Debatt

bernpaintner-riksbanken

Så här tog bankerna makt över mänskligheten

Publicerad 4/13/2021

DEBATT Vad har fackföreningsrörelsen, Riksbanken och globalismen gemensamt? De är alla exempel på karteller. kart·­ell [‑el´] substantiv~en ~er • ekonomisk sam­verkan mellan före­tag för att begränsa konkurrens; sam­verkan mellan politiska partier vid val (SAOL) I sina bankskrifter, till exempel ”What Has Government Done to Our Money”, förklarar Rothbard hur banksystemet bildar kartell för att parera riskerna med kreditexpansion, ofta benämnt ”trycka […]

Annons