Regeringens och Sverigedemokraternas planer på att sänka reduktionsplikten går inte hem hos bränslebolagen. När de tillsammans med drivmedelsbranschen nu svarat på regeringens remiss kräver man att reduktionsplikten behålls.

Det är via branschorganisationen Drivkraft Sverige som bränslebolagen kräver att reduktionsplikten behålls. De kan dock tänka sig en minskning, vilket man tidigare inte varit beredda att gå med på.

LÄS ÄVEN: Ekeroth: ”Preem visar hur djupa staten fungerar”

Enligt Carup kräver lastbilstillverkaren Scania sedan tidigare att reduktionsplikten och den dyrare biodieseln som är till omkring 40 procent utblandad ska behållas, och nu får de alltså medhåll av Drivkraft Sverige.

”Regeringen och Sverigedemokraterna har i samband med presentationen av förslaget kommunicerat till allmänheten att den lägre reduktionsnivån kan leda till att diesel blir 5:50 kronor billigare per liter. Detta kommer inte att kunna bli verklighet”, uppger branschorganisationen.

Kräver nio månader

Ifall reduktionsplikten ändå ändras vill de senarelägga införandet. Vid årsskiftet anses vara för tidigt och man vill ha minst nio månader från det att lagen klubbas igenom. Man håller heller inte med regeringen om hur mycket priset ska sänkas och hänvisar bland annat till att Sveriges klimatutsläpp skulle öka med ca 4-5 miljoner ton koldioxid från och med 2024.

Bränslebranschen kan tänka sig en sänkt reduktionsplikt innan den trappas upp igen.

”Vi föreslår i stället att reduktionsplikten för bensin bibehålles på 7,8 procent men att reduktionsplikten för diesel sänks under 2024 från 30,5 procent till 19,3 procent för att därefter höjas successivt, dvs en återgång till de reduktionsnivåer för diesel som vi hade när reduktionsplikten infördes 1 juli 2018.”

LÄS ÄVEN: Drivmedelsbolagens vägran att prissänka kritiseras av Konkurrensverket