AVSLÖJAR: M-toppar var ute efter lönerna – struntade i Sölvesborg

Sölvesborg blev i förra valet ett skyltfönster för Sverigedemokraterna. Där tog partiet makten, tillsammans med M, KD och det lokala SoL-partiet. Förväntningarna i media var låga, bland SD:s väljare höga. I årets val kom facit för kommunstyret: SD hade gjort succé och ökade kraftigt i valet. Men framgångssagan kom på skam när Moderaterna plötsligt svek sina väljare som förväntade sig en fortsättning. Istället valde M-topparna en ohelig allians med Socialdemokraterna, stödda av Vänsterpartiet. Vad var det egentligen som hände?

Sverigedemokraterna fick i valet 2010, samma år som SD kom in i riksdagen, 11,8 procent av rösterna. Därefter skedde en brant ökning till 2014 med 22,3 procent, sedan 2018, under den mandatperiod som SD alltså tog över styret, till 29 procent, för att i årets val landa på hela 39 procent. Resan för Moderaterna har varit tvärtom.

År 2010, när Moderaterna var i opposition, låg de på 27,5 procent. Efterföljande val, återigen i opposition mot Socialdemokraterna, rasade de till 19 procent och blev uppätna av SD mer eller mindre. Därefter stabiliserades de på den nivån, efter att M börjat samarbete med SD, med mindre nedgångar 2018 och nu senast 2022 där de fick 15 procent.

Utvecklingen i Sölvesborg

Samnytt har nyligen talat med Lousie Erixon (SD), som har lett arbetet som kommunstyrelsen ordförande. Erixon hävdar att utvecklingen indikerar att Moderaterna drar nytta av ett samarbete med Sverigedemokraterna:

– Moderaterna behöver förstå att de tjänade på samarbetet med oss. Det var först då deras branta fall slutade, säger Erixon under intervjun.

– I Sifo-mätningen som gjordes i september 2021 ökade Moderaterna till 19 procentenheter, vilket var nivån de hade 2014. Det gjordes under den tidigare tydligt konservativa och karismatiska ledning de då hade. Men 1 oktober 2021 bytte Moderaterna ledare till Kith Mårtensson, vilket sedan ledde till ytterligare en nedgång i valet.

Erixon beklagar händelseförloppet i kommunen.

– Det är synd för vi behöver riktiga Uffe-moderater i Sölvesborg men de valde istället en Reinfeldt-moderat som ledde till valförlust. De borde byta ut den ledaren istället för att skylla på andra partier.

Ultimatum från Moderaterna

Efter att valresultatet stod klart började underligheterna. Resultatet fastställdes först den 26 september av Valmyndigheten och efter det höll SD Sölvesborg sitt konstituerande möte, i enlighet med partiets stadgar. Första avstämningsmötet hölls den 6 oktober i Moderaternas lokal.

– Direkt på första mötet upplevdes Moderaterna som väldigt offensiva och irriterade – tvärtemot den goda anda som Samstyret alltid haft, säger Erixon och fortsätter:

– När vi kom in till mötet ställdes direkt ett ultimatum: de ville ha kvar samma platser som de hade haft föregående mandatperiod.

Men i media har det från Moderaternas sida låtit annorlunda. De har påstått att förhandlingarna strandade för att det varit ”svårt att samarbeta med SD” samt att ”tonen inte har varit respektfull”. Men mejlkorrespondens som Samnytt har tagit del av motbevisar den lokale moderatledarens påstående.

E-post avslöjar

Det första av tre möten hölls den 6 oktober. När det framgick att Moderaterna ställde ultimatumet, vilket skedde närmast direkt när mötet började, insåg de andra tre partierna, SD, KD och SoL, att det inte gick att fortsätta förhandlingarna på den premissen. Förväntningarna var att inga ultimatum skulle ställas och allt kan och bör förhandlas om.

Men Moderaterna förmedlade en helt annan bild i media. Den bilden motbevisas dock av den e-post som M-ledaren Kith Mårtensson skickade klockan 8 oktober klockan 11:58:

Beskedet var tydligt från Moderaterna: inga andra förhandlingar, inte ens politiska, ska ske förrän M får samma positioner som de tidigare haft, trots att de minskade och SD ökade kraftigt i valet. Detta krav var inget som Louise Erixon och SD kunde acceptera.

– Vi sa aldrig att det måste vara en helt rak proportionell fördelning av positioner utan vi, precis som efter valet 2018, var villiga att ge platser både till M och de andra i Samstyret, för ett fungerande samarbete. Men ska de ges extra positioner ska vi ju få något tillbaka politiskt – därför måste vi parallellt ha en politisk överenskommelse som motiverar en generös tilldelning av politiska positioner.

Erixon menar att det hade satt ett farligt prejudikat.

– Jag och de andra två partierna, var villiga att förhandla om allt, som en helhet, men vi kan inte låta oss behandlas om ett andra klassens parti i SD:s skyltfönster, och förnedras av moderaternas krav. Alla partier ska behandlas likvärdigt med utgångspunkt i valresultatet, med rimlig fördelning proportionellt sett.

Men det hade Moderaterna inget intresse av. Deras ultimatum om arvoderade platser och att ingen förhandling sker innan det upprepades sedan två dagar senare i en chatt, trots att Erixon påtalade att Moderaterna skulle kunna få fler platser än vad de egentligen hade rätt till – eftersom att det politiska innehållet var viktigare för SD.

Vädjade till M att tänka om

Louise Erixon berättar för Samnytt hur den tilltänkta förhandlingsprocessen skulle gå till, som en helhet, där det politiska innehållet naturligtvis skulle vara med.

– Det handlar ju om en helhet, inte bara arvoderade poster. Egentligen består det av fyra delar; det politiska innehållet, fördelning av poster, organisationsstruktur samt nämndsstruktur. Allt detta kan det förhandlas om och det är när man har helheten som förhandlingen är avslutad.

Efter avstämningsmötet den 6 oktober och efter Moderaternas upprepade ultimatum per e-post och chatt, som framgår ovan, skickade SD, KD och SoL ett brev där de uppmanade M att tänka om. Tonen var, som kan ses av mailet nedan, vänlig, i motsats till vad Kith Mårtensson hävdat i media:

Hej Kith och Arne,

Läs igenom och vidaresänd gärna detta till er grupp/förhandlingsgrupp och ta ställning till innehållet i bifogat brev samt det vi i brevet önskar av er. Hoppas på snar återkoppling.

Mvh, Louise

Skärmdump på mailet

I den bifogade filen som fanns i mejlet kunde bland annat utläsas:

Då bildandet av Samstyret ägde rum rådde en ömsesidig inställning, från alla fyra partier, om att vi

skulle samtala i en öppen och ödmjuk kompromissanda, vilket också blev fallet. Vår ingång är och har alltid varit ett fortsatt sådant Samstyre med en fortsatt sådan anda.

Vi vill gärna se att koalitionen fortsätter styra kommunen tillsammans – inte minst då våra partier tillsammans nästan samlade 60% av kommuninvånarnas röster i kommunvalet. Det visar att vi varit på rätt spår.

Brevet fortsätter i samma anda:

Vi vill dock både vädja och uppmana er till att omvärdera ultimatum och liknande utgångspunkter, så att vi snarast möjligt kan sätta oss vid förhandlingsbordet igen. Detta är viktigt, såväl för invånarna och kommunens väl som för Samstyrets fortsatta överlevnad.


Vi hoppas på snar återkoppling från er med besked om en ny och mer ödmjuk ingång till förhandlingar, där inget av delarna (politik, organisationsstruktur, nämndformning och fördelning av poster) redan innan diskussionerna kommit igång på riktigt ”låses fast” av enskilda partier.

Svårt att få återkoppling

Senare den 8 oktober, alltså efter mejlkorrespondensen enligt ovan, ska Moderaterna ha meddelat att de andra partierna ”missuppfattat” deras ultimatum, trots att det var väldigt tydligt i både chatt och e-post. Dock välkomnades denna nya inställning av Louise Erixon, som i ett mail när klockan precis gått över till den 9 oktober (00:18) försökte komma vidare i förhandlingarna:

Ju snabbare den politiska förhandlingen går, ju snabbare kan vi komma överens om resterande också. Men ett utkastförslag är vi inställda på att ta fram så fort som möjligt. 

Godnatt, då!

Mvh, Louise

Skärmbild på mailet

Ett nytt möte bokades in till den 12 oktober och ämnet för det mötet skulle röra politiken. De andra tre partierna förväntade då sig att Kith Mårtensson (M) skulle komma med ett eget förhandlingsupplägg, eftersom hon tidigare nekat SD:s förslag. Men på mötet hade Mårtensson (M) inget sådant förhandlingsupplägg förberett utan upprepade istället sina krav på arvoderade poster i kommunen. Det beslutades då att SD skulle få uppdraget att ta fram ett förslag och de trodde de skulle vara klara med det den 14 oktober.

SD-gruppen skickade ut ett dokument till de övriga partierna där sakpolitiken skulle behandlas inför mötet, så de kunde diskutera de detaljerna:

Hej!

Jag mejlar till er som deltog på förhandlingen idag.

Översänder sammanställningen. Den är nu uppdaterad med KDs och SOLs valmanifest. Inkom med kommentarer senast fredag 13:00 så sammanställer jag inför mötet.


skärmbild på eposten

På SD:s initiativ planerades ett nytt möte till två dagar senare, den 14 oktober. Men återkopplingen på den sakpolitiska förhandlingen var minst sagt bristfällig, vilket kommunicerades i ett mejl tre minuter efter deadline den 14 oktober:

Hej Samstyret

Klockan går och det fattas fortfarande återkoppling från stor del av politiken om valfrågor från andra partier. 

Skärmbild från eposten

Zooma in på din enhet för att förstora bilden.

Louise Erixon ger sin syn på Moderaternas agerande.

– Den återkoppling vi fick från Moderaterna om det politiska innehållet följde inte mallen vi kommit överens om och Filip Persson, Samstyrets politiska sekreterare, sa att han som ansvarig för att sammanställa allt, inte kunde bedöma någonting av det han fick från Moderaterna.

I brist på fullständigt underlag inför förhandlingen den 14 oktober skickade Filip Persson ut ett mejl där han förklarade att man skjuter upp den sakpolitiska förhandlingen och istället enbart diskuterar det Moderaterna enbart ville prata om – de arvoderade posterna:

Louise har därför föreslagit att vi endast hanterar frågan om fördelning av poster idag. 

Stormar ut från möte

På sittande möte skulle Sverigedemokraterna presentera ett förslag till positioner i syfte att få en diskussion under mötets gång.

– Jag föreslog innan mötet en arbetsordning: jag skulle dra posterna nämnd för nämnd, bolag för bolag. Under tider skulle vi ha spontana synpunkter från alla partier och Filip Persson [den politiska sekreteraren, reds. anm.] noterar till ett andra reviderat förslag. Därefter skickas detta ut till grupperna för synpunkter. Sedan skulle SD ta fram nytt förslag som mer skulle rimma med allas intressen. Och nytt möte skulle ske efter det.

Men vad som sedan händer chockade deltagarna från SD, KD och SoL-partiet. Efter att utkastet till fördelning av poster presenterades på mötet reser sig alla moderater upp och stormar ut från lokalen. Agerandet uppfattades som mycket argt och upprört.

– Jag hade en Powerpoint på cirka 30 bilder och efter sista bilden reste sig moderaterna så hastigt att stolarna nästan tippade över och stormade ut ur rummet, berättar Erixon.

Efter att Moderaterna hade rusat ut blev det tyst bland de kvarvarande samarbetspartierna.

– Initialt blev det en ganska lång tystnad på grund av chocken. Sedan resonerade vi oss fram till att hela M-gruppen inte känner till hur deras förhandlingsgrupp agerade mot de andra partierna. Därför bedömdes att hela moderata gruppen skulle få ett nytt mail från oss.

Vädjar igen om att tänka om

Senare samma dag, närmare bestämt fredagen den 14 oktober klockan 18:39, skickade SD, KD och SoL ett gemensamt brev till hela den moderata gruppen, där de ber dem att hålla sig till den kamratliga anda de haft och kallar ”Samstyret-andan” som präglas av ”respekt, kompromissvilja och vänlighet”:

Vi hade hoppats att detta möte, till skillnad från tidigare möten, mer skulle ske i den ”Samstyret-anda” som vi innan efterfrågat.

utdrag ur mailet

På grund av Moderaternas agerande på mötet den 14 oktober bad de tre partierna M att betänka fyra punkter så att samarbetet kunde fortsätta. Bland annat innefattade vädjan om en ”bättre attityd”, en bättre insikt om hur valet faktiskt gick samt fokus på politik och inte bara arvoderade poster:

utdrag från mailet

Brevet undertecknades av alla andra partier i Samstyret:

Men här tar det stopp. Moderaterna slutar svara. Louise Erixon försöker den 19 oktober att få kontakt och få igång förhandlingar. Hon ber Moderaterna om återkoppling:

Efter förra mötet vädjade vi övriga till M att ta till sig återkoppling och reflektera över vissa saker – samt höra av sig när man tyckt att man var redo att förhandla vidare. Detta har inte skett. Finns det något missförstånd i detta? Vad vill ni se som nästa steg?

Zooma på din enhet för att förstora bilden

Men återigen inga svar fån Moderaterna. Istället hålls en presskonferens två dagar efter ovanstående e-post där Moderaterna meddelar sina väljare att partiet lämnar SD-samarbetet för att istället styra med Socialdemokraterna.

Fredagen den 21 oktober klockan 11:00 presenterade Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och det lokala Sölvesborg- och Listerpartiet på en gemensam presskonferens att de har för avsikt att tillsammans bilda en ny politisk koalition i Sölvesborgs kommun.

”Gigantiskt svek”

Louise Erixon beskriver Moderaternas agerande att gå över till Socialdemokraterna som ett gigantiskt svek mot väljarna i Sölvesborg.

