AVSLÖJAR: Så här ville Socialdemokraterna bygga sin egen trollfabrik redan 2015
Utdrag från förslag till partikongressen. Carina Fredén/Faksimil Facebook

Samhällsnytts granskning visar att Socialdemokraterna diskuterade frågan om en trollfabrik redan 2015. Bland annat föreslogs att skapa en nätarmé av ”köksbordskämpar” med fejkade profiler på Facebook. När frågan togs upp på partikongressen hade partiet redan ”gjort särskilda insatser för att stödja nätverksbyggande funktioner på nätet – inte minst inför och under valrörelser”.

Under den senaste veckan har vi bevakat skandalen på Socialdemokraternas partikansli och kunde berätta om ytterligare detaljer. Alternativa mediers rapportering i ämnet har lett till att två medarbetare på kansliet, inklusive Ayan Jamil, har stängts av och utreds internt. Detta kan vara ett sätt för Socialdemokraterna att rentvå sig från anklagelserna genom att lägga skulden på två medarbetare och så småningom bli av med dem. Omvärldsanalytikern Ayan Jamil som är misstänkt för användning av trollkonton syns på bild med Stefan Löfven:

Idag kan dock Samhällsnytt avslöja att Socialdemokraterna motionerade om att skapa en egen trollfabrik redan hösten 2015. Stockholms Allmänna kvinnoklubb som sorterar under Socialdemokraterna i Stockholm antog en motion med den talande rubriken ”Gör alla partimedlemmar till köksbordskämpar för medmänsklighet!” på sitt medlemsmöte den 16 november 2015.

I motionen anförs bland annat följande:

”Min tanke utgår ifrån att vi, organiserade socialdemokrater, är ganska många. Cirka 100 000 personer är medlemmar i det socialdemokratiska partiet… Tänk om alla vi 100 000 varje dag kunde utföra en aktiv handling för att främja denna dröm? Och dessutom hemma vid köksbordet? Eller i favoritfåtöljen?

Låt oss förvandla de socialdemokratiska partimedlemmarna till en armé av köksbordskämpar i humanitetens tjänst!”

Vidare i texten utpekas journalisten Julia Caesar som ”bitterhetens apostel”. Hon och även sverigedemokrater beskylls indirekt för dådet i Trollhättan där en svensk ung man angrep flera personer med invandrarbakgrund med svärd.

Motionären föreslår bland annat att partimedlemmarna ska starta falska profiler på Facebook samt att partiet ska hålla koll ”centralt” på ”hatsajterna”:

”Vad krävs? För att göra en köksbordskämpe av en, kanske äldre partimedlem, krävs lite grundlläggande utbildning i hur sociala medier fungerar. Kanske ska man lära sig hur man kan skaffa sig en anonym facebook-profil (det finns ett gäng därute som inte drar sig för att bära sig fysiskt illa åt mot människor med andra åsikter än de själva).

Dessutom behöver partiet centralt hålla koll på hatsajterna och följa med när hatpratet flyttar till nya virtuella hemvister för att kunna kommunicera detta till våra köksbordskämpar. Vi tror också att partiet behöver bygga ett nätverk för köksbordskämparna där de kan få hjälp, tips och råd om hur man argumenterar – och där de kan få stöd av varandra!”

När Samhällsnytt når Almänna kvinnoklubbens ordföranden Carina Fredén på telefon bekräftar hon att det var hon som skrev motionen:

– Den här motionen skrev jag. Jag ville att man på ett organiserat sätt försökte att lägga moteld så att även socialdemokrater går in på de här förfärliga sidor och gör något annat… talar om någonting gott så att man kan påverka.

– Jag fick bifall på den motionen. Och då gick den vidare till kongressen och där fick jag också bifall av Stockholms arbetarekommun.

Samhällsnytt har tagit del av prokotoll och beslut från Socialdemokraternas partikongress 2017, och det som Carina Fredén uppger verkar stämma. Hennes motion antogs av Socialdemokraterna i Stockholm som sin egen och lades fram som motion G26.1 för omröstning av partistyrelsen.

Vid den tiden var Anders Ygeman ordförande för Socialdemokraterna i huvudstaden. I sitt utlåtande håller partistyrelsen i stort sett med motionären om behovet att agera mot meningsyttringar på nätet:

Särskilt framhölls att Socialdemokraterna nationellt redan ”har gjort särskilda insatser för att stödja nätverksbyggande funktioner på nätet” – inte minst inför och under valrörelser. Partikongressen bedömde motionen besvarad i och med detta utlåtande. Carina Fredén menar att just detta var anledningen till att hennes motion inte bifallits:

– De har väl tyckt att de har tagit initiativ i den riktningen och det är skälet till att de har besvarat den istället för att bifalla den.

Är det kopplat till Facebook-gruppen #jagärhär?

– Ja och nej, kanske, svarar hon.

Gruppen #jagärhär verkar följa just de riktlinjer som tagits fram av Fredén i motionen och skapades kronologiskt efter att förslaget hade motionerats. Ordföranden i kvinnoklubben håller med om att gruppen förverkligade hennes förslag och menar att många socialdemokrater finns med i gruppen – inklusive hon själv och hälften av styrelsen för Almänna kvinnoklubben. Hon säger sig dock inte känna till mer konkreta kopplingar mellan #jagärhär och partiet.

Vad säger du om anklagelser mot gruppen om att de stryper yttrandefrihet och tystar debattörer?

– (skrattar) Ja… det skulle jag ta med mycket ro! Jag tycker att de invändningarna är inte mycket att lägga vikt i. Jag tycker att #jagärhär-gruppen gör enastående nytta.

Trots flera försök har Samhällsnytt inte lyckats att få ett svar från Socialdemokraterna på frågan om vilka särskilda insatser som partiet har genomfört för att stödja ”nätverksbyggande funktioner på nätet”.

Stötta Samnytt med Swish: 123 083 3350

Författare av texten

Egor Putilov

Kommentarer förhandsgranskas inte av Samhällsnytt och är inte redaktionellt material. Du är själv juridiskt ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.