balkonger bostadshus

Foto: Holger Ellgaard.

Inrikes

Bostäder i allmänna bostadskön i Göteborg avsätts för nyanlända

Publicerad 1/25/2018
Annons

Under 2018 behöver man få fram drygt 1 000 lägenheter. Man är redan på gång med kontrakt för ca 700, varav 500 är från allmännyttan och 200 från privata aktörer.

I Göteborg planerade man tidigare att bygga ett tusental temporära bostäder för att kunna lösa kvoten nyanlända migranter man tilldelats av staten. Detta skrotades dock då man menade att det skulle försvåra integrationen, bli för långdraget samt kosta för mycket pengar.

Med ett fortsatt högt tryck, 697 stycken i år, beslöt staden i höstas tillsammans med marknadens aktörer att man skulle hitta bostäder till nyanlända i det befintliga beståndet.

Många nyanlända har tillfälliga bostadskontrakt som löper ut, vilket ledde till nästa beslut.

– Det finns ett stort intresse bland både kommunala och privata exploatörer av kommunens markinnehav. För att få ansöka om att bygga på denna mark har vi infört ett krav på att man måste erbjuda oss att hyra in en del av sitt redan befintliga bostadsbestånd, som vi sedan kan erbjuda till nyanlända, säger Martin Öbo, fastighetsdirektör på Fastighetskontoret.

Enligt Öbo kommer detta system att både gynna bostadsbyggandet och lösa en angelägen situation i dagsläget – integrationen påstås också påskyndas.

– Vi har en bostadsbrist i Göteborg, det är inget jag sticker under stolen med. Prognosen visar på ett kraftigt ökat flöde av nya bostäder. Takten i nyproduktionen ligger i nivå med produktionstakten under miljonprogrammets dagar, men just i det här språnget är det problematiskt.

Andreas Nilsson
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons