vindkraft-somnstorningar
Vetenskap

BEKRÄFTAT: Vindkraftverk orsakar sömnrubbningar

Publicerad 5/20/2021
Annons

Vindkraften har kritiserats bland annat för att vara olönsam, ineffektiv, opålitlig och miljöinvasiv. En färsk studie visar nu att den även kan vara skadlig för människors hälsa. Det ljud som vindsnurrorna genererar är inte bara störande under dagtid utan orsakar även allvarliga sömnrubbningar.

Signaler har under en längre tid kommit om att personer som bor i närheten av de vindkraftsparker som nu i allt snabbare takt breder ut sig i landet drabbats av sömnproblem, utöver det obehag man upplever dagtid från det oväsen som vindsnurrorna och deras generatorer ger ifrån sig.

Men vetenskapligt underlag har hittills saknats för att belägga att oljudet från vindkraften verkligen är boven i dramat. Men en studie som genomförts vid Göteborgs universitet visar nu att de som drabbats av sömnproblem har haft fog för att lägga skulden på vindkraftverken.

– Människor som bor intill ett vindkraftverk har rapporterat att de störs i sin sömn men vi har saknat vetenskapligt stöd för det, säger Kerstin Persson Waye, professor i miljömedicin vid Göteborgs universitet, i en kommentar till SVT.

Bevis för sömnstörningar

Studien visar att oljud från vindkraftverk negativt påverkar både drömsömn och den återhämtning av kroppens förmågor som sömnen har som uppgift att ge. Bullernivån behöver heller inte vara särskilt hög för att utgöra en hälsofara.

– Jag tycker resultatet är väldigt intressant. Dels med tanke på att vi ser påverkan vid så pass låga nivåer, och dels för att vi ser att objektiva data stöttas av det som testpersonerna själva säger att de upplevt, berättar Persson Waye.

Konkret har studien gått till så att 50 personer bjudits in att under ett antal nätter sova i ett ljudmiljölaboratorium. Hälften av dessa bor närmare än en kilometer från störande vindkraftparker och har gjort så i minst ett år medan den andra hälften inte har några väsnande vindsnurror i närheten av sin bostad.

Medan de sov i labbet exponerades de för vindkraftsoljud samtidigt som förändringar i deras hjärnverksamhet, ögonrörelser och puls registrerades och jämfördes med motsvarande data för nattsömn utan vindkraftsstörningar.

Resultaten var entydiga. Att sova i oväsen från vindkraft leder till att det tar längre tid att nå drömsömn och att den sömnen blir kortare. Deltagarna rapporterade också att de sovit sämre och kände sig mindre utsövda de nätter då vindkraftsbullret varit aktiverat.

Staten vill inte skärpa bullerkraven

Det är Naturvårdsverket som har ansvar för att miljöbalkens regler följs beträffande vindkraftsbuller. Myndigheten uppger att man nu ska genomföra en översyn av riktlinjerna.

– Slutsatsen vi drar av studien är att man inte kan utesluta att det kan ske en viss påverkan av sömnen när det gäller vindkraftsljud, säger Lisa Johansson, teknisk handläggare Naturvårdsverket, till SVT.

Men några skärpta bullerregler som skulle kunna hejda den på sina håll aggressiva utbyggnaden av vindkraften blir det enligt Johansson inte.

– Vi ser att vår nivå ligger bra till för vindkraftsbuller om man tittar på WHO:s riktlinjer.

Dålig sömn innebär allvarliga hälsorisker

Forskning har visat att drömsömn eller så kallad REM-sömn är viktig för våra mentala funktioner. För barn kan den mentala utvecklingen hämmas om de inte får tillräckligt med sömn av det slaget.

Allmänt utgör sömnbrist och den avsaknad av återhämtning som det medför också allvarliga såväl psykiska som fysiska hälsorisker med lägre motståndskraft mot stress och nedsatt immunförsvar mot sjukdomar.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
596Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons