Iraqi airways

Iraqi airways

Inrikes

AVSLÖJAR: Migrationsverket betalar ut miljonbelopp för anhöriginvandrares resor till Sverige

Publicerad 3/1/2018
Annons

Drygt två tusen anhöriginvandrare fick ekonomisk hjälp av Migrationsverket för att ta sig till Sverige 2017. Detta kostade statsbudgeten över 10 miljoner kronor. Antalet migranter som använder sig av bidraget ökar för varje år. Samtidigt kan de som inte omfattas av bidraget söka ett särskilt resestöd hos svenska Röda korset – som är utformat för att hjälpa ”särskilt när det gäller stora familjer”.

Samhällsnytt kan avslöja idag att Migrationsverket betalar ut miljonbelopp varje år för att täcka resekostnader för anhöriga till flyktingar med uppehållstillstånd. Efter att anhöriga fått ett uppehållstillstånd på anknytning till flyktingen i Sverige kan de söka ett särskilt resebidrag för att ta sig till landet.

Myndigheten har sammanställt en statistik för Samhällsnytt efter förhandlingar via email som tog över en månad. Enligt den kunde 1 983 personer resa in i Sverige med hjälp av bidraget ifjol. Den totala kostnaden för statsbudgeten har blivit 10 738 104 kr. Antalet anhöriginvandrare som använder sig av resebidraget växer med varje år: år 2015 låg siffran på 1749 personer medan 2016 ökade antalet till 1847:

Enligt Migrationsverkets presstjänst fattas besluten med hänvisning till en förordning från 1984 – Förordning (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige, som kan läsas på följande länk. Av förordningen framgår att följande kategorier av anhöriga har rätt till bidraget:

”2 § Bidrag får lämnas till resa för anhörig som har sammanlevt med flyktingen utanför Sverige och som är:

make eller maka eller ogift barn under 20 år,

förälder eller syskon till den som är minderårigt barn, om det med hänsyn till barnets behov föreligger särskilda skäl, eller

annan person som under längre tid under äktenskapsliknande former har sammanlevt med flyktingen.

Om det finns synnerliga skäl, får bidrag lämnas även för andra anhöriga än som avses i första stycket.”

Samtidigt finns det en brasklapp som gör gällande att bidraget lämnas ”i mån av tillgång på medel”.

Genevekonventionen om flyktingar innehåller inga krav på ett sådant finansiellt stöd. Några hänvisningar till internationella avtal som förpliktigar Sverige att betala för anhörigas resor återfinns inte heller i förordningen. I ett mejlsvar till Samhällsnytt menar Migrationsverket att ansvaret för att förordningen fortsätter att tillämpas ligger på lagstiftaren:

”Vi följer den lagstiftning som gäller, vänligen ställ den här typen av frågor till lagstiftaren.”

Samhällsnytt har sökt Justitiedepartementet som antog förordningen 1984 för kommentar.

Migrationsverkets resebidrag kan beviljas endast flyktingar. Andra kategorier av migranter kan vända sig till svenska Röda korset som har ett särskilt resestöd. På Röda korsets hemsida kan man läsa bland annat följande om resestödet:

”Detta stöd ges för att dessa familjer så snart som möjligt ska kunna återförenas.”

Samhällsnytt har pratat med Röda korsets rådgivning som säger följande om syftet med bidraget:

– Syftet är att hjälpa familjer att återförenas så snart som möjligt – särskilt när det gäller stora familjer som kanske inte har de pengar som behövs för att resa till Sverige.

Den frivilliga organisationen marknadsför bidraget i en reklamfilm på Youtube med undertext på arabiska:

Drygt hälften av Röda Korsets budget består av bidrag från myndigheter och andra skattefinansierade institutioner. På sin hemsida skriver organisationen följande om finansieringen:

Drygt hälften av Röda Korsets intäkter är bidrag från myndigheter. Biståndsorganet Sida bidrar mest, förra året med 192 miljoner kronor. Vi får även ekonomiskt stöd från Kulturdepartementet, flera landsting, EU, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med flera. Totalt fick vi in 294 miljoner kronor i externa bidrag 2016.

Mellan 2016 och 2017 tjänstgjorde Migrationsverkets förra generaldirektör Anders Danielsson som generalsekreterare för Röda Korset i Sverige.

Vi har ställt frågor om omfattningen av resestöd till migranter via telefon och mejl till Röda korsets pressjour, men i skrivande stund har de inte återkommit med något svar.

Egor Putilov
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1053Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons