Våren 2018 meddelade C-ledaren Annie Lööf att man avsåg rösta ja till den så kallade gymnasielagen vilken innebär att omkring 9 000 afghanska män utan asylskäl får stanna i Sverige. Partiets ja möjliggjorde att lagen klubbades igenom i riksdagen. När regeringen nu vill få igenom lättnader i lagen för att möjliggöra att desto fler i gruppen ska få stanna säger man plötsligt nej.

Regeringens ökända lag, som sågades brutalt av bland andra Lagrådet, innefattade även migranter som inte lyckats styrka sina identiteter – vilket är i princip 100 procent av gruppen i fråga. 78 procent har även fått sin ålder uppskriven.

Officiellt påstod regeringen att lagen handlade om att ge afghanerna en chans till gymnasiestudier och sedan en möjlighet till att stanna ifall man lyckades hitta en fast anställning. Kritiker har dock menat att avsikten hela tiden varit en amnesti och gräddfil in i Sverige för just denna specifika grupp.

LÄS ÄVEN: Svenska kyrkan hyllar halverat jobbkrav för ensamkommande

Allteftersom har också bland annat Miljöpartiet föreslagit diverse ändringar och lättnader i lagen för att möjliggöra en amnesti och för en vecka sen kungjorde regeringen att man vill halvera jobbkraven för de afghanska männen.

Även Migrationsverket drog sitt strå till stacken dessförinnan och meddelade att det framgent ska vara möjligt att erhålla permanent uppehållstillstånd redan under provanställning om det kan antas att provanställningen kommer att övergå till en tillsvidareanställning.

Så sent som i april ville Centerpartiet lätta upp reglerna ned hänvisning till pandemin.

Säger nu nej

I en debattartikel på måndagen gör Annie Lööf klart att man inte avser rösta för ändringar regeringen sedan tidigare velat få igenom. Regeringen vill bland annat att de ensamkommande som omfattas av lagen ska få längre tid på sig att hitta ett jobb efter examen. I dag gäller sex månader, vilket regeringen vill utöka till ett år.

Hållningen hänvisar man till att det som föreslås skulle innebära ytterligare avsteg från principen om en förutsägbar och generell lagstiftning.

”När vi valde att släppa igenom lagen så sade vi också att detta skulle vara sista gången och vi inte skulle bidra till nya undantag”, skriver Centerpartiet nu.

Vidare anser man att förslaget dessutom innebär ”en djup orättvisa genom att man behandlar olika individer olika beroende på hur snabbt man klarat av sina studier”. Detta påstår man i praktiken innebär att ”de unga människor som snabbast lärt sig språket, genomfört sina studier och sökt sig ut på arbetsmarknaden och vars tillstånd löper ut nu i december redan har fått sitt utvisningsbeslut när lagstiftningen kommer på plats först till sommaren”.

LÄS ÄVEN: ’Ensamkommande’ missnöjda med föreslagna lättnader i gymnasielagen: ”Inte tillräckligt bra”

Centerpartiets ställningstagande kan också tolkas som att de vill ha en ännu mer omfattande amnesti då de vänder sig emot att många afghaner inte omfattas av lagändringen då den kommer för sent.