Årligen stjäls det för nästan sju miljarder kronor i svenska butiker och bara under de senaste två åren har det ökat med hela 800 miljoner. Den skenande brottsligheten får långtgående konsekvenser för såväl företagare som medarbetare och kunder. ”Polis och rättsväsende har lämnat walkover”, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Svensk Handels nya stöld- och svinnrapport är dyster läsning. Varannan butik har ändrat sitt sortiment och var femte handlare överväger att flytta eller lägga ned verksamheten på grund av brottsutsattheten. Mest åtråvärt för tjuvarna i dagligvaruhandeln är energidryck, kött och choklad – i sällanköpsvaruhandeln kläder, smycken och accessoarer.

Situationen skapar även personalproblem. Fyra av tio dagligvaruhandlare uppger att de har svårigheter med att behålla personal och var tredje att de har problem med att rekrytera nya medarbetare.

Varannan dagligvaruhandlare har blivit tvungen att öka investeringarna i säkerhet och lägger nu i genomsnitt 624 000 kronor per år på ordningsvakter, larm, kameror och utbildningar.


Samtidigt som stölderna ökar, minskar antalet lagförda för brotten.

– Polis och rättsväsende har lämnat walkover och de kriminella krafterna får diktera villkoren. Att butiker tvingas stänga igen och att handelns anställda överväger att byta yrkesbana på grund av brottslighet är otroligt illavarslande. Att detta tillåts fortsätta är en skymf, inte minst mot handelns alla medarbetare, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

– När rättssamhället sviker får handeln betala säkerhetsnotan. Istället för att satsa på fler nyanställningar och kompetensutveckling tvingas handlarna bekosta fler väktare och skicka medarbetarna på säkerhetskurser, säger Per Geijer.

Sedan 2016 har det totala svinnet i handeln ökat med en miljard och uppgår nu till 13,1 miljarder. Sedan 2010 har svinnet ökat från 1,45 till 1,67 procent av handelns omsättning.