mats-mohammed
Ledare

Den som mördar sin fru har inte konverterat till kristendomen

Publicerad 7/23/2023
Annons

LEDARE • 42-årige irakiske asylmigranten Mohammed Altaha högg brutalt ihjäl sin hustru Bushra i trapphuset utanför parets bostad i Gävle därför att hon ville ha skilsmässa. Polisens bilder från brottsplatsen vittnar om ett veritabelt blodbad.

I förhör och rättegång nekar Mohammed till mordet och gör lögnaktigt gällande att det är en svensk ”rasistisk” granne som är den egentlige mördaren och att motivet till mordet finns i grannens påstått främlingsfientliga åsikter.

LÄS ÄVEN: Högg ihjäl sin fru och skyllde på rasist – får stanna i Sverige

I tingsrätten döms Mohammed till ett långt fängelsestraff varefter han ska utvisas ur landet och förbjuds återvända hit. Han överklagar dock domen och motsätter sig utvisning med åberopande av att han har flyktingstatus som kristen konvertit.

Han får med sig hovrätten i resonemanget att det som nyfrälst kristen skulle kunna vara farligt för honom att återvända hem till Irak. Utvisningsbeslutet från lägre instans hävs och hustrumördaren Mohammed får efter avtjänat fängelsestraff fortsatt möjlighet att ”berika” Sverige, för att citera utrikesminister Tobias Billström (M) som också har ett förflutet som migrationsminister.

Mohammed och hustrun Bushra, som han knappt fyra år senare skulle mörda kom till Sverige under asylkaosåret 2015. Till och med den dåvarande massinvandringsvänliga socialdemokratiska regeringen medgav att en majoritet av de som kom i den invasionsvågen inte var flyktingar utan välfärdsmigranter och att minst hälften skulle få respass tillbaka hem.

Det löftet har inte infriats, och Mohammed är bara en av många tiotusentals asylfuskare som lyckats klamra sig kvar i Sverige trots att han borde skickats hem långt innan mordet på hustrun. Det finns gott om vittnen som intygat att Mohammeds konvertering till kristendomen är en bluff och att han är lika mycket bekännande muslim som tidigare.

Under polisutredningen försäger sig Mohammed återkommande och kallar Gud för Allah, vilket ingen kristen gör – antingen säger man bara Gud eller så använder man något av de judeokristna namnen Jehova eller Jahve. Mohammeds ordval får även polisens förhörsledare att ifrågasätta sanningshalten i konverteringsberättelsen och vilken gud hustrumördaren egentligen tillber.

Till och med de skäligen lättlurade handläggarna på Migrationsverket anser att det råder påtagliga frågetecken kring huruvida Mohammed verkligen konverterat eller om han bara är en i raden som ljuger om detta för att ha ett asylskäl att åberopa i avsaknad av andra. Myndigheten noterar sitt ifrågasättande i asylärendet men Mohammed får ändå stanna som konvertit – bevisbördan att motbevisa en aldrig så uppenbart hopfabulerad asylhistoria ligger alltid på Sverige, aldrig på den som kommer dragande med den.

Mohammeds framlidna hustru var muslim så det har aldrig funnits några skäl att konvertera inför att äktenskapet med henne skulle ingås. Att Mohammed fortsatt tvingat hustrun att bära slöja indikerar också starkt att konverteringen endast varit ett asylspel för gallerierna.

I det på gränsen till oikofobiskt självutplånande Sverige finns heller inga incitament att som en del av integrationen och anpassningen till vårt samhälle känna sig pressad att avsäga sig sin muslimska tro – hur rimligt detta än kan tyckas vara, givet den religionens många problematiska och med ett västerländskt fritt, demokratiskt och jämställt samhälle inkompatibla inslag.

Det har sammantaget inte förelegat några praktiska, kulturella eller andra skäl än religiös övertygelse för Mohammed att konvertera. Och utifrån den premissen är beläggen för att konverteringen är påhittad i syfte att tillskansa sig en asyl han inte haft giltiga skäl till mer än övertygande.

Illustrerar genom sina handlingar att han inte är kristen

Som äkta bekännande kristen iakttar du naturligtvis Gamla testamentets tio Guds bud. Mohammed har bevisligen brutit mot flera av budorden, varav mest uppenbart det femte: ”Du skall inte dräpa”. Men också, när han beljög sin granne och nekade till mordet, det åttonde: ”Du skall inte vittna falskt mot din nästa”. Hans fortsatta prat om Allah indikerar även brott mot det första och andra budet om att inte hålla sig med flera gudar respektive inte missbruka Guds namn.

Lika uppenbart är Mohammeds brott mot Nya testamentets kärleksbudskap om att älska sin nästa såsom sig själv och den gyllene regeln om att ”allt vad I viljen att människorna skola göra eder, det skolen I ock göra dem” som Jesus upphöjer till kristen lag. Den som blivit frälst till kristendomen handlar inte så som Mohammed gjort. Han har med sitt agerande med all önskvärd tydlighet visat att han inte är kristen.

Om man tidigare naivt velat sätta tilltro till Mohammeds berättelse om att ha funnit den kristna tron så borde rimligen fjällen ha fallit från ögonen efter hustrumordet. Och på samma sätt som det finns skäl att dubblera straffet för brott begångna i en gängkriminell kontext finns här skäl att se dubbelt allvarligt på Mohammeds agerande i asylprocessen.

Det är en sak att komma till Sverige och sanningsenligt redogöra för sin situation och bakgrund och få beskedet att omständigheterna inte når upp till vad som krävs för att beviljas asyl. I det fallet räcker det med ett enkelt avslag och att man får återvända hem.

En helt annan sak är det att grovt missbruka asylrätten genom att medvetet ljuga för de svenska myndigheterna. Det är, eller borde i varje fall vara, en djupt försvårande omständighet att falskeligen utge sig för att vara en av jordens mest utsatta och skyddsbehövande och tränga undan och uppta en plats avsedd för en verklig flykting. Det är så långt från kristen moral man kan komma.

Inte bara gör detta det till en självklarhet att Mohammed ska fråntas sitt uppehållstillstånd och utvisas hem efter avtjänat fängelsestraff. Det motiverar utöver detta att han straffas för sitt asylfusk genom att dömas till ytterligare fängelsestraff och görs återbetalningsskyldig av alla pengar han kostat de svenska skattebetalarna under sin vistelse i Sverige.

Muslimskt beteende just nu högt på agendan

Islam och muslimskt beteende står just nu högt på agendan i den offentliga debatten med anledning av de minst sagt våldsamma reaktionerna på islamkritiska manifestationer i Sverige. Därför finns det anledning att utifrån historien med den påstått konverterade hustrumördaren Mohammed vidga resonemanget och göra några allmänna reflektioner om de två religionerna och vad de står för.

Medan Bibeln är en bok som kronologiskt rör sig bort från hårdhet och i riktning mot mjukhet är Koranen en skrift som gör en rörelse i motsatt riktning. Detta återspeglar sig i vilka som blivit de två respektive religionernas främsta profeter. Och här finns också mycket av förklaringen till varför världen idag ser så mycket muslimskt våld och terror medan sådant nära nog helt lyser med sin frånvaro bland bekännande kristna.

Den kristna guden är i Gamla testamentet ofta hård och straffande men i Nya testamentet kärleksfull och förlåtande. Jesus är en fridsam profet som i långt hår, sandaler och särk, likt en hippie på en Woodstock-festival, traskar runt med en handfull likasinnade figurer och predikar peace, love and understanding. Man kan tycka att det är lite flummigt och verklighetsfrånvänt kosmiskt mumbo jumbo men det är samtidigt antitesen till våldsbejakande.

Som barn och ung man var Muhammed (profeten alltså, inte hustrumördaren ovan) en tämligen fridsam kameldrivare. I diametral motsats till Jesus utnyttjade han dock, i takt med att han blev en allt större religiös auktoritet sin ställning för att tillskansa sig alltmer världslig makt och det ofta genom att som krigsherre excellera i urskillningslöst våld och massmord. Detta att jämföra med att Jesus värsta aggressionsutbrott tog sig uttryck i att välta några månglares bord i templet och aktivt tog avstånd från uppmaningar om att också bli en världslig ledare och krigare i kampen att driva ut de ockuperande romarna.

Det finns gott om exempel på såväl kyrkliga som världsliga ledare i vår del av världen som begått extremt stygga handlingar i kristendomens namn, men dessa ogärningar ligger dels hundratals år tillbaka i tiden och har dels inget objektivt stöd i Bibeln om man, så som vedertaget bland kristna är, anser att Nya testamentet trumfar Gamla testamentet.

Det ymnigt förekommande muslimska våldet som pågått oavbrutet i närmare 1 500 år och fortsätter i oförminskad styrka idag är emellertid tydligt sanktionerat i Koranen, generellt i jihad-plikten men även mer preciserat mot vissa grupper som i påbudet att utrota jordens alla judar.

Det är därför vi ser våldsamma upplopp både i den muslimska världen och våra egna importerade ”muslimska civilsamhällen” när en islamkritiker eldar upp en koran, men på sin höjd en handfull fördömande kommentarer från kristna och judar när någon eldar upp ett exemplar av deras heliga skrifter. För att driva en muslim till dödligt våld räcker det med att rita en teckning han inte tycker om.

När muslimske Mehdi Zaman nyligen satte fyr på en tora och trampade på en bibel utanför Israels ambassad i Danmark och även eldade upp en svensk och dansk flagga, hände absolut ingenting i form av våldsamma reaktioner. Inga judar och kristna dök upp på platsen för att protestera eller värre och inga bekännare av kristendom eller judendom iscensatte heller efteråt några kravaller eller ambassadstormningar.

Endast muslimer beter sig på det här sättet eftersom bara de har det beteendet legitimerat i sina heliga skrifter och i hur deras ofelbare profet betedde sig. Bara i muslimskt styrda länder stenar man fortfarande otrogna kvinnor till döds och hänger homosexuella i lyftkranar eller kastar dem huvudstupa från hustak. Endast inom islam är det religiösa auktoriteter som rättfärdigar och uppmanar till sådana handlingar.

Islam är densamma som den varit sedan 600-talet medan kristendomen reformerats först internt och sedan genom påverkan från upplysta och demokratiska idéströmningar. Det är ett fatalt och extremt farligt misstag att relativistiskt placera kristendom och islam jämte varandra som likvärdiga livsåskådningar. Med reformerad kristendom får du Sverige, med oreformerad islam får du Iran. Med reformerad kristendom får du civiliserade verbala protester om du gör något som tillbedjarna upplever som kränkande. Med oreformerad islam får du i samma situation det barbariska våldet och terrorn.

Lika självklart som att den muslimske men som kristen falskskyltade hustrumördaren Mohammed bör utvisas ur landet, lika självklart borde det vara att vi i Sverige står upp för det kulturhistoriska arv av förkristen tro, kristen tro, upplysning och demokrati som gjort vårt samhälle till vad det är idag och tar avstånd från den medeltida muslimska tro som gjort den muslimska världen till vad den är idag.

LÄS ÄVEN: De är politikerna som låter hustrumördaren stanna i Sverige

Tycker du om det vi gör?

Donera då en slant till tidningen. Utan ditt stöd kan vi inte fortsätta att granska etablissemanget.

Du kan swisha 123 083 3350 eller klicka här för övriga alternativ.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
782Polismästarens uppmaning till svenskarna: Bilda medborgargarden
Annons