– Väljarna ville ha Samstyret med SD som ledande part i valet, där Moderaterna skulle vara en viktig kugge. Men nu gjorde de en helomvändning som inte låg i enlighet med de väljarna hade sett i valrörelsen, berättar Erixon.

– Det verkar extremt osannolikt att de lyckas arrangera en så välarrangerad presskonferens och dessutom en samsyn om postfördelning och politik på bara två dagar. Detta visar att det alldeles uppenbart aldrig fanns någon avsikt från Moderaterna att bilda ett Samstyre 2.0 utan man låtsades förhandla för att sedan ha någon annan att skylla på när man svek väljarna.

Så sent om tre dagar innan valet, den 8 september, gick Moderaterna i Sölvesborg också ut på sociala medier och framhävde att Samstyret och väljarna skulle låta oppositionen, alltså Socialdemokraterna, få fortsätta i opposition. Men efter valet gjorde Moderaterna alltså tvärtom.

Faksimil Facebook

Erixon: ”En politiker ska inte uggla bakom skrivbord”

Samnytt frågade Louise Erixon hur hon ser på framtiden nu i och med att det blivit en osämja mellan partierna.

– Det finns flera scenarier. Det ena är att ledamöter i den moderata gruppen i Sölvesborg har blivit förda bakom ljuset, alltså att de inte fick korrekt information om att utkastet om fördelning av posterna var ett förhandlingsunderlag i syfte att få återkoppling för revidering.

– Ett annat scenario är att det folkliga missnöjet med Moderaternas svek mot väljarna gör att de ändrar sin position, eller att Moderaterna på riksnivå förstår vad som skett och att det är oacceptabelt att ljuga för sin grupp.

Kan du samarbeta med nuvarande moderata ledning i Sölvesborg om de skulle byta fot då?

– Som representant för 40 procent av väljarna i Sölvesborg har jag inte rätt att agera utifrån personliga känslor. Vi hoppas på ett fortsatt Samstyre och att de kan släppa Reinfeldt-eran samt anpassa självbilden till de faktiska parlamentariska förutsättningarna.

Moderaterna har i media kritiserat dig för att vara ”frånvarande”, hur ser du på det?

– Det finns en anledning till att Sölvesborg exempelvis rusat i rankingar rörande företagsklimatet, eller för den delen att SD ökade med 10 procent i valet. En politiker ska inte bara uggla bakom ett skrivbord i kommunhuset. En viktig del är att vara ute bland folk, bland väljare så man inte blir avskärmad. Det har jag gjort och därmed kunnat föra en politik som fått en väldigt bred förankring, även alltså hos näringslivet.

Förra året slog Sölvesborg rekord i företagens omdöme om företagsklimatet. I Blekinge uppmätte Sölvesborg förra året det bästa betyget i länet sedan undersökningen startade. Dessutom slog Louise Erixon rekord i personröster i valet, till och med före Jimmie Åkesson.

Vad händer nu?

– Om den oheliga alliansen fortsätter riskerar vi ett styre som för en lokal politik som hotar tidigare viktiga beslut. Moderaterna har till exempel aviserat att de inte är låsta till tidigare beslut med Samstyret. Kith Mårtensson (M) har till och med sagt att de är öppna för att öka invandringen till kommunen. Jag tror inte det är vad moderatväljarna röstade för.

– Vad händer med trygghetsvärdarna och säkerhetsorganisationen vi bildade? Vänsterpartierna gick till val på att avskaffa detta. Står verkligen hela den moderata kommunfullmäktigegruppen bakom detta?

Erixon ger inte upp

Erixon avslutar med att säga att inget är över och hon anser sig ha väljarna bakom sig.

– Inget är över än. Det folkliga missnöjet är stort och kommer inte försvinna. Famnen är öppen för moderaterna att komma till insikt och komma tillbaka till det framgångsrika styre vi haft.

M-topp hoppar av i protest

Samtidigt kom nyheten att Paul Andersson, tidigare kommunalråd och gruppledare, byter parti, från M till KD. Andersson var en av arkitekterna bakom Samstyret. Han valde att hoppa av direkt när M gick i en ohelig allians med S, berättar han.

– Jag förstår Pauls beslut för att jag vet att han har en stark konservativ övertygelse samt civilkurage. Så jag förstår att man inte känner sig bekväm med att ens gruppledning för en bakom ljuset och börja samarbeta med Socialdemokraterna. Förhoppningsvis är detta bara början på att detta ska kunna rättas till och att de moderater som orsakat detta kommer få stå till svars inför sin egen grupp, avslutar Erixon.

LÄS ÄVEN: Busschaufförens vädjan till M i Sölvesborg: Samarbeta med SD

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Kent Ekeroth

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.