sponsrat inlagg upp

sponsrat inlägg upp

Bli nöjd med renoveringsprojektet – några snabba tips

Publicerad 8/16/2020
Annons

Ett renoveringsprojekt kan skapa obehag. Det är inte ovanligt att vara nervös och rädd för att slutresultatet inte blir som önskat. Emellertid finns det några korta konkreta tips som du alltid bör ha i åtanke före, under och efter renoveringen. Genom att följa ett antal steg och tips minskar du riskerna – läs vidare för att ta del av tipsen.

Bestäm dina måsten

Vad är dina måsten med renoveringsprojektet? Vad är det absolut grundläggande som du önskar för att du ska vara nöjd. Det kan vara saker som tex. en bra ventilation, tjock isolering eller en mysig stämning. Stapla upp dessa och ha det som utgångspunkt.

Saker du vill men inte måste ha

Nästa steg är att lista upp saker som du gärna vill ha men som inte är måsten. Dessa saker ställs mot den budget och tidsram du har – vissa kommer du säkerligen kunna genomföra men andra inte. Var realistisk i din planering.

Noggrann budget

Gör en noggrann budget. Tänk igenom projektets alla delar och vad de kostar. Timkostnad för hantverkare, materialåtgång, alternativa kostnader såsom hyra av bostad under renoveringen etc. Glöm inte att också ha en buffert – det uppstår alltid oväntade kostnader under renoveringen.

Kontrakt med uppföljningar

Skriv tydliga och detaljerade kontrakt med arkitekter, hantverkare och andra som är involverade. Se också till att detta kontrakt följs genom löpande avstämningar. Det ger er också möjlighet att ställa frågor till varandra så att ni spelar på samma planhalva. Minska risken för missförstånd.

En extern expert för slutbesiktning

Slutligen – ta in en expert när projektet är avslutat för att besiktiga bygget. Då kan både du och din entreprenör känna er trygga med att arbetet utförts på ett korrekt och fackmannamässigt professionellt sätt.

Slutdokumentationen är viktig

Sist men inte minst: ta del av slutdokumentationen och säkerställa att all relevant information finns där. En noggrann listning och beskrivning av vilket arbete som utförts, hur det gjorts och material som används. Det är bra att ha till hands i framtiden för ny renoveringen eller om skador uppstår.

Redaktionen
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1059Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons