jah8
Inrikes

AVSLÖJAR: Regeringen ville kartlägga ”hat” – #jagärhär blir samarbetspartner

Publicerad 11/7/2017
Annons

➤ Demokratiminister Alice Bah Kuhnke har träffat Mina Dennert ”vid ett antal tillfällen”. Kulturdepartementet försöker involvera Totalförsvarets forskningsinstitut och Justitiedepartementet för att bekämpa obekväma åsikter. Läs de avslöjande mejlkonversationerna!

Nätverket #jagärhär, med förgreningar inom public service, har gjort sig känt under året genom svärmattacker mot de konton på sociala medier som nätverket anser sprida ”hat och hot”. Udden riktas oftast mot journalister, opinionsbildare och debattörer på den högra politiska planhalvan. Metoden är hämtad från så kallade ryska trollfabriker där ett stort antal betalda operatörer går in och massanmäler konton på Facebook som framför åsikter obekväma för makten.

Under den senaste tiden har nätverket lyckats att tillfälligt stänga ned konton för Katerina Janouch, Ann Heberlein och andra debattörer med samma metod. Skillnaden mot de ryska trollfabrikerna är att nätverket positionerar sig själv som en oberoende gräsrotsrörelse.

Mötet med högt uppsatta tjänstemän

Idag kan Samhällsnytt avslöja att nätverkets grundare Mina Dennert sökte stöd i maktens korridorer redan i februari 2017 – och det fick hon. Inom två veckor från det första mejlet anordnas ett särskilt möte på Kulturdepartementet med flera närvarande – däribland kanslirådet på Enheten för demokrati och det civila samhället, Elisabet Modée, departementssekreterare på samma enhet, Johanna Granfors, och flera andra högt uppsatta personer.

Ämnet som ska ha diskuterats är, enligt Modée, #jagärhär:s arbete mot hot och hat på Facebook. Förutom personal på Kulturdepartementet bjöds även in tjänstemän från Justitiedepartementet – närmare bestämt från Straffrättsenheten och Kriminalpolitiska enheten:

– De jobbar ju också mot hat och hot, förklarar Modée sitt val av inbjudna i en telefonintervju för Samhällsnytt.

Hatare ska kartläggas?

Av mejlkonversationer innan mötet framgår dock att det som skulle diskuteras var bland annat en kartläggning ”av hur hatet ser ut (vem är hatare?)”. Mina Dennert skriver i sitt mejl att det var ”fint att höra” att departementet skulle vara intresserad av en sådan kartläggning ”som nästa steg”:

När Samhällsnytt ringer upp kanslirådet Modée och ber henne att definiera hatare svarar hon så här:

– Hatarna är ju dem som skriver olika typer av… attacker… hat mot… eller kallar folk olika typer av rasistiska tillmälen, använder kränkande uttryck på nätet…

Är Katerina Janouch, journalist och författare, en hatare? #jagärhär agerade ju mot henne.

– Det kan inte jag säga.

Modée dementerar att Kulturdepartementet hade för avsikt att kartlägga medborgares politiska åsikter genom att använda ett nyspråk.

Den 21 februari 2017 framför hon dock i ett mejl adresserat till paret Dennert kontaktuppgifter till en projektledare på FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) som arbetar just med att kartlägga ”extremistiska budskap via internet och sociala medier”. I mejlet tillägger Modée följande:

”Om ni kontaktar henne – skriv då att ni fått info via oss.”

I telefonintervjun kan hon inte förklara varför det var viktigt att betona varifrån Dennert fick projektledarens kontaktuppgifter.

Märkligt uppdrag för FOI

När Samhällsnytt når projektledaren berättar hon att det inte var bara ”extremistiska budskap” som blev föremål för hennes kartläggning utan även andra typer av budskap:

– Det finns hatbrott, som till exempel het mot folkgrupp. Sedan på internet finns det olika kulturer, som trollkulturen, när någon kanske tycker att det är roligt att starta igång en diskussion genom att säga extrema saker. Eller när man skriver kränkande, nedsättande… kallar folk för kränkande och nedsättande benämningar. Det kan också vara en form av hat.

Projektledaren medger att den avslutande delen av rapporten som publiceras inom några veckor kommer att titta på vilka grupper som sprider ”hat”. Hon är dock tydlig med att det inte kommer att handla om individer, utan snarare om ”digitala miljöer”.

Tycker du inte att din forskning kan användas för politiska ändamål för att begränsa yttrandefriheten?

– Nej, det tror jag absolut inte.

På FOI:s hemsida går det att läsa följande om myndighetens roll:

”FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet.”

Dennert träffar Bah Kuhnke ”vid ett antal tillfällen”

Att döma av mejlkonversationer mellan Kulturdepartementet och Mina Dennert verkar ett samarbete ha etablerats. #jagärhär omnämns positivt i regeringens handlingsplan ”Till det fria ordets försvar” som författats på Kulturdepartementet och – ironiskt nog – tar upp just #jagärhär som ett exempel på hur det civila samhället kan agera i försvar av det fria ordet.

I ett mejl från departementsekreteraren erbjöds Mina Dennert att få en tryckt kopia av handlingsplanen:

”Mot bakgrund av att Jagärhär omnämns i planen och att departementet och ministern har träffar Jagärhär vid ett antal tillfällen skulle vi gärna vilja skicka den tryckta versionen till er!”

I en telefonintervju bekräftar Johanna Granfors att det var demokratiminister Alice Bah Kuhnke som åsyftades i mejlet. Hon kan dock inte svara på hur många gånger och i vilka sammanhang de här mötena anordnats. Inte heller ministerns pressekreterare vill svara på frågan, utan hänvisar till departementets registrator.

#jagärhär ville bli finansierade av staten

Tonen mellan Kulturdepartementet och Mina Dennert blir allt varmare i mejlkonversationerna. Från departementets sida kommer långa sammanställningar av vilka bidrag som föreningen kan söka med personliga tips på hur man ska lyckas med sina ansökningar.

Den 10 oktober ansökte föreningen om en halv miljon kronor hos Kulturdepartementet ”för arbete mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott”:

Kanslirådet Elisabet Modée börjar så småningom att skriva under sina mejl med ”Lisa”. Den varma samtalstonen med ömsesidiga hyllningar pekar på en nästan intimt nära relation mellan regeringskansliet och nätverket. Kanslirådet går så långt som att marknadsföra organisationen för EU i Bryssel:Detta är dock något som kanslirådet själv inte ser några konstigheter med:

– Varför inte?, svarar hon på vår fråga om varför hon skriver under med sitt förkortade förnamn i kommunikation med Dennert.

Är du med i nätverket #jagärhär?

– Mm, jag gick med… Men jag gjorde ju det som privatperson…

Sedan när är du medlem där?

– Sedan de började.

Tror du inte det kan påverka din opartiskhet som tjänsteman?

– Nej, det tror jag inte.

Samhällsnytt har ringt Mina Dennert för kommentar, men hon avbröt samtalet direkt efter att vi presenterat oss som reporter för Samhällsnytt. Hennes nummer är otillgängligt för tillfället. Samhällsnytt kommer att fortsätta att söka svar på våra frågor till demokratiministern Alice Bah Kuhnke.

Alla mejlkonversationer mellan nätverket #jagärhär och Kulturdepartementet kan laddas ned i sin helhet och läsas på följande länk.

Egor Putilov
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
925”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons