Den 1 maj i år sänktes drivmedelsskatten och momspåslaget på drivmedel vilket innebar en prisreducering med 1,81 kronor per liter. Men strax före skattesänkningen tog bensinbolagen till ett fulknep. De smyghöjde nämligen priserna på både diesel och bensin.

Endast 62 procent av skattesänkningen har i praktiken gynnat de som tankat sina fordon med bensin. Samma siffra för de som tankar diesel ligger på 75 procent. Det framgår av statliga Konjunkturinstitutets (KI) studie av vad som faktiskt hände med priset vid pump när skattesänkningen trädde i kraft.

Svante Mandell, forskningschef vid KI:s miljöekonomiska enhet, konstaterar att literpriset sänktes den 1 maj med exakt 1,81 kronor vilket också var tanken med skattesänkningen. Men drivmedelsbolagen hade passat på att höja priset strax innan – och det mer än vad som kan anses vara befogat.

LÄS ÄVEN: Statens intäkter från drivmedelsskatten ökar – trots ”stödpaket”

Danmark var kontrollgrupp i studien

Med en statistisk metod har KI studerat prissättningen hos de svenska drivmedelskedjorna från och med att regeringen i mars månad offentliggjorde informationen om den kommande skattesänkningen.

Under hela perioden har man jämfört med prissättningen i Danmark. Där har inga regler eller skatter förändrats under perioden, uppger KI. Således borde de svenska drivmedelspriserna ha följt de danska eftersom marknaden är internationellt prissatt.

Svenska bolagen höjde priserna mer

Men de svenska drivmedelsbolagen har höjt priserna mer än danskarna. Svante Mandell menar att det är ”statistiskt signifikant”.

– Och då kan man misstänka att de gjorde det eftersom de visste att det skulle komma en skattesänkning, säger han.

När Expressen kontaktar Preem vill de inte kommentera utan hänvisar till branschorganisationen Drivkraft Sverige. Circle K uppger att de inte delar KI:s slutsats.

LÄS ÄVEN: Så kraftig blir skattehöjningen på bensin och diesel efter valet