riks
Inrikes

Beslut att neka Egor Putilov pressackreditering till riksdagen rivs upp

Publicerad 11/19/2018
Annons

Riksdagsförvaltningens överklagandenämnd river upp beslutet att neka journalisten Egor Putilov pressackreditering till riksdagen. Gammelmedia som Dagens Nyheter och Sveriges Radio slog upp stort i somras när Riksdagsförvaltningen bedömde Putilov som säkerhetsrisk och nekade honom ackreditering till riksdagen – en bedömning som nu alltså underkänns av överklagandenämnden. Någon rapportering om utvecklingen i ärendet saknas dock hos SR och DN.

Samhällsnytts medarbetare Egor Putilov ansökte om pressackreditering till riksdagen i våras för att kunna bevaka politiska partier och deras verksamhet i riksdagen under valkampanjen på nära håll. I juni nekade dock Riksdagsförvaltningen pressackrediteringen med hänvisning till att vår medarbetare bedömdes utgöra en säkerhetsrisk. Detta har slagits upp stort av medier som Dagens Nyheter och Sveriges Radio som tolkade det som bevis på att deras tidigare rapportering om att Putilov ska ha kopplingar till Ryssland stämt och fått medhåll från myndigheterna.

LÄS MER: Samhällsnytts journalist bannlyst i Riksdagen – anklagas för spioneri

Beslutet överklagades till Riksdagens överklagandenämnd av Putilov. I ett yttrande till överklagandenämnden skriver Riksdagsförvaltningen att deras beslut att neka pressackrediteringen baserades helt på vinklade medieuppgifter om Putilov och att ingen egen utredning av uppgifterna har gjorts.

I ett beslut från den 7 november går överklagandenämnden helt på journalistens linje och river upp beslutet att neka honom pressackreditering samt återförvisar ärendet tillbaka för ny behandling. I beslutet riktar man hård kritik mot Riksdagsförvaltningen. Det anmärks bland annat på att uppgifterna verkar komma från diverse medier utan några egna försök att kontrollera deras riktighet:

”Vissa uppgifter synes härröra från olika medier. Av förvaltningens yttrande framgår inte om några försök har gjorts att kontrollera riktigheten av de åberopade uppgifterna.

Det nu sagda gäller inte minst frågan om Egor Putilovs identitet. Riksdagsförvaltningen har i den delen, utan att ange något belägg härför, hävdats att hans identitet inte är klar. Detta bestrids av Egor Putilov. Om nämnden i ett sådant fall ska kunna godta förvaltningens uppgift måste förutsättas att den har fullgott stöd i förvaltningens utredning. Detta framgår dock inte av handlingarna i ärendet.”

Det bör även noteras att trots att överklagandenämnden hade sitt sammanträde för mer än en vecka sedan och trots deras omfattande rapportering om fallet tidigare har varken Sveriges Radio eller Dagens Nyheter informerat sina läsare om överklagandenämndens beslut.

LÄS MER: Vilken ”skyddsvärd information” vill riksdagsförvaltningen dölja?

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
576Samnytt under hård attack med nya stämningar – varför alla Sverigevänner bör stötta
Annons