Trots att personen sökte vård för blod i urinen och urinvägsbesvär vid flera tillfällen gjordes ingen utredning på vårdcentralen. Ett år senare upptäcktes cancer i urinblåsan.

2018 sökte personen vård på en vårdcentral i Västmanland. Då just blod i urinen kan tyda på allvarligare sjukdom ska det enligt riktlinjerna alltid följas upp, men så gjordes alltså inte. I stället behandlades personen för urinvägsinfektion.

Under nästkommande år sökte personen vård ytterligare två gånger för samma problem på samma vårdcentral, men inte heller då gjordes någon utredning.

De återkommande problemen gjorde dock så att en annan läkare i en annan verksamhet gav personen en remiss varpå en utredning gjordes, och då upptäcktes cancer i urinblåsan.

”Oerhört tragiskt”

En lex Maria-anmälan har nu gjorts till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

– Det är naturligtvis oerhört tragiskt. Vi har en tydlig målsättning att ingen ska behöva skadas i vården, säger chefläkare Johan Nordmark till SVT Nyheter Västmanland.

För att något liknande inte ska ske igen ska man bland annat stärka upp introduktionen av nya medarbetare men också om arbetsmiljön där tidsbristen gör att personalen i bland missar saker. Inhyrd personal ska också bättre informeras om rutiner och kvalitetsarbete.