Opinion

Vad får ett tiggarläger kosta?

Hur påverkar det ens samhällssyn att få ett tiggarläger några tiotals meter från sina lekande barn?

Därför firar jag jul

Låt oss respektera och försvara vårt kristna ursprung och låt oss föra våra kristna traditioner vidare.

Förtroendekris

De enda som undslipper effekterna av de senaste årens ansvarslösa politik är politikerna.

En bra vecka för hatet från muslimer – och Niklas Orrenius

Man ska inte ropa hej förrän man är över bäcken och den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri.

Nej, George Soros krossade inte Sveriges ekonomi

Att förstöra Sverige och svensk ekonomi har vårt politiska etablissemang lyckats alldeles utmärkt med på egen hand.

Därför är det viktigt att Bechir Rabanis död utreds

➤ Efter medborgarjournalistens död har det uppstått en diskussion med somliga som manar till lugn och återhållsamhet samt menar att man ska hedra Rabanis...

Vi måste försvara nätneutraliteten

Värst drabbat kommer utan tvekan alternativmedia att bli.

Om sjuk- och tandvård för lärare i USA

Lärare i Vermont har tillgång till utmärkt sjuk- och tandvård, dessutom tillgänglig, snabb, effektiv och billig.

Häxjakten

Det är en skam att så obildade personer anförtros försvar av det fria ordet.

Därför förtjänar Richard Thaler inte Nobelpriset i ekonomi

Min doktorsavhandling är en enda lång lista med anledningar till att Richard Thalers forskning är skräp.