedel av avhandlingarna angavs att människan i någon grad påverkade klimatet. Av detta drog John Cook slutsatsen att 97 procent av klimatforskarna stod bakom klimatlarmen.

Men bara 69 av uppsatserna pekade på att människan påverkade klimatet i avsevärd grad. Alltså bara 0,5 procent av de ursprungliga 11 944 uppsatserna och endast 1,6 procent av de uppsatser som utvaldes för IPCC-rapporten.

Detta falsarium har sedan dess utnyttjats samvetslöst av klimatlarmarna för att ge domedagsprofetiorna vetenskaplig legitimitet och göra klimatångesten till världens starkaste politiska kraft. Än idag lutar såväl Al Gore som Isabella Lövin sin propaganda mot att 97 procent av världens klimatforskare står bakom dem – numera med hjälp av lilla Greta Thunberg som förstås har itutats samma lögn som alla vi andra.

Haven gasar sedan årmiljarder ut koldioxid. Sedan lilla istiden har en välkommen uppvärmning av havsvattnet ökat utgasningen av koldioxid. Atmosfären innehåller 0,03 procent koldioxid. Mänsklig aktivitet står för endast 3 procent av dessa 0,03 procent.

Sedan 1930 har världens skördar ökat fem gånger. Resultatet av bland annat en grads uppvärmning och mer koldioxid sedan lilla istiden för 150 år sedan. Ökad koldioxidhalt i växthus kan öka skördarna med upptill 40 procent.

Men nu är solens magnetiska aktivitet lika låg som under lilla istiden. Det förebådar istället kallare klimat, vilket kommer att kräva en stor och säker elproduktion. Beroende på klimatlarmen gör man nu tvärtom! Kol, olja, gas och kärnkraft ska ersättas av förnybart. Men sol, vind och biobränslen tillgodoser endast 4 procent av det globala energibehovet.

Nu reagerar allt fler sakkunniga mot klimatlarmen. 32 000 amerikanska forskare har skrivit under en petition – Global Warming Petition Project – som underkänner koldioxidteorin. På initiativets webbplats finns en sammanställning av fakta som motbevisar klimatlarmen.

En rad andra internationella institutioner har gjort motsvarande och varnar för att klimathysterin leder till katastrof för mänskligheten eftersom den överskuggar andra mer akuta hot mot planeten. I Sverige har bland annat SwebbTV produerat en lång rad program med föreläsningar av framstående klimatexperter som engagerat och sakkunnigt avfärdar klimathysterin.

Men dessa 10 000-tals seriösa forskare hörs aldrig i allmänna medier – de tystas effektivt med glorifieringen av en 16-årig skolflicka i spetsen för en klimatreligiös sekt. Hjälp!

Lögnerna och verkligheten

➤ KRÖNIKA Politikerna ljuger om nästan allting. Den politiska lögnen har så totalt tagit över verkligheten att man inte längre reagerar över den utbredda mytomanin. Anständighetens gräns är sedan länge passerad bland de partier som kallar sig anständiga.

Det handlar inte om vita lögner eller nödlögner – det är medvetna, grova lögner i totalt förakt för svenska folkets intelligens. Svenska politiker är antingen de mest hycklande, cyniska människor som finns – eller de dummaste på jorden.

De kan fatta hur galna beslut som helst, slösa bort 100-tals miljarder av skattebetalarnas pengar utan att bestraffas. Som vid superskandalen med NUON-affären. Men om de drar ett olämpligt skämt eller har anlitat svart städhjälp tvingas de omedelbart bort med mediadrev. Statsstyrda hyenamedia silar konsekvent mygg, men sväljer kameler. Ett oerhört svek mot medborgarna.

Vi har blivit den dystopi som beskrivs i Orwells bok 1984. Storebror och Sanningsministeriet gör om språket så att det passar deras politiska syften. ”Krig är fred, frihet är slaveri, okunnighet är styrka” är då som nu slagord i denna av nyspråk och strebrar styrda, järnhårda diktatur.

Den politiska eliten påstår att invandringen minskat sedan 2015. Samtidigt som vi sedan dess bevisligen tagit emot fler migranter än någonsin tidigare. Men nu kvinnliga och äldre anhöriginvandrare som blir ännu svårare att sätta i arbete än de tidigare unga männen – de som med en närmast infantil lögn kallas ensamkommande barn.

Man påstår att Sverige är tryggare än någonsin. Den som läser en tidning eller är brottsoffer eller dess närstående vet att detta är en genuin jättelögn.

Man påstår att ekonomin i Sverige går som tåget. Trots att kronan faller som en sten, svenska folket är skuldsatta över skorstenen och allt fler kommuner är på konkursens brant.

Man påstår att Sverige är en humanitär stormakt. Trots att vi får allt fler fattigpensionärer, sjukvården är i kris, allt fler vräks från sin bostad, tiggarna översvämmar landet, allt fler mördas, allt färre brott klaras upp, allt fler är bostadslösa, allt fler äldre rånas, äldrevården är en skam, handikappade berövas sin assistans och antisemitismen frodas.

Det råder ordning och reda i statens finanser påstår man. Samtidigt dräneras Sverige på pengar genom bidragsfusk. Assistansbolag kapar åt sig miljarder genom att betala för falska assistenter. Äldre invandrare sägs ha flyttat till hemlandet och deras pensioner och bidrag betalas ut trots att de kan ha varit döda i 10-tals år – släkten kvitterar ut pengarna.

Man påstår att hela Sverige ska leva. Samtidigt som man gör det omöjligt att leva utanför storstäderna. Samhällsservice dras in, järnvägen har spårat ur, bilåkande och flyg straffbeskattas, jordbruk tvingas upphöra och små kommuner ska ta ansvar för och bekosta massinvandringen.

Man påstår att Sverige ska gå före i klimatfrågan. Kosta vad det kosta vill för skattebetalarna. Samtidigt säljer man sina tyska kolgruvor i Tyskland för fortsatt drift, man ger privata, misslyckade ”gröna” företag miljardlån som inte betalas tillbaka, man satsar 3,5 miljarder på ett gigantiskt ryskt naturgasprojekt i naturkänsligt område i norra Ryssland och man straffbeskattar kärnkraften för att göra den olönsam.

Hållbar utveckling är slagordet. Allt ska drivas med elektricitet. Som i Tage Danielssons elektricitetsvisa. Som om den producerades av sig själv. Vanliga bilar ska ersättas av elbilar. Bensinstationer av miljontals laddstolpar. Flyget ska skattas bort.

Vi är totalberoende av telefoner och datorer. En enda datorhall drar ofantligt med el – motsvarande ett halvt kärnkraftverk. För att göra stål utan kol krävs elkraft motsvarande ett kärnkraftverk. Kryssningsfartygen i Stockholm tvingas ha motorerna igång vid kaj beroende på elbrist – vilket ger mer utsläpp av växthusgas än inrikesflyget.

Sol- och vindkraft ska klara det ökande behovet av el påstår man. Men när det inte blåser måste man ha back-up system. Behovet av dubbla system gör den gröna elen mycket dyr. Dessutom klarar inte befintligt elnät att distribuera den el som behövs. Det kräver enorma investeringar, vilket redan märks på elräkningarnas nätavgifter.

För första gången tvingas elbolagen tacka nej till nya abonnenter – det gagnar inte bostadsbyggandet eller investeringar från utländska industrier och företag. De väljer länder med säkrare eltillförsel. I övriga världen byggs nu 500 nya kärnkraftverk och över 2000 nya kolkraftverk. Sverige går inte före – vi halkar med ilfart efter! Det är inte den naiva godheten och den sektlika dumheten som styr världen.

Man påstår nu att invandringen inte har något att göra med att våldtäkterna på några år ökat dramatiskt. Att vi nu har nästan flest våldtäkter i världen! Man försöker t. o. m. förneka att de alls ökat! Detta i ett land som förljuget påstår sig ha en feministisk regering.

Man talar tyst om Sveriges beredskap. Den som förr var god. Nu obefintlig. Försvaret klarar en vecka. Inga lager av livsmedel, olja, insatsvaror. Brist uppstår efter några dagars kris. Skyddsrum endast till halva befolkningen. Redan nu brist på mediciner. Otillräckligt brandförsvar – nu ljuger man t.o.m. om över 30 nya kontrakterade helikoptrar. De är bara 10.

En ledande svensk politiker påstår tvärsäkert att öknarna växer. Det är bevisligen en ren lögn. Öknarna krymper! Bland annat beroende på ökad mängd koldioxid som gör växterna mindre beroende av vatten.

Samma politiker påstår lika tvärsäkert och ångestskapande att havsnivån inom kort kommer att stiga sju meter! Ännu en ren lögn. Jordytan upptas till 71% av hav. För sju meters höjning skulle det krävas kopiösa mängder vatten. Men jordens vattenvolym är i evigt kretslopp konstant sedan planetens födelse.

Stefan Löfven förklarar ständigt krig mot den högerextrema populismen. Ungern är värst. Men där står en stabil majoritet bakom den förda politiken. Det som kallas demokrati. Makten utgår från folket i motsats till i Sverige, trots att grundlagen stipulerar att det även ska gälla här. Det extrema är ju att så inte sker i Sverige. Nationalism, patriotism, fosterlandskärlek, självbestämmanderätt har omdefinierats till negativa hatord. Men utan nationer finns inte demokrati.

Socialdemokraterna har byggt upp ett gigantiskt förnekande av sin egen historia. Efter andra världskriget dömdes Sverige att betala krigsskadestånd för sin eftergiftspolitik gentemot Hitler. Malmexporten – betald med av nazisterna stulet guld – baltutlämningen, permittenttågen, tystnad om koncentrationlägren, rasbiologi, migrantstopp för judar, censur och förföljelse av kritiker som Karl Gerhard, Torgny Segerstedt etc. En feg tolerans av det intoleranta som fick Churchill att livslångt förakta Sverige.

I motsats till vad som hävdas är det inte högerpopulismen som uppvisar likheter med 30-talet – det är islam. Med samma övermänniskoideal som nazismen, med samma strävan efter världsherravälde, med samma grymhet. Nu ska inte bara judarna utrotas – även alla kristna ska bort. Allt enligt heligförklarade kampböcker som inte får ifrågasättas.

Dessa storljugande, överbetalda, samvetslösa folkvalda säljer ut Sverige. Som den nya adeln förslavar och utsuger de svenska folket för att försäkra sig om lyxkarriärer efter praktiktjänstgöringen i regering och riksdag. Korruption förklädd till demokrati i totalt förakt för den anständighet de påstår sig representera. Istället för att omutligt försvara svenska folket och det land vi ärvt att förvalta. Men i längden går det inte att vinna över verkligheten.

Vi lever i en oskickligt styrd mjuk diktatur

➤ KRÖNIKA Stefan Löfven röstades bort med misstroendevotum. Men fick hjälp av C och L för att hanka sig kvar. Han har lovat lägst arbetslöshet i EU, vatten och toaletter till alla fattiga i världen, inga invandrarmurar, ökad jämlikhet, inga höjda skatter, kamp för den svenska modellen etc etc. Inga löften har infriats.

Nu har han dessutom tvingats överge socialdemokratiska hjärtefrågor och föra borgerlig politik. Att dagtinga med ideal och samvete tycks vara godtagbart för att behålla makten inom den lilla krets av supersossar som finns kvar och diktatoriskt styr landet och åsiktsbildningen.

I Löfvens första regering var Kristina Persson framtidsminister. Hon avskedades snabbt. Mehmet Kaplan var bostadsminister. Fick avgå sedan han avslöjats som islamist. Hans skyddsling Gustav Fridolin var utbildningsminister som skulle ordna den svenska skolan på 100 dagar. Inget blev till det bättre. Till slut avgick han.

Åsa Romson var vice statsminister och miljöminister. Fick nesligt avgå efter olika skandaler. Aida Hadzialic var gymnasieminister- fick avgå efter rattfylla. Landsbygdsminister Sven Erik Bucht syntes knappt och petades. Sjukvårdsminister Gabriel Wikström gick i väggen och fick avgå.

Så kom skandalen på Transportstyrelsen och inrikesminister Anders Ygeman fick avgå. Liksom infrastrukturminister Anna Johansson och hennes statssekreterare. Försvarsminister Peter Hultqvist klarade sig kvar med en hårsmån. Peter Eriksson blev bostadsminister – men inget blev bättre och han degraderades till biståndsminister.

Skandalerna inom myndigheterna avlöser varandra – Sjöfartsverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan etc. Politiskt obekväma chefer avpolletteras av regeringen. I flera fall olagligt enligt domstol. Tjänstemannaaktivismen är legio. Myndighetschefer och deras anställda är ekonomiskt beroende av toppsossarnas välvilja och rädda att hamna i onåd. Liksom mainstream-journalister är beroende av dem genom statsbidrag och presstöd. Man biter inte den hand som föder en.

Personaluppropet på UD inför valet är bara ett flagrant exempel på att ”opolitiska” tjänstemän i hög grad är politiskt aktiva. Socialdemokratin ”sitter i väggarna” – hur vi än röstar i riksdagsvalen. Vi lever i en mjuk diktatur. Slugare och osynligare än de gamla hårda diktaturerna.

Nu väcks misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Efter att hon av valtaktiska skäl avskedat chefen för Försäkringskassan och ljugit om orsaken inför KU.

Vi har en justitieminister som i nio år motarbetat skärpta terroristlagar och målmedvetet försöker införa censur och sätta stopp för det fria ordet. Vi har en utrikesminister som är portförbjuden i Israel. SSU sjunger ut sitt judehat på första maj.

Vi har en finansminister som påstår att svensk ekonomi går som tåget – trots att kronan faller som en sten, kommunerna är konkursmässiga och elbrist snart kommer att vara industrins största problem.

Vi har en miljöminister som skrämmer livet ur barn och unga genom att lögnaktigt påstå att havsnivån snart kommer att höjas sju meter när polarisarna smälter. De apokalyptiska klimatlögnerna är en falsk ersättningsreligion i det sekulariserade samhället och är den verkliga katastrofen genom att dölja betydligt mer påtagliga miljöhot.

Det är en förolämpning av det mänskliga intellektet när en skolkande skolflicka bärs fram som vår tids Messias i stället för att bli föremål för en orosanmälan för att hon inte är i skolan.

Men alla säger de sig kämpa för förnuft och folkstyre.

Vi är försvarslösa mot islam

➤ KRÖNIKA Sverige övertas smygande av islamska krafter. Även om vi påstås vara världens mest sekulariserade land sitter vår kristna kultur sedan många hundra år ännu djupt i folksjälen. Det bekräftas av att en stor majoritet av svenskarna fortsatt är medlemmar i svenska kyrkan. Sakta tycks allt fler bli medvetna om att vi med vår välvillighet naivt lämnat landet öppet för krafter med mål att förinta den svenska kulturen.

Vi vänder kollektivt andra kinden till när ondskan drabbar oss. Vi tar parti för den svage och strävar efter barmhärtighet mot syndaren. Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade – trots att vi vet att islam istället betraktar oss som otrogna och mindre värda undermänniskor och har som mål att utrota demokratin. Kristendomens historia är förvisso inte klanderfri, men den tjänade i tusen år som stridbart värn mot islam så att vi kunde bygga ett framgångsrikt, tryggt samhälle, grundat på demokrati och kristen kultur.

I Sverige har nu kristendomen ersatts av socialismens ytligt sett snarlika budskap om allas lika värde. Skillnaden mellan kristendomens mål och vänsterns är dock fundamental. Den frihet som båda säger sig eftersträva är liknande – men vägen dit skiljer sig radikalt. Den politiska vänstern uppstod under den franska revolutionen. Målet var att störta överheten och frånta kyrkan all politisk makt. Kampen mot det kristna budskapet manifesterades genom att de upproriska i protest satte sig på vänstra sidan i parlamentet. Detta eftersom Bibeln säger att Jesus och de goda krafterna sitter på Guds högra sida.

Vänstern uppstod alltså som en direkt kamp mot det kristna budskapet. I Sovjet och på andra håll förbjöd man kyrkan och gick brutalt fram mot präster och troende och avsatte och mördade tsaren. Men försöken att med våld införa socialismens frihet slutade som bekant med diktatur och sedan den socialistiska stormaktens fall. Att ersätta tron på högre makter och nedärvd moral med lydnad till politiska diktatorer visade sig omöjligt.

I Sverige har upproret och avkristningen däremot tagit en försiktigare väg – även om socialdemokraterna fortsatt har som mål att avsätta kungen. Här har man istället sett till att kyrkan går vänsterpolitikens ärenden. Genom att som kameleonten skickligt färgsätta socialismen i kyrkans färger har man lyckats göra Sverige till det mest sekulariserade landet i världen. Vem behöver en Gud när vi har Stefan Löfven?

Därmed är Sverige också det mest sårbara landet för islams attacker. I synnerhet som man numera ser islam som allierad i kampen mot den svenska kristna kulturen och i striden för ett socialistiskt styrt Sverige. Detta eftersom 98 % av muslimerna i Sverige röstar på vänstern. När t.o.m. den kristna värdegrundens högsta försvarare, ärkebiskopen, känner mer gemenskap med troende muslimer än med sekulariserade svenskar är vi riktigt illa ute. Våra politiska ledare erkänner inte längre ens existensen av en svensk kultur värd att tala om. Hur ska den då kunna försvaras och överleva.

Som följd av socialismens till kristen tro utklädda godhetsreligion – ”den gemensamma värdegrunden” – har vi tvingats acceptera och i många fall fanatiskt understödja en fullständigt okontrollerad invandring som sakta gröper ur samhället ekonomiskt, kulturellt och demografiskt. Det finns inte ett enda samhällsområde som nu inte är i akut kris beroende på denna totala underkastelse till den falska, socialistiska surrogatreligionen.

Hur ska det gå för vänstern när muslimerna startar eget parti i Sverige och tar över makten – och hur ska det gå för alla oss andra utanför åsiktskorridoren och som beskylls för att vara rasister och islamofober? I år är förföljelsen av kristna runt om i världen värre än någonsin. 245 miljoner kristna är utsatta och deras kyrkor bränns ner. ”Äntligen” som en störd, politiskt korrekt Expressenkrönikör skrev när Notre Dame som ett förebud om civilisationens undergång stod i lågor. Tycker han detsamma om angreppen mot tre kyrkor i Sri Lanka där 300 människor dödades?

Svag svensk godhetsreligion är chanslös mot stark islam

➤ KRÖNIKA Sverige anses vara världens mest sekulariserade land. Vi har ersatt kristendomen med en ganska godtycklig, politiskt styrd godhetsnorm. Svenska kyrkan tycker sig idag ha mer gemensamt med troende muslimer än med icketroende svenskar. Alltfler lämnar nu i besvikelse denna, tidigare svenska gemenskap.

I dessa yttersta dagar efterlyser nu dock alltfler svenskar en ickereligiös återgång till den på kristendomen byggda samhällsordningen. Det förklarar Kd:s snabba opinionsuppgång. Nu när islam är världens snabbast växande religion – på väg att ta över Sverige och världen och på allvar hotar vårt med möda byggda välfärdssamhälle.

Muslimer tycker däremot med stolthet att de är mer värda än andra. De lider inte av skuldkomplex för denna övertygelse. De skäms inte för sin kultur, sin historia eller för att de sätter familjen, klanen och de egna först. De har inte som vi dåligt samvete för tidigare generationers slavhandel, kolonisering och rasism.

För dem är religionen och staten detsamma och brott bestraffas enligt Koranens hårda, oföränderliga villkor. Det vi kallar humanism ser de som svaghet. Vår eftergivenhet ser de som ren dumhet och bekräftelse på deras suveränitet.

Genom sträng religiös uppfostran av sina barn, koranstudier, böner tre gånger om dagen, samlande fredagsbön, pilgrimsfärder och rigorös efterlevnad av Koranens detaljerade regler stärker de ständigt sin tro och övertygelse om att de är bättre än vi osäkra, självkritiska, konflikträdda, otrogna gudsförnekare. De tror på Paradiset och är beredda att gå i döden för den tron.

Vår kritik mot att de fortfarande i nutid okritiskt och bokstavligt följer sin uråldriga tro är meningslös. Tron kan försätta berg. Politik och vetenskap biter inte på sådan övertygelse. Enligt naturlagens orättvisa rättvisa vinner i längden den starke alltid över den svage. Vår kultur kommer obönhörligt att gå mot förintelsen genom ofattbar självdestruktion och brist på försvar mot den islamska övermakten. Så som muslimerna trosvisst förutspår.

På kort tid har närmare en miljon muslimer kommit till Sverige. De ockuperar hela bostadsområden och snart hela orter. Där bygger de moskéer, inför egna lagar, lever i sin kultur med sin klädsel, sin mat, sitt språk, sina skolor, sina helger, sina organisationer och värderingar. Stödda av generösa svenska bidrag och förmåner och ekonomisk hjälp från sina hemländer.

Svenska kyrkor står tomma medan moskéerna är överfulla. De utnyttjar vår religionsfrihet, men den finns inte i deras hemländer. Att ljuga för eller att dräpa en otrogen kan i deras värld vara en i deras guds ögon behaglig gärning. Kampen förs alltså inte enligt samma regelbok – vi är bakbundna av vår naiva godhetsnorm, islamisterna kan obehindrat svinga med blanka vapen. De är gudtrogna – vi är godtrogna. De belönas rikligt i Paradiset för sin kamp mot oss otrogna – vi förföljs som islamofober om vi sätter oss till motvärn.

Det svenska samhället styrs alltmer av mjuka kvinnor – deras samhälle av hårda män. Deras bergfasta tro förbjuder dem att tro på vår kultur eller övergå till vår otro. Vår övertygelse om jämlikhet mellan könen står i skarp strid med deras fasta tro på patriarkatet. Vår fria sexualsyn är enligt deras tro en ogudaktig styggelse. Förbindelser utanför äktenskapet är enligt deras tro och hederskultur en dödssynd.

Homosexualitet är enligt deras tro brottslig. Nakenhet, utmanande klädsel och pornografi är förbjudna i deras kultur. Arrangerade tvångsäktenskap och barnbrudar är däremot det normala för dem. Enligt deras tro är alkohol förbjudet – liksom griskött och icke halalslaktat annat kött. Att avbilda Profeten är en svår synd.

Muslimerna har kvar sin gamla karta över huvudvägarna på livets resa. Den upptrampade, trygga vägen med farorna utmärkta, betrodda reseguider och slutmålet klart angivet. Vi får försöka orientera oss i blindo längs obildade politikers slingrande obanade stigar och återvändsgränder där alla varningsskyltar är nedtagna, vägvisarna misstrodda och målet för resan okänt. Gud hjälpe oss ledarlösa, söndrade undermänniskor!

Ett land i krig

➤ KRÖNIKA  Till och med i krig strävar man efter att inleda samtal mellan parterna för att lösa krisen. Så icke i svensk politik. Här gräver man ner sig i skyttegravarna och låter bomber och elände drabba folket intill förintelse.

Fotfolket vet egentligen inte vad de krigar för eller emot. Generalerna bestämmer hur många och vad som kan offras för att flytta fram opinionsfronten några kilometer. Deras opinionskrig styrs av jakten på medaljer och karriär. Avgörande beslut fattas i hemliga förhandlingar i överkommandot – långt från fotfolkets verklighet i ruinerna av välfärdssamhället.

De ”folkvalda” sitter i ockuperade herresäten vid dukade bord och skålar i champagne för framgångar som kostat fotfolket enorma förluster. Böjda över opinionsundersökningarnas frontrapporter söker de propagandaknep för att motverka motståndarnas framgångar och höja försvarsberedskapen i de egna leden.

Nu håller Socialdemokraterna kongress. Där ska partiets framtid diskuteras. Löfven slår fast att det politiska samtalet är avgörande för demokratin. Samtidigt rasar han över att KD beslutat att de kan samtala med Sverigedemokraterna. Alla vänsterns propagandavapen används för att attackera detta beslut. Som ju egentligen borde vara en självklarhet i en demokrati.

Kongressen ska handla om hur man kan locka till sig fler väljare. Inte om de frågor dessa väljare ser som de viktigaste. Ombuden ska hålla sig till kongressprogrammet. Här råder militär disciplin och egna idéer från de meniga bestraffas med degradering eller värre. Några radikala idéer om hur man ska lösa bostadsbristen, sjukvårdsköerna, segregeringen, skolkvaliteten, kriminaliteten, våldsspiralen, hedersvåldet och övriga stora ödesfrågor ska inte diskuteras.

Risken är ju att man inför den hotande verkligheten hamnar i samma lösningar som Sverigedemokraterna och deras miljon väljare. Det handlar om att rädda de pk-trognas privilegier. Dessutom sitter man ju fast i nedrustningsavtalet Jök där man avhänt sig de tunga vänstervapnen. Så det lär bli mest lösa skott, blindgångare och strategiska reträtter under denna kongress.

Överbefälhavare Löfven håller eldande tal men håller inte vad han lovar. Rosornas inbördeskrig hotar alltmer hans ställning. Landet hotas att invaderas ekonomiskt, kulturellt och religiöst. Kriget mot det gamla enhetliga Sverige pågår från alla flanker. Normupplösningen har tvingat politikerna att uppfinna ett större hot för att avleda folkets frustration.

Koldioxiden har med en gigantisk propagandabluff övertagit rollen som det allt överskuggande hotet mot svenska folket. Därför behöver Löfven Miljöpartiet i sin stab för de ska fungera som femtekolonnare i det politiska kriget mot nationalismen, det fria ordet, det sunda bondförnuftet och det svenska folket.

Det sjuka Sverige – där jämlikhet stavas likhet

➤ KRÖNIKA  En farsot av psykisk ohälsa sprider sig bland svenskarna. Vi har det materiellt ganska bra – men någonting annat, kanske viktigare, är fundamentalt fel. Utbrändhet, ensamhet, ångest och depressioner förstör livet för allt fler. Inte minst bland de unga. Desperat försöker vi trösta oss med krav på mer pengar till sjukvården och forskningen, i hopp om bättre mediciner och nya underkurer.

Vi inbillar oss att politiska lösningar och piller kan reparera förlusten av djupa, mänskliga behov och reaktioner, nedärvda sedan tidens början och som fortsatt styr vår nu frustrerade stenåldershjärna. Den som fungerar alltmer på tvärs mot nutida politiska trender och mot dem som lever överdådigt på att tala om hur vi andra ska leva vårt sekundlånga liv i evigheten. Välfärden är en resa på mjuka säten, men på bekostnad av dyrköpta, hårda villkor för godkända resehandlingar i första klass.

Besvären sägs bero på stressen i arbetslivet, på informationsöverflödet, på sociala medier, på terrorhotet, oron för kärnvapenkrig och nu dessutom på genomfalskt skapad klimatångest. Men vi är inte värre ute än tidigare generationer. Var tid har sin plåga och sina strider.

De våndades för skärselden, de fruktade nödår och svält, barnsängsdöd, pesten, fogden, husförhören, krigstjänst i de eviga krigen. De fasade för troll, vättar och häxor. Livegna strök de bugande av mössan för herrskapet. Men trots fruktan för Gud och Konungen strävade de för att räta ryggen och för en bättre framtid. Utifrån den trygghet familjen, släkten och den av naturen givna utgångspunkt och plats på jorden de fötts till. I obändig frihetskamp mot övermaktens myter, lagar, fördomar och nakna kejsare.

Denna fundamentala trygghet saknas nu alltmer. Uppväxtens totala tillit för den närmaste gruppen – familjen, släkten. De blodsband som staten steg för steg i självtillräckligt oförstånd länge motarbetat för att skapa lojala, anpassade undersåtar. Mot den genom moderskärleken ärvda vetskapen om att blod alltid förblir tjockare än vatten. Det ovärderliga med att ha en plats som är hemma – en fast grund att utgå från eller dra sig tillbaka till. När kärnfamiljens trygga uppväxtkuvös kastats på sophögen rycker man undan fotfästet för både nya generationer och den nära släkt som tidigare formade barn och barnbarn till vuxna, trygga, starka individer.

Kvinna och man föds till olika och kompletterande roller som naturen genetiskt anpassat dem för. Tillsammans ska de säkra släktets fortbestånd. Kvinnan ska föda och vårda barnen. Mannen ska skydda och föda familjen. Flickor ” leker med dockor” som träning för sin kommande roll som mor. Pojkar leker mer vildsint som träning för sin försvarsroll.

Att som politiker, med förmätet ovetenskapligt tyckande, bryta denna livets ordning utan att förstå eller bry sig om konsekvenserna är långdragen kollektiv psykisk tortyr vars effekter i vår globalistiska, hemlösa och rotlösa tid blir ett alarmerande samhällsproblem. Inte minst i Sverige, detta udda, mångkulturella, feministiska, antinationella land, där folkets största hot är dess blinda historielösa ledare.

De tre första levnadsåren är avgörande för barnets anslutning till sin nära omvärld och sin egen identitet. Sedan Alva Myrdals tid har staten dock alltmer tagit över som uppfostrare. Sedan sambeskattningen togs bort tvingas båda föräldrarna arbeta för att familjen ekonomiskt ska överleva.

När mycket små barn därför lämnas in på dagis för mer ”professionell pedagogisk uppfostran” upplever de ofta gråtande att de blir övergivna av mamman. Många pojkar saknar manliga föredömen och träffar en manlig lärare först i gymnasiet.

På förskolan försöker man frenetiskt att utplåna könsskillnaderna bland barnen enligt den s.k. genus”forskningen”. Han och hon ska naturvidrigt ersättas med ”hen”. Ja, staten uppfinner t.o.m. nya kön och uppmuntrar enkönade äktenskap och andra familjekonstellationer.

Detta politiska projekt för att omskapa människan har skapat materiellt välstånd men andligt armod. Lycka kan inte köpas för pengar, vilket nu tar sig uttryck i enorm utskrivning av antidepressiva mediciner, långa köer till psykvården, fler skilsmässor, fler självmord, allt senare familjebildning, ökat drogberoende och allt fler – främst kvinnor och unga – som är olyckliga.

Klimatbluffen har t.o.m. fått en del svenska kvinnor att vägra föda barn – för klimatets skull! Inte undra på att ångesten sprider sig i en värld som alltmer styrs av denna sekteristiska motsvarighet till gamla tiders hot om skärselden. Där avlatsbreven ersatts av utsläppsrätter och klimatkompensation för syndernas förlåtelse.

Sverige är ett allvarligt sjukt land där jämlikhet stavas likhet. Vi var först i världen med att redan på 1200-talet anta kvinnofridslagar. Nu slås världsrekord i hedersförtryck och våldtäkter. Över 8000 förra året. Men mörkertalet troligen tio gånger fler.

Unga virila män med annan kvinnosyn och kultur invaderar landet. Falskt feministiska politiker lägger sig platt och de svenska män som borde försvara sina döttrar och kvinnor med alla medel är som vansläktade vikingar upptagna med vård av bebisar och kurser i jämlikhet.

Sverige kritiserar alltfler andra länders politiska vägval, länder där krigserfarna medborgarna upplevt tidigare naturvidriga ideologiers tvång och till slut tagit sig rätten att tänka själva. Den rätt som många svenskar fråntagits eller uppgivit i utbyte mot ruttet valfläsk.