Brottsligheten: ett systemhot mot svensk ekonomi?

Om storföretagen börjar flytta ut existerande inhemsk verksamhet kan Sverige snabbt förlora den enda del av ekonomin som vuxit pålitligt de senaste decennierna.