dagens-nyheter-wolodarski-plagiat-feat

Bild: Rikard Westman (P.W.)

Inrikes

Dagens Nyheter i plagiathärva – lagbrott pågick i ett år

Publicerad 5/4/2023
Annons

I ett års tid plagierade medarbetare på Bonnier-ägda mediejätten Dagens Nyheter konkurrenternas artiklar och publicerade dem under eget namn. När plagiatskandalen nu får offentlig uppmärksamhet vill tidningens chefredaktör spela ned det inträffade med att han bett dem man stulit från om ursäkt.

En som drabbats hårt av Dagens Nyheters artikelstölder är nättidningen Omni. Därifrån har DN plagierat åtminstone ett tiotal artiklar det senaste året. Men fler medier kan ha utsatts.

Först i februari i år tog det stopp och då endast därför att Omni kontaktade Dagens Nyheters ledning och beivrade de systematiska upphovsrättsbrotten. I annat fall hade de grovt olagliga pressetiska övertrampen sannolikt fortsatt.

Ledningen förnekar inblandning och kännedom

DN:s chefredaktör Peter Wolodarski förnekar att han varit inblandad i eller ens haft kännedom om artikelstölderna. Ingen annan chef vill heller ta på sig ansvaret för det systematiska publicistiska fusket.

I stället läggs skulden på en icke namngiven enskild medarbetare som får falla på svärdet och nu uppges ha blivit föremål för ”interna åtgärder”. Vem den påstådda personen är vill Wolodarski inte berätta och inte heller vilka de vidtagna åtgärderna är utöver att det har skett en omplacering inom ramen för samma typ av arbetsuppgifter.

De artiklar som hittills hittats i DN:s databas och befunnits vara plagiat har enligt Wolodarski nu raderats. De som gått ut i den tryckta upplagan finns emellertid kvar. Någon ansats att försöka återkalla så många exemplar som möjligt av de utgåvor som innehåller de brottsliga artiklarna har inte gjorts.

Slätar över det inträffade med en ursäkt

Wolodarski uppger att han bett sin motsvarighet på Omni om ursäkt för det inträffade och att udda därmed ska vara jämnt. Än så länge uppges Omni inte ha ha gjort rättssak av det inträffade. Det kan förändras om ytterligare plagierade artiklar hittas eller någon annan medieaktör som utsatts för DN:s stölder skulle vara mindre överseende.

Eftersom brotten är konstaterade skulle en rättslig prövning med största sannolikhet utmynna i fällande dom. Då det handlar om brott med systematik skulle Wolodarski i egenskap av Dagens Nyheters ansvarige utgivare kunna dömas till fängelse. Det skulle också kunna bli fråga om kännbara ekonomiska skadestånd.

Ingen anmälan till polis eller yrkesetiska nämnden

Det framgår inte om Wolodarski gjort någon förlikning med sin motsvarighet på Omni, Markus Gustafsson, som förmått dem att inte gå till domstol och heller inte anmäla saken till Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN), något som annars är praxis i fall där journalister begår allvarliga pressetiska eller juridiska övertramp.

Gustafsson vill inte svara på några frågor om vad som kommunicerats och överenskommits mellan honom och Woloarski mer än att han nu ”är nöjd”. Han bekräftar i sak att de upphovsrättsliga brotten har begåtts men väljer i övrigt att lägga locket på.

Wolodarski säger i en mediekommentar att han inte tycker det inträffade är så allvarligt att det föranleder några förändrade rutiner eller kontroller för att framgent snabbare upptäcka när tidningens medarbetare stjäl av andra i stället för att göra jobbet själva. Alla vet vad som gäller, menar han.

I blåsväder tidigare

Dagens Nyheter har varit i blåsväder tidigare för allvarliga brister i pressetik och laglydighet. Bland annat har man publicerat falska uppgifter om att en kommun tjänat en halv miljard kronor på Sveriges migrationspolitik. Den artikeln ligger fortfarande kvar, endast försedd med en fotnot.

I en annan artikel ljög man ihop en falsk historia om att brandsoldaterna på Bodens brandstation var rasister. Så vitt Samnytt erfar fick de på det sättet utpekade anställda på brandstationen inte någon ursäkt av det slag som Omni nu fått. Inga kända åtgärder vidtogs heller mot den medarbetare som undertecknat artikeln eller redaktionschef som godkänt eller eventuellt kläckt artikelidén.

I samband med att DN försökte stoppa polisens ansträngningar att få bukt med den omfattande och organiserade släkt- och klanbaserade romska brottsligheten – bland annat specialiserad på brott mot åldringar – tillskansade sig tidningsledningen i strid med lagen kvalificerat sekretessbelagda handlingar. Åklagare valde dock att se mellan fingrarna med brotten och inte åtala.

Dagens Nyheter har även kommit undan med bildstölder från de kristdemokratiska toppolitikerna Ebba Busch och Sara Skyttedal. Detta i en så kallad ”hit piece”-artikel med syfte att skada och svartmåla partiet och de enskilda partitopparna.

Att de återkommande lagbrotten och pressetiska övertrampen rinner av Dagens Nyheter som vatten på en gås har föranlett diskussioner om tidningens maktställning i samhället. Är den osund och kan tidningen med hela Bonnierkoncernen i ryggen utöva sådana påtryckningar mot olika aktörer att man kommer undan med sådant som andra medier skulle ha klandrats, fällts och lagförts för, frågar man sig.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
660Demonstration mot svenskt WHO-medlemskap
Annons