Brottsförebyggande rådet (Brå) meddelar att man ska utreda brottslighet bland invandrare. Ett förslag som Kent Ekeroth (SD) arbetat för sedan år 2011 men som både regering och Brå tidigare har avisat. Nu vänder man och även partier som tidigare varit emot välkomnar nu plötsligt förslaget.

Under hösten förra året påbörjade Brå arbetet med en kunskapsöversikt kring tidigare nordisk forskning om brottslighet bland utrikesfödda som är planerad att publiceras efter sommaren. Brå kommer nu att genomföra en studie avseende registrerade misstankar om brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund.

Den nya studien uppges innehålla liknande frågor som i myndighetens studie från 2005, men utformningen kommer att göra det möjligt att följa utvecklingen över tid och ska även belysa fler frågor än i den tidigare studien. Den kommer att avse olika typer av brott – bland annat våldsbrott och sexualbrott. Brå planerar att publicera studien år 2021 och menar att den behövs för att beslutsfattare ska ha tillgång till uppdaterade underlag.

Moderaterna som tidigare röstat emot en sådan här studie har nu plötsligt vänt. Johan Forssell är rättspolitisk talesperson för Moderaterna och kommenterar beslutet med att ”det kan aldrig vara fel att ta fram fakta”. Han beklagar även, trots att partiet tidigare varit emot, att studien dröjt så lång tid.

– Bättre sent än aldrig. Nu ser vi fram mot resultatet av den här studien, säger Forssell.

Efterfrågades för 8 år sedan
Redan hösten 2011 lade Sverigedemokraternas dåvarande riksdagsledamöter Kent Ekeroth och Thoralf Alfsson en motion för ger Brå i uppdrag att genomföra en studie om hur brottsligheten bland invandrare och invandrares barn utvecklat sig sedan den senaste studien. Den motionen röstades unisont ned av Moderaterna och övriga partier i riksdagen.

Ekeroth deltog i en intervju med brittiska BBC där han hävdade att brottsligheten i Sverige har ökat i takt med antal invandrare som har blivit fler i landet. När intervjun nådde medier i Sverige blev Ekeroth hårt kritiserad.

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi kallade SD-riksdagsledamotens påstående för ”en lögn”, men tvingades samtidigt erkänna att utrikesfödda var flerfaldigt överrepresenterade som registrerade för brottslighet.

Hösten 2016 författade Ekeroth en debattartikel där han beskrev en utbredd ovilja bland partier och myndigheter att ta fram en ny studie över vilka som begår brott i landet. I den konstaterade han bland annat följande:

I egenskap av riksdagsledamot har jag flera gånger försökt komma till rätta med att svenska samhället öppnat för att försvåra insamlingen av viktig data. Data som skulle innebära att vi förstår samhället bättre och därmed kan ta verklighetsanpassade beslut.

Dock har Brottsförebyggande rådet nekat till att lämna ut rådatan från undersökningen från 2005 om brottslighet bland svenskar och invandrare medan kriminalvården meddelat att de inte för statistik om vad som döljer sig bakom intagna som är ”svenska medborgare”. För att råda bot på problemet att det saknas tillförlitlig statistik skrev jag en motion som gick ut på att tillgängliggöra sådan information. Det ledde till ett ramaskri i media.

Brå meddelade även att de inte planerar att initiera en ny undersökning lik den från 2005. Inte heller regeringen hade något intresse av att ge Brå i uppdrag att återigen belysa denna relevanta faktor i vårt mångkulturella samhälle.

I min tankevärld kan fakta aldrig vara vare sig konservativ eller liberal, kommunistisk, fascistisk eller rasistisk. Fakta är bara fakta och den borde alltid vara eftersträvansvärd, oavsett politisk hemvist. För utan den – hur ska vi kunna ta rätt beslut för vårt samhälles fortsatta utveckling?

I Brå:s verksamhetsplan för 2019 går det att läsa mer om den nya studien.