kalkspreja-atmosfaren-84773
Vetenskap

Bill Gates vill klimatspreja stratosfären med kalk för att skymma solen – kan sluta i katastrof

Publicerad 3/25/2021
Annons

Microsoft-grundaren och multimiljardären Bill Gates vill fylla det skikt i jordens atmosfär som kallas stratosfären med kalk. Miljoner ton av det finfördelade ämnet ska bilda en dimma som dämpar och reflekterar tillbaka solens strålning. Tanken är att det ska hejda den globala uppvärmning som vissa tror är på väg att föra jorden mot en nära förestående klimatkatastrof. Kritiker menar att det i stället är projekt som detta som kan sluta i en global katastrof.

Ett första test med den spektakulära tekniken ska prövas nu i sommar, och försökskanin blir svenska Kiruna. En mindre mängd kalk kommer tillsammans med mätinstrument att skickas upp med en ballong och spridas på cirka 15 kilometers höjd.

Forskare ska sedan studera hur partiklarna interagerar med atmosfären och med hjälp av insamlade data skapa ett datorprogram som man hoppas ska kunna förutspå hur försök i stor skala kommer att påverka väder och klimat.

Utifrån dataverktygets prognoser är tanken sedan att miljontals ton kalk ska sprutas ut i stratosfären för att dämpa solstrålningen, reflektera tillbaka ljus och värme ut i rymden och därmed kyla ned jorden. Bakom projektet står forskare från Harvard finansierade av bland annat den klimattroende Microsoft-grundaren Bill Gates.

Inspirationen till projektet kommer från studier av hur klimatet och vädret har förändrats lokalt i samband med större vulkanutbrott.

Får hård kritik

Projektet har dock fått hård kritik från andra forskare som varnar för att den här sortens ingrepp i atmosfären kan få mycket allvarliga konsekvenser för väder och klimat på jorden som inte går att förutsäga med något datorprogram. Risken att skapa betydligt större problem – i värsta fall en global väderkatastrof – än vad den påstådda globala uppvärmningen kan göra är överhängande menar man.

Andra forskare befarar att tekniken kan komma att skada ozonlagret, vilket skulle innebära att mer av det cancerframkallande och DNA-förstörande ultravioletta ljuset skulle tränga ned till jordytan.

Även de varma undervattensströmmar som reglerar klimatet på stora delar av planeten skulle kunna komma att påverkas med mycket allvarliga konsekvenser. Man befarar också att även om klimatet skulle bli bättre på vissa delar av jorden kan det bli avsevärt mer ogynnsamt på andra.

Kritiken kommer inte bara från klimatrealister utan också från många klimattroende som menar att projektet kan användas som förevändning för att inte genomföra alla andra klimatåtgärder som man anser behöver komma på plats.

Att spreja atmosfären med kalk är endast att angripa symptomen, inte orsakerna, menar man – om utsläppen av växthusgaser fortsätter eller ökar kommer man till slut att behöva kompensera med så mycket kalk i atmosfären att inget solljus alls tränger igenom och himlen skulle bli vit i stället för blå.

Ansvariga för projektet entusiastiska

De som står bakom projektet och dess ekonomiska mecenat Bill Gates är emellertid entusiastiska, tror sig ha hittat en lösning på ”klimatkrisen” och säger sig veta vad de gör. När allt kalk är på plats kommer ett dis av kalkdamm att bilda moln som sträcker sig över en yta av flera hundra kilometer och effektivt skymma solen.

Om projektet inte genomförs tror man att delar av jorden snart kommer att bli obeboeliga och jordens medeltemperatur stiga med flera grader. Till slut kommer enligt dessa förutsägelser hela jorden att bli obeboelig för människor och de flesta djurarter.

Kritiken om att man endast går på symptomen bemöter man med ett erkännande men att en respit av det slaget behövs för att genomföra andra åtgärder som man nu anser går för långsamt och där man ser en klimatkatastrof till följd av global uppvärmning rusa allt närmare.

Flera spektakulära projekt

Att kalkspreja atmosfären är inte det enda vidlyftiga experiment som det nu filas på. Andra förslag är att ta fram högreflekterande grödor och byggnadsfasader som kan reflektera tillbaka mer solljus. Moln tros också kunna göras mer reflektiva genom att injiceras med salt.

Bland de mest uppseendeväckande klimatförslagen återfinns att bygga gigantiska speglar som placeras ute i rymden. I Kina uppges man experimentera med en teknik för att stimulera nederbörd med hjälp av radiovågor.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
999”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons