solcellspark-pxhere
Inrikes

Bördig skånsk jordbruksmark läggs i träda – ska bli solcellsparker

Publicerad 8/31/2020
Annons

En yta motsvarande 350 fotbollsplaner av bördig skånsk jordbruksmark ska nu läggas i träda för att ge plats åt Sveriges största solcellspark. Bakom projektet står European Energy, ett vind- och solkkraftsföretag vars affärsidé bygger på att exploatera rådande klimatalarmistiska politiska strömningar. I det ur lönsamhetssynpunkt riskabla projektet står utan att ha tillfrågats svenska pensionsspare för stora delar av finansieringen. Det rappoterar Sydsvenskan.

Det är en bit utanför Helsingborg som den enorma solcellsparken ska uppföras. 280 000 solcellspaneler kommer att täcka en yta på 240 hektar motsvarande 350 fotbollsplaner. Det handlar om bördig skånsk jordbruksmark som tas i anspråk och därmed inte längre kan användas i den svenska livsmedelsproduktionen.

Detta är något som kritiker menar bidrar till att göra Sverige mer importberoende och därmed också mer sårbart för kriser där den internationella handeln kan komma att avstanna, något vi sett exempel på redan nu under den rådande coronapandemin.

Även ekonomiskt bedöms solcellsparken vara ett högriskprojekt. Lönsamheten i att sälja el från solkraft är låg och investeringskostnaderna höga. Utan politiska styrmedel i form av bland annat skattefinansierade subventioner från Energimyndigheten har solcellsparker varit en direkt förlustaffär.

Det innebär också att det varit svårt att hitta investerare på marknaden som är villiga att riskera sina pengar i stora solcellsprojekt. Detta har företag som European Energy löst genom att profilera sig som en ”grön” aktör i kampen mot den påstådda ”klimatkrisen” och därmed skaffa sig politiska försänkningar.

Man har på så sätt kunnat få in stora summor i riskkapital från politiskt styrda kapitalförvaltare, i Sverige noterbart AP-fonderna men också försäkringsbolag som Folksam. Den aviserade solcellsparken i Helsingborg blir en miljardsatsning med svenska pensionssparares och försäkringstagares pengar som insats.

När solcellsparken tas i drift uppges den kunna producera 170 megawatt om året. Det är mer än tidigare projekt där effekten ofta legat på några få tiotal megawatt eller mindre men samtidigt en försumbar energiproduktion jämfört med ett kärnkraftverk som kan producera så mycket som 25 terawattimmar om året (1 terawatt = 1 miljon megawatt).

Detta också utan att uppta stora landarealer jordbruksmark. European Energy försvara sig med att det troligen kommer att gå att kombinera solcellerna med odling av vallväxter för djurfoder. Allt sådant arbete får dock i så fall sannolikt ske nattetid då solpanelerna för att ge plats åt jordbruksmaskiner måste fällas upp i lodrätt läge där de inte kan ta upp någon solstrålning.

Den rekordstora satsningen i Helsingborg är enligt European Energy bara början. Enligt företagets projektchef Gustaf Ekberg har man i Sverige ”helt missat” att satsa på solkraft, något som European Energy föresatt sig att ändra på. Minst ytterligare tio solcellsparker i samma storleksordning planerar företaget i en nära framtid att bygga i södra Sverige.

Bland grannar till den planerade solcellsparken är entusiasmen inte lika stor. Man menar att den förfular landskapet och även påverkar djurlivet i området negativt. Huruvida de negativa miljöeffekterna överväger de av European Energy påstått positiva ska nu utredas av bland annat Länsstyrelsen och kommunen inte klartecken ges.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
849Ryssland fick skulden för möjlig ukrainsk attack på civila
Annons