AVSLÖJAR: Flera tidigare miljöbrister hos kollapsade vindkraftverket
Foto: Länsstyrelsen Västernorrland

Den vindkraftspark utanför Härnösand där ett vindkraftverk kollapsade förra månaden har flera gånger tidigare fått anmärkningar för miljöbrister. Det kan Samnytt avslöja idag. Bland annat har oljeläckage upptäckts, schaktmassor dumpats i skogen samt exploatering och skogsavverkning utförts på platser vindkraftsföretaget inte haft tillstånd för.
– Det är mycket beklagligt, säger talesmannen Per Nordlund till Samnytt.

Det har under onsdagen gått arton dagar sedan H16, ett av 114 vindkraftverk i vindkraftsparken Hästkullen som ligger utanför Härnösand, kollapsade. Trots att det gått så pass många dagar är det än så länge ingen som vet varför det rasade omkull.

”Håller på och utreder”

Bakom parken står företaget Nysäter wind och den tyska energijätten RWE. Per Nordlund, styrelseledamot i Nysäter wind, är talesman för projektet.

– Vi håller på och utreder orsakerna till varför det här hände, och parken står still för tillfället, säger han till Samnytt.

Hela parken? Är alla kraftverk avstängda?

– Ja.

Har ni kommit fram till vad som var fel på det kraftverk som rasade?

– Det finns såklart en massa teorier, men inget slutgiltigt besked. Det är flera experter inblandade. Framför allt experter från turbintillverkaren Nordex.

Kan man få höra någon hypotes om vad ni tror kan ha hänt?

– Nej, vi kan inte spekulera i det. Jag vill inte gå ut och spekulera i det överhuvudtaget. Det är ingen kommentar till det. Vi bara konstaterar att det är en av de 114 turbinerna som har vikt sig i tre delar. Två delar som är 60 meter långa, och en som är runt 30.

Oklart om oljeläckage

Det finns farhågor om att tre kubikmeter olja läckte ut i samband med att vindsnurran kollapsade. Nordlund vill emellertid betona att det inte är klarlagt ännu hur mycket som läckt ut.

LÄS MER: Tusentals liter olja läckte ut när vindkraftverk kollapsade

– Vi vet inte om tre kubikmeter olja läckt ut. Vi har konstaterat att det fanns den storlekesordningen i turbinen, men vi vet inte hur mycket som har läckt ut. Vi vet däremot att det har kommit ut någon del olja för det kan vi konstatera från bilder, säger han.

Foto: Länsstyrelsen

– Det är fortfarande ett riskområde att vara här, och det är först när vraket lyfts bort som man kan ta tag i saneringsprocessen. Det arbetas för fullt med att ta fram planer för hur det ska gå till. Det måste ske på ett säkert sätt så att inte de som gör jobbet skadar sig. Det är stora pjäser som står där ute, och det är inte säkert att det är stabilt.

Om det visar sig att det är ett konstruktionsfel, och fler och fler av de här 113 kvarvarande verken börjar rasa ihop mitt ute i ingenstans, hur ska ni angripa det?

– Det finns inte någon sådan teori om att det här skulle vara ett konstruktionsfel. Eftersom vi inte har någon färdig orsak till det hela, så kan vi inte spekulera i det.

Stora ytor skog skövlas för att bygga vindkraftverk. Foto: Länsstyrelsen

Men ni måste väl ändå ta höjd för att det skulle kunna inträffa med fler verk? Det är inte första gången ett vindkraftverk havererar? Har ni inte någon plan för hur ni hanterar ett havererat kraftverk?

– Jo, vi kommer lyfta bort de delar som är förstörda och ersätta den här turbinen med ett nytt vindkraftverk. Det är planen.

Men om det här skulle hända på fler ställen?

– Det har vi faktiskt ingen som helst anledning att tro. Det finns tusentals sådana här turbiner som står och går. Sedan har det hänt ett antal incidenter, men det säger inte att man ska ha en plan för att alla ska haverera.

Flera tidigare miljöbrister

Vindkraftsparken Hästkullen började byggas 2019. Ganska snabbt uppmärksammades flera allvarliga miljöbrister i arbetet.

Bland annat hade schaktmassor olovligen dumpats i skogen, skog avverkats på platser företaget inte fått tillstånd till, vattentäkter använts utan tillstånd och olja läckt ut i samband med arbetet.

Bristerna var så allvarliga att länsstyrelsen stoppade arbetet hösten 2019. Per Nordlund kan inte svara på om den typen av miljöproblem är vanliga vid vindkraftsbyggen.

Schaktmassor dumpades olovligen i skogen. Foto: Länsstyrelsen

– Om det är vanligt vill jag inte uttala mig om, men det är riktigt att det hände hos oss och det är mycket beklagligt. Vi har rättat till det och gjort bot för de förseelser vi ställde till med då, säger han.

– Men sedan våren 2020 har arbetet gått väldigt bra. Det var slitsamt i början och en del bekymmer, men det rätade upp sig.

Problem med berggrunden

Det havererade vindkraftverket H16 nämns i en rapport som togs fram redan sommaren 2020. Anledningen till att det nämns är för att berggrunden där kraftverket skulle byggas var för svagt, vilket gjorde att man bestämde sig för att bygga en annan form av fundament.

Det ledde i sin tur till att en extra kranyta byggdes vid det planerade kraftverket, något som länsstyrelsen anmärkte på.

”Arbetet med att anlägga Kranyta H16 fick avbrytas då det visade sig inte var möjligt att bygga ett bergsförankrat fundament på grund av den svaga berggrunden. Man tog istället beslut om att bygga ett gravitiationsfundament vilket krävde en flytt av kranytan. Därav dubbla kranytor vid H16”, står bland annat att läsa i rapporten.

Faksimil

Har du missat Samnytts dokumentär om vindkraften? Se del 1 nedan:

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Mattias Albinsson

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Vill du slippa reklamen och samtidigt stötta Samnytt
Bli då prenumerant och välj annonsfritt eller om du hellre vill donera välj det alternativet!