mira-forsvaret
Opinion

Darwin vänder sig i graven när Försvarsmakten genustramsar

Publicerad 5/15/2019
Annons

➤ KRÖNIKA Med ett gender center som fungerar som ett nav för information, kunskap och erfarenheter kring genusperspektivet i internationella insatser ska man stärka arbetet. Nej, jag beskriver inte riktlinjerna för den radikala feministiska aktivistgruppen Femens barbröstade demonstrationer. Detta är direktiv som Försvarsmakten i Sverige har att förhålla sig till.

Jag besöker Försvarsmaktens Instagram-konto. Det första jag ser är en graciöst dansande manlig signalmatros och i övrigt kvinnliga anställda i Försvarsmakten. På de små miniatyrbilderna tillhörande sparade Instagram-händelser är samtliga synliga människor kvinnor. När jag scrollar ner ser jag resten av marknadsföringskampanjen “Kom som du är”.

På en bild läser jag att 80% av de anställda inom Försvarsmakten är män, och att det inte bör vara så med tanke på att 80% av samhället inte består av män. Här någonstans försvinner mitt förtroende för kampanjen som ska representera en för nationalstaten viktig myndighet.

Som utbildad kommunikatör och marknadsförare vet jag precis vad man försöker göra här. När man skapar en kampanj tänker man igenom varenda liten detalj. Varje kvinna på de sparade händelserna är noggrant utvalda just för att de är kvinnor. Den dansande signalmatrosen är noggrant utvald med ett noggrant utvalt danssteg för att det signalerar ett avbrott från könsnormer. Att man tar upp hur många procent anställda som består av män visar inte bara att man förespråkar att kvinnor också ska få vara med i Försvarsmakten, utan också att man totalt saknar förståelse för de olika könens överrepresentation inom vissa yrken.

Vissa roller passar endast manlig fysik då kvinnokroppen med samma krav riskerar att överansträngas. Ställer man lägre krav på kvinnor är det uppenbart att man bryr sig mer om könet på den anställda än lämpligheten för ett yrke med specifika fysiska krav.

Mannen är längre, har snabbare reaktionsförmåga, starkare ben, tyngre kroppar, större svettkapacitet, större hjärtan, större cirkulerande blodvolym och snabbare spatial förmåga och mental rotation än kvinnan. Listan kan göras lång.

Vi kvinnor har dessutom ett helt annat känsloliv än män vilket innebär att vi ofta drar oss till situationer och yrken som kräver vårt omhändertagande snarare än situationer och yrken som kräver vår offensiv.

Ifrågasätter man att våra kön medför särskilda egenskaper så ifrågasätter man Darwins evolutionsteori. På Försvarsmaktens hemsida kan man läsa om mål som “att kvinnor i konfliktområden deltar fullt ut och på lika villkor som män på alla nivåer i mekanismer och institutioner för samtliga insatser under en postkonfliktfas” och “att insatserna genomförs med ett genusperspektiv i syfte att öka insatsernas effektivitet”.

Enligt en ettårig forskningsstudie i USA:s marinkår så gör manliga grupper bättre ifrån sig i 69% av de utvärderade momenten än könsmixade grupper. Martin van Creveld, Professor Emeritus i Historia på Hebrew University of Jerusalem, varnar för att feminisera militären då han menar att bristen på fysisk kapacitet leder till en överbelastning på en kvinnlig soldats manliga kompanjoner.

Jag vågar säga att Försvarsmakten aldrig kommer bestå av samma andel kvinnor som landets kvinnliga befolkning om man inte, peppar peppar, inför kvotering. Män och kvinnor kommer aldrig vara likadana. Att en myndighet ska försöka fila bort och bagatellisera könens skillnader är ett faktafrånvänt haveri.

Mira Aksoy
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
975”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